دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش Shell Scripting به زبان ساده

دانلود Udemy Shell scripting for humans

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با اسکریپت نویسی Shell یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Shell scripting for humans

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 3 ساعت و 10 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
Shell commands are just pieces of a graphical interface
Command prompt anxiety and your first script
How shell scripts run
Some of the world's best software is built on shell scripts
Linux vs. macOS

Write A Shell Script In Vim :
Create a new script with vim
Writing text in vim
Writing in vim
The shebang!
Adding a comment to your script
Printing text to the screen (echo and printf)
Printing text
Saving your file in vim and returning to the command prompt
Why use vim (or other command line text editors)?

Running Your First Shell Script :
Finding your script (ls)
Viewing file permissions
Making your script executable (chmod)
Introduction to Linux file permissions
File permissions
Running your script
Debugging your script (set -x)
Debugging your scripts
Commands you've learned including: vim, echo, printf, ls, chmod.

Exploring the command line and writing a file navigation script. :
Running commands directly on the command line
Six commands for navigating the filesystem
The ls command
The cd command
The mv command
The rm command
The cp command
The cat command
Writing and running your file browser script
Explore available commands

Commands and how to use them :
-h and --help and man
Why are some commands names so weird?
Commands to explore
Exploring on your own

Variables :
What is a variable?
How to create your own variables
How to view variables (parameter expansion)
Creating and viewing variables (parameters)
Literal variables (escaping)
Command output as a variable

If/else and conditionals :
If statements
Writing your first if statement
Operators
greater-than, less-then (-gt, -lt, -ge, -le)
Non-zero, zero, is a file, is a directory, etc.
Variables and conditionals
If/else statements
Writing a (broken) file renaming script (that you can fix by learning more)

Loops :
What is a loop?
Don't repeat yourself
Types of loops
The for loop
Looping through a list of files

The Pipe :
What does the pipe character do?
STDIN and STDOUT
Commands that work well with pipes
Using a pipe in your script
Using a pipe with sed to remove whitespace from a file
Using a pipe with awk to print only certain columns of information
Using a pipe with cut to change a file's extension
Stringing pipes together

Some fun stuff (and quizzing your knowledge from the previous sections) :
vim 42
Back to Insert Mode from Command Mode
Installing homebrew (optional, but useful going forward)
fortune
cowsay
Review of the pipe
sl (optional)
Star Wars telnet video
Command structure
Lord of the Rings timeline
Searching text

Commands, arguments, and options :
How commands are structured, command, argument, options (flags)
Commands: commands
Commands: arguments
Commands: flags/options
Command structure overview

Arguments :
Accepting arguments in your script
Using named arguments in your scripts
Adding more than one argument
Handling bad input using an if/else statement
Returning actionable information from bad input
Flags/options
Flags and their styles
The single dash (minus) syntax (POSIX)
--double-dash syntax (long options)

Return codes :
What are return codes? And the start of your shell script template.
Why use return codes?
Magic parameters: return code
Creating your own return codes
Exit code

Functions :
What is a function?
Creating a version function for your scripts
Variable scope: global variables
Variable scope: local variables
No hard codes! Use named variables
Return codes in your functions

Writing your own programs :
Shell scripts as a program
Adding a usage line and version
Logging
Traps
Parsing options and arguments

More Loops :
The for loop, again
The while loop
The case statement
Detecting different operating systems

What's next? :
Creating a template script

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 3 ساعت و 10 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy