وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

SAP2000 Professional Course for Structural Engineers

سرفصل های دوره

01 - Introduction
 • 001 Introduction
 • 001 Introduction.pdf
 • 001 model-01.zip

 • 02 - SAP2000 Basics
 • 001 Lecture 2 Difference between shell and membrane
 • 001 Shell-and-membrane-difference.pdf
 • 001 model-02.zip
 • 002 Lecture 3 What is envelope of forces
 • 002 Moment-shear-and-axial-force-envelope.pdf
 • 003 Lecture 4 Importing grids
 • 003 autocad-grids-floor-plan-level-1.zip
 • 003 revit-grids.zip
 • 004 Lecture 5 Defining Rectangular grids
 • 004 rectanglar-Grids-in-SAP2000.pdf
 • 004 rectangular-grids-model.zip
 • 005 Circular-Grids-in-SAP2000.pdf
 • 005 Lecture 6 Defining Cylindrical grids
 • 005 circular-grids-model.zip

 • 03 - Defining Structural Properties
 • 001 Lecture 7 Defining Material Properties
 • 002 Lecture 8 Defining Frame Sectional Properties
 • 002 model-for-frame-sections.zip
 • 003 Lecture 9 Adding Predefined Sections
 • 003 model-for-frame-sections.zip
 • 004 Lecture 10 Defining Shell Sections
 • 004 model-for-shell-sections.zip
 • 005 Lecture 11 Moment curvature curve in SAP2000
 • 005 Moment-Curvature-Curve.pdf
 • 005 Moment-curvature.pdf
 • 005 model-11.zip

 • 04 - Basic Truss and Frames
 • 001 Lecture 12 2 Dimensional truss analysis in SAP2000
 • 001 model-12.zip
 • 001 truss.zip
 • 002 Lecture 13 2 Dimensional frame analysis in SAP2000
 • 002 model-13.zip

 • 05 - Modeling Tools
 • 001 Lecture 14 2 Dimensional truss modeling in SAP2000
 • 001 model-14.zip
 • 002 Lecture 15 2 Dimensional frame modeling in SAP2000
 • 002 model-15.zip
 • 002 question.zip
 • 003 Lecture 16 3 Import 3D structure in SAP2000 from Revittekla or Autocad
 • 003 model-16.zip
 • 003 model-from-tekla.zip
 • 004 Lecture 17 Fix errors in SAP2000 model
 • 004 model-17.zip
 • 005 40-Story-Building-Model.pdf
 • 005 Lecture 18 Creating 3D model of 40-Story Building
 • 005 model-18.zip
 • 006 Lecture 19 Meshing of walls
 • 006 Wall-MESHING.pdf
 • 006 model-19.zip
 • 007 Lecture 20 Meshing of slabs
 • 007 SLAB-MESHING.pdf
 • 007 model-20.zip
 • 008 Lecture 21 Model viewing options in SAP2000
 • 008 model-21.zip
 • 009 Lecture 22 Creating Selection Groups
 • 009 Selection-Groups.pdf
 • 009 model-22.zip
 • 010 Lecture 23 Merge Models in SAP2000
 • 010 Merge-Models.pdf
 • 010 main-model.zip
 • 010 sub-model-01.zip
 • 010 sub-model-02.zip

 • 06 - Structural Loads
 • 001 Lecture 24 Introduction to Structural Loads
 • 001 Loads.pdf
 • 001 model-24.zip
 • 002 Lecture 25 General Structural Analysis
 • 002 model-24.zip
 • 003 Lecture 26 Temperature Loads
 • 003 model-23.zip
 • 004 ASCE-PARAMETERS.pdf
 • 004 Lecture 27 Defining Seismic Loads
 • 004 SEISMIC-LOAD.pdf
 • 004 model-24.zip
 • 005 Lecture 28 Defining Wind Loads
 • 005 Wind-Load.pdf
 • 005 model-27.zip

 • 07 - Structural Analysis in SAP2000 and related concepts
 • 001 Lecture 29 Stress Directions
 • 001 Stresses-Directions.pdf
 • 001 model-20.zip
 • 002 Lecture 30 Modal Analysis
 • 002 MODAL-ANALYSIS.pdf
 • 002 model-22.zip

 • 08 - Linear Static Analysis
 • 001 Lecture 31 Linear Static Analysis (Base shear & drift check & limitations)
 • 001 Results-of-Linear-Static-Analysis.pdf
 • 001 model-27.zip

 • 09 - Structural Design
 • 001 Lecture 32 Steel Column Design
 • 001 model-27.zip
 • 002 Lecture 33 Steel Beam Design
 • 002 model-27.zip
 • 003 Lecture 34 Cold form frame design
 • 003 model-34.zip
 • 004 Lecture 35 Aluminum frame design
 • 004 model-34.zip
 • 005 Lecture 36 Wind drift check & limitations
 • 005 Wind-drift.pdf
 • 005 model-28.zip

 • 10 - Linear Dynamic Analysis
 • 001 Lecture 37 What is Linear Dynamic Analysis & its types
 • 001 Linear-dynamic-analysis.pdf
 • 002 Lecture 38 Introduction to Response Spectrum Analysis
 • 002 Response-spectrum-analysis.pdf
 • 003 Lecture 39 Response Spectrum Analysis Procedure
 • 003 Response-spectrum-analysis-Procedure.pdf
 • 003 model-33.zip
 • 004 Lecture 40 Results of Response Spectrum Analysis
 • 004 Response-spectrum-analysis-Results.pdf
 • 004 model-33.zip
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8083
  حجم: 3895 مگابایت
  مدت زمان: 524 دقیقه
  تاریخ انتشار: 23 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید