در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مدرک بین المللی Scrum Product Owner Certified (SPOC)

آموزش مدرک بین المللی Scrum Product Owner Certified (SPOC)

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش اسکرام با مدرک بین المللی Scrum Product Owner Certified (SPOC) آشنا شده و قدم به قدم همه مباحث مطرح در زمینه آن را کاملا یاد گرفته و برای اخذ این مدرک بین المللی آماده می شوید. 

عنوان اصلی : Scrum Product Owner Certified (SPOC)

سرفصل ها :


مقدمه:
معرفی مقدمه درس
معرفی Instructor در فصل 01 - دوره مقدمه:
مرور کلی مقدمه درس
برای دوره خوش آمدید! من نوعی بازی فوتبال راگبی / باشگاه مشاوره انجمن چرا شما در اینجا؟ با استفاده از طبقه بندی بلوم چه انتظاری دارید؟ خانه داری در کلاس درس و آنلاین قراردادهای استفاده شده سرگرمی و تمرین امتحانات گواهینامه نوعی بازی فوتبال راگبی شروع فصل 01 مسابقه 2 سوال در فصل 02 - مقدمه ای بر نوعی بازی فوتبال راگبی: مقدمه به نوعی بازی فوتبال راگبی اهداف آموزش شرایط
برای دانش درس
از: نوعی بازی فوتبال راگبی نمای کلی نوعی بازی فوتبال راگبی نمای کلی مدیریت پروژه به عنوان یک علم نرم افزار مدیریت چرخه توسعه PM سنتی
از تاریخچه باشگاه
از باشگاه بیانیه اصول 1/5 باشگاه بیانیه اصول 6/12 روش های سریع
از تاریخچه نوعی بازی فوتبال راگبی
از مزایای نوعی بازی فوتبال راگبی نوعی بازی فوتبال راگبی مقیاس پذیری درس
از: نوعی بازی فوتبال راگبی مفاهیم و اصول نوعی بازی فوتبال راگبی اصول کنترل فرآیند تجربی خود سازمان همکاری
از ارزش مبتنی اولویت بندی زمان -Boxing توسعه تکرار شونده
از جنبه نوعی بازی فوتبال راگبی درس
از: فازهای نوعی بازی فوتبال راگبی و فرآیندهای فاز نوعی بازی فوتبال راگبی آغاز طرح و برآورد پیاده سازی نقد و بررسی و نگاهی به گذشته انتشار درس: مقدمه ای بر نوعی بازی فوتبال راگبی خلاصه مقدمه به نوعی بازی فوتبال راگبی خلاصه فصل 02 مسابقه فصل 02 مسابقه 5 سوال در فصل 03 - نقش ها و مسئولیت: نقش و مسئولیت
از اهداف آموزش شرایط
برای دانش درس
از: محصولات مالک شناسایی صاحب محصولات مسئولیت محصولات مالک محصولات مالک مقامات درس
از: اسکرام مستر شناسایی اسکرام مستر مسئولیت اسکرام مستر اسکرام مستر خودگردان درس
از: اسکرام تیم تشکیل تیم اسکرام مسئولیت نوعی بازی فوتبال راگبی تیم نوعی بازی فوتبال راگبی تیم مقامات شناسایی ذینفعان بهتر
تفاوتهای اساسی با PM سنتی درس
از: نقش و مسئولیت خلاصه نقش ها و مسئولیت خلاصه فصل 03 مسابقه فصل 03 مسابقه 5 سوال در فصل 04 - برنامه ریزی: برنامه ریزی اهداف آموزش شرایط
برای دانش درس
از: پروژه چشم انداز اهمیت یک چشم انداز پروژه ایجاد چشم انداز پروژه نشست چشم انداز پروژه JAD جلسات تجزیه و تحلیل SWOT
از
تجزیه و تحلیل GAP فقط به اندازه کافی خروجی ها از چشم انداز نشست پروژه درس
از: جلسات گروه کاربران درست بک الگ اولویت محصولات توسعه حماسه (بازدید کنندگان) حماسه و بازیگران جلسات داستان کاربر کارگاه های آموزشی و نوشتن داستان کاربر کاربر معیارهای داستان پذیرش درس
از: برآورد برآورد بک الگ محصول دقت مقابل دقیق

اندازه، انتظار: کاهش مدت زمان برآورد مقابل تعهدات درس
از: جمع شدن اولویت محصولات تحویل ارزش انرژی باد عوامل
از محصولات ملزومات جمع شدن جمع شدن اولویت محصولات محصولات محصولات جمع شدن اولویت بندی بک الگ محصول تکنیک های توجیه کسب و کار تحلیل مسکو
از 100 روش نقطه تحلیل کانو
از بهتر
توجیه ارزش مداوم تعریف انجام مسئولیت
از درس
از: طرح انتشار نشست رفتار انتشار برنامه ریزی خروجی برنامه ریزی انتشار طرح خلبانی
از بهتر
روش استقرار سازمانی برنامه ارتباطات
از نمودار انتشار Burndown انتشار Burndown نمودار -Example درس
از: برنامه ریزی خلاصه برنامه ریزی خلاصه فصل 04 مسابقه فصل 04 مسابقه 5 سوال در فصل 05 - مدیریت کیفیت، تغییر، و خطر: مدیریت کیفیت، تغییر، و خطر اهداف آموزش شرایط
برای دانش درس
از: کیفیت تعریف کیفیت معیارهای پذیرش تعریف انجام مدیریت کیفیت
از درس
از: تغییر حمایت از تغییر تایید نشده و تغییر درخواست تایید انعطاف پذیری در مقابل ثبات ادغام تغییر درس
از: خطر مقابل مسائل مربوط به خطرات نگرش خطر شناسایی خطرات
از
ارزیابی ریسک خطر اولویت بندی خطر کاهش نمودار خطر Burndown خطر به حداقل رساندن در نوعی بازی فوتبال راگبی درس
از: مدیریت کیفیت، تغییر و ریسک خلاصه مدیریت کیفیت، تغییر و ریسک خلاصه فصل 05 مسابقه فصل 05 مسابقه 5 سوال در فصل 06 - اسپرینت: اسپرینت اهداف آموزش شرایط
برای دانش درس
از: جلسه برنامه ریزی اسپرینت نشست حداکثر سرعت دویدن برنامه ریزی دو بخش جلسه برنامه ریزی وظیفه برنامه ریزی پوکر مشت پنج امتیاز برای برآورد هزینه تکنیک های دیگر برآورد استفاده از کارت های شاخص تجزیه تعیین وابستگی ایجاد ضوابط برآورد ایجاد الگ اسپرینت Scrumboard نمودار حداکثر سرعت دویدن Burndown سرعت حداکثر سرعت دویدن پیگیری متریک خروجی از جلسه برنامه ریزی اسپرینت درس
از: در طول حداکثر سرعت دویدن نشست کمدین روزانه سوالات سه روز اتاق جنگ خروجی از رفتار روزانه کمدین همکاری طی یک با حداکثر سرعت دویدن درس
از: داماد بک الگ اولویت محصولات محصولات جلسات نقد و بررسی جمع شدن تسهیل ارتباطات درس
از: بازبینی اسپرینت جلسه جلسه بررسی با حداکثر سرعت دویدن خروجی ها از نظر نشست با حداکثر سرعت دویدن درس
از: کشتی تحویل حمل و نقل تحویل خروجی از کشتی تحویل درس: اسپرینت اسپرینت خلاصه فصل 06 مسابقه فصل 06 مسابقه 5 سوال دوره بسته شدن