در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش زمانبندی و کنترل هزینه ها در مدیریت پروژه

آموزش زمانبندی و کنترل هزینه ها در مدیریت پروژه

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی قدم به قدم مباحث زمانبندی و کنترل هزینه های پروژه را یاد گرفته ، همراه با مثال های واقعی مدرس بهتر درک خواهید کرد.  

عنوان اصلی : Schedule and Cost Control

سرفصل ها :


مقدمه:
معرفی
مقدمه دوره دستور کار بخش 01 - سریع PM نقد و بررسی در سریع PM نقد و بررسی: شاخص مدیران خرید-SP فرآیند شاخص مدیران خرید-SP آزمون مبانی PM پنج گروه فرآیند مبانی PM: فرآیند ده حوزه های دانش
Chapter 01 Quiz 7 سوال بخش 02 - مدیریت زمان مدیریت زمان: زمان مدیریت مقدمه 6.1 برنامه مدیریت برنامه PART1 شده 6.1 برنامه مدیریت برنامه لطفا Part2 6.2 تعریف فعالیت ها PART1 شده 6.2 تعریف فعالیت ها لطفا Part2 6.3 توالی فعالیت PART1 شده 6.3 توالی فعالیت لطفا Part2 6.4 برآورد فعالیت منابع 6.5 مدت زمان برآورد فعالیت قسمت 1 6.5 مدت زمان برآورد فعالیت قسمت 2 6.6 توسعه برنامه PART1 شده 6.6 توسعه برنامه لطفا Part2 6.7 کنترل برنامه PART1 شده 6.7 کنترل برنامه لطفا Part2
تجزیه وابستگی انواع وابستگی اولویت رسم نمودار: پایان به شروع اولویت رسم نمودار: شروع به شروع اولویت رسم نمودار: پایان به پایان اولویت رسم نمودار: آغاز تا پایان شرطی رسم نمودار آگهی و وقفه روش تخمین مدت زمان
از پایین به بالا مشابه برآورد قضاوت کارشناس برای برآورد پارامتری مدل برآورد برنامه ارزیابی و نقد و بررسی تکنیک (PERT) PART1 شده برنامه ارزیابی و نقد و بررسی تکنیک (PERT) لطفا Part2 ملاحظات منابع برنامه ایجاد
Chapter 02 Quiz 6 سوال بخش 03 - روش مسیر بحرانی در روش مسیر بحرانی: CPM مبانی PART1 شده CPM مبانی لطفا Part2 مسیرهای بحرانی در شبکه بهتر
هر وظیفه راه بحرانی مدل PART1 شده راه بحرانی مدل لطفا Part2 محدودیت
از منابع تسطیح شبیه سازی شبیه سازی مزایا و معایب فشرده سازی مدت زمان
از
فصل 03 Quiz 21 سوال بخش 04 - عمومی مدیریت هزینه در عمومی مدیریت هزینه: 7.1 برنامه مدیریت هزینه 7.2 برآورد هزینه 7.3 تعیین بودجه 7.4 هزینه ها کنترل انواع برآورد هزینه پایین به بالا هزینه مشابه / بالا پایین برآورد پارامتری برآورد هزینه انواع هزینه های پروژه دقت برآورد بهتر
هزینه در شروع مطالعه مجموع بودجه پروژه
فصل 04 مسابقه 20 سوال بخش 05 - مقدمه ای بر ارزش کسب شده در مقدمه به ارزش کسب شده: معرفی به ارزش کسب شده ها نمودار ها PART1 شده معرفی به ارزش کسب شده ها نمودار ها لطفا Part2 شرایط عمومی واریانس و شاخص های عملکرد عمومی فرمول PART1 شده عمومی فرمول لطفا Part2 تحلیل PART1 شده تحلیل لطفا Part2 تجزیه و تحلیل نمایید. Part3 پیش بینی - و غیره پیش بینی - EAC پیش بینی - TCPI پیش بینی - ETTC پیش بینی - دیگر محاسبات هزینه انباشته منحنی PART1 شده هزینه انباشته منحنی لطفا Part2 EV عملکرد PART1 شده EV عملکرد لطفا Part2
Chapter 05 Quiz 32 سوال بخش 06 - مدیریت زنجیره بحرانی مدیریت زنجیره بحرانی: در اهداف بخش
از فعلی مدیریت پارادایم برنامه پروژه در حال حاضر برنامه پروژه PART1 شده برنامه پروژه لطفا Part2 برنامه پروژه PART3 شده برنامه پروژه Part4 شده برنامه پروژه Part5 نگران بهتر
نتایج چه چیز دیگری می توانید انجام دهید؟ بالا گرفتن AKA پد برنامه پاسخ مدیریت است منابع
از پارادایم جدید PART1 شده پارادایم جدید لطفا Part2 تئوری محدودیتها نظریه محدودیتها ملاقات مدیریت پروژه بحرانی زنجیره ای مرحله 1 بحرانی زنجیره ای مرحله 2 برنامه زنده PART1 شده برنامه زنده لطفا Part2 وابستگی بهتر
احتمالی راه PART1 شده بهتر
احتمالی مسیرهای لطفا Part2 بهتر
احتمالی راه PART3 شده مردم در زنجیره بحرانی بافرها منابع
از بافرها پروژه تغذیه بافرها PART1 شده تغذیه بافرها لطفا Part2 زنجیره ای بحرانی مدیریت پروژه مدت زمان اصلی برآورد اقدامات
از کونتی زنجیره ای بحرانی مدیریت پروژه کونتی زنجیره ای بحرانی مدیریت پروژه بهتر
برخی از ایده ها کلید فصل 06 مسابقه 15 سوال بخش 07 - دیگر محاسبات هزینه سایر محاسبات هزینه: ارزش فعلی (PV) خالص محاسبه ارزش فعلی ارزش فعلی خالص (NPV) محاسبه ارزش آینده
از نرخ بازده داخلی (IRR) بازگشت سرمایه گذاری (ROI) دوره بازپرداخت سود به نسبت هزینه (BCR) فرصت هزینه (OC) استهلاک
از مشترک کنوانسیون های استهلاک PART1 شده مشترک کنوانسیون های استهلاک لطفا Part2 بهتر
استهلاک خط مستقیم نمونه هایی استهلاک
از نمونه هایی استهلاک UP / O دو کاهش تعادل (DDB) مجموع سال های رقمی (سید) فصل 07 مسابقه 10 سوال دوره بسته شدن