دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری ReactJS از پایه

دانلود Skillshare Learn React JS from Scratch

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ری اکت یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Learn React JS from Scratch

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Skillshare است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 7 ساعت و 42 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1. 1 What will we learn?
2. 2 Your First App Overview
3. 3 Frequently Asked Questions
4. 4 Let, Const and Var in 3 minutes
5. 5 Install Node JS
6. 6 Create Your React App
7. 7 Why You Will Need To Create a React App
8. 8 Start Creating React App
9. 9 Do You Want to Learn How To Stop React App
10. 10 Important Functional Components
11. 11 Converting HTML JSX
12. 12 Inline Styling with JSX in React JS
13. 13 JavaScript Variable in JSX
14. 14 Three Tenets of Components
15. 15 Simple App with React
16. 16 Styling App with Semantic UI
17. 17 Building Component
18. 18 Specifying The Image in React JS
19. 19 Duplicating The Single Component
20. 20 Component Nesting
21. 21 Props System
22. 22 Passing Props to Child
23. 23 Reusable Component Overview
24. 24 Props Children
25. 25 Class Based Components and Functional Component
26. 26 New App Overview
27. 27 Getting Users Physical Location
28. 28 Handling Async Operation in React
29. 29 Transformation Functional Component to Class Based Component
30. 30 State Rules
31. 31 Initializing State In Constructor
32. 32 Lifecycle Method Overview
33. 33 Conditional Rendering
34. 34 Get to Know Lifecycle Method
35. 35 Refactoring App with Lifecycle Method
36. 36 Passing State As Props
37. 37 Ternary Expressions in JSX
38. 38 Showing Picture
39. 39 Styling The App
40. 40 Free React Developer Tools
41. 41 General App Review
42. 42 App Overview
43. 43 Component Design
44. 44 Handling Forms
45. 45 Styling The App
46. 46 Creating Event Handlers
47. 47 Controlled vs Uncontrolled Elements
48. 48 Why Controlled Elements
49. 49 Understanding ‘this’ Key Word In JS
50. 50 Communicating Child to Parent
51. 51 Invoking Callbacks In Children
52. 52 Fetching Data
53. 53 Axios vs Fetch
54. 54 Async Await Function
55. 55 Setting The State
56. 56 Rendering A List of Components
57. 57 Implementing The Key Values In List
58. 58 What We Have Learned From The App
59. 59 Initializing The Project
60. 60 The React Router
61. 61 Link and Nav Links
62. 62 Programmatic Redirects
63. 63 Route Parameters
64. 64 React Router Switch Tag
65. 65 Why React Portals
66. 66 How To Create A Modal
67. 67 Creating a React Portals

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 7 ساعت و 42 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Skillshare