وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Roadmap To Become Software Engineer from Scratch

سرفصل های دوره

Learn about the complete RoadMap to become Software Engineer from Scratch


1. Introduction
 • 1. About Instructors
 • 2.1 roadmap highlevel.zip
 • 2.2 RoadMap LowLevel.html
 • 2. About Course

 • 2. Role & Responsibilites
 • 1.1 SDE Roles And Responsibilites Reading Material.pdf
 • 1.2 Slides v1.pdf
 • 1. Who is Software Engineer
 • 2. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html
 • 3.1 SDE Roles And Responsibilites Reading Material v2.pdf
 • 3.2 Slides v2.pdf
 • 3. Types of Companies that Hire Software Engineer
 • 4. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html
 • 5.1 SDE Roles And Responsibilites Reading Material v3.pdf
 • 5.2 Slides v3.pdf
 • 5. Different Career Paths of Software Engineers
 • 6. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html
 • 7.1 SDE Roles And Responsibilites Reading Material v4.pdf
 • 7.2 Slides v4.pdf
 • 7. Income & Compensation
 • 8. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html

 • 3. Fundamentals
 • 1.1 SDE Roles And Responsibilites Reading Material v5.pdf
 • 1.2 Slides v5.pdf
 • 1. Fundamental Resources for CSIT Fundamentals
 • 2. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html
 • 3.1 RoadMap LowLevel.html
 • 3.2 ROADMAP SDE ComprehensiveGuide v5.pdf
 • 3. CSIT Fundamentals
 • 4. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html

 • 4. Programming
 • 1.1 RoadMap LowLevel.html
 • 1.2 ROADMAP SDE ComprehensiveGuide v5.pdf
 • 1. Learn to talk to computer fluently
 • 2. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html

 • 5. Tech Stack
 • 1.1 RoadMap LowLevel.html
 • 1.2 ROADMAP SDE ComprehensiveGuide v5.pdf
 • 1. Choose your Teck Stack
 • 2. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html

 • 6. Product
 • 1.1 RoadMap LowLevel.html
 • 1.2 ROADMAP SDE ComprehensiveGuide v5.pdf
 • 1. Learn to Ship production grade Software Products

 • 7. Next Steps
 • 1. Practice, Practice, Practice.html
 • 2. Sweat more in Training! Bleed less in Battle!.html
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 17225
  حجم: 632 مگابایت
  مدت زمان: 78 دقیقه
  تاریخ انتشار: 12 مرداد 1402

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید