دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مدیریت الزامات و نیازمندیهای پروژه های Agile

دانلود LiveLessons Requirements: The Masterclass

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی همراه با مدرس دوره با نیازمندیهای پروژه های Agile آشنا شده و کار با آن ها را در پروژه های واقعی تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : Requirements: The Masterclass

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 12 ساعت و 29 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

معرفی
الزامات: Masterclass Livelessons: مقدمه 00:09:32
درس 1: فرایندهای مورد نیاز
اهداف یادگیری 00:02:22
1.1 درک فرآیند مورد نیاز ثابت 00:24:15
1.2 درک فرایند مورد نیاز چابک 00:23:15
1.3 درک چگونگی مورد نیاز با توسعه برون سپاری 00:10:18
1.4 آشنایی خود را برای راه حل های OTS 00:06:21
درس 2: شروع مورد نیاز کشف
یادگیری اهداف 00:01:35
2.1 پایه ای برای فرآیند مورد نیاز 00:34:27
2.2 محدوده کسب و کار مشکل 00:21:05
2.3 قرعه کشی یک مدل زمینه از فضای مشکل 00:31:01
درس 3: کشف الزامات
اهداف یادگیری 00:02:53
3.1 پارتیشن کار 00:21:38
3.2 گوش دادن به ذینفعان 00:20:50
3.3 کشف الزامات با استفاده از تکنیک های دیگر 00:18:29
3.4 ضبط دانش مورد نیاز خود را 00:25:15
3.5 ساخت مدل های فرآیند: نمودار فعالیت UML 00:13:14
3.6 ساخت مدل های فرآیند: مدل های BPMN 00:16:10
3.7 ساخت مدل های فرآیند: نمودار جریان داده 00:15:41
3.8 ساخت مدل های داده 00:14:27
3.9 دریافت به ماهیت مشکل 00:24:14
درس 4: گرفتن راه حل مناسب
اهداف یادگیری 00:03:18
4.1 تولید ایده ها-نوآوری باعث می شود 00:25:13
4.2 تولید حذف ایده ها-محدودیت 00:08:45
4.3 درک مردم 00:20:46
4.4 کار آینده را تعریف کنید 00:15:55
4.5 راه حل تکنولوژیکی را انتخاب کنید 00:17:06
4.6 موارد استفاده محصول را بنویسید 00:12:45
درس 5: نوشتن الزامات
اهداف یادگیری 00:02:48
5.1 نوشتن داستان های چابک سمت راست 1 00:20:39
5.2 نوشتن داستان های چابک مناسب - قسمت 2 00:19:22
5.3 نوشتن الزامات عملکرد 00:24:31
5.4 نوشتن الزامات غیر کاربردی 00:30:19

Introduction
Requirements: The Masterclass LiveLessons: Introduction 00:09:32
Lesson 1: Understanding Requirements Processes
Learning objectives 00:02:22
1.1 Understand the established requirements process 00:24:15
1.2 Understand the agile requirements process 00:23:15
1.3 Understand how requirements fit with outsourced development 00:10:18
1.4 Know your requirements for OTS solutions 00:06:21
Lesson 2: Initiating Requirements Discovery
Learning objectives 00:01:35
2.1 Lay the foundation for the requirements process 00:34:27
2.2 Scope the business problem 00:21:05
2.3 Draw a context model of the problem space 00:31:01
Lesson 3: Discovering the Requirements
Learning objectives 00:02:53
3.1 Partition the work 00:21:38
3.2 Listen to the stakeholders 00:20:50
3.3 Discover requirements using other techniques 00:18:29
3.4 Record your requirements knowledge 00:25:15
3.5 Build process models: UML activity diagrams 00:13:14
3.6 Build process models: BPMN models 00:16:10
3.7 Build process models: data flow diagrams 00:15:41
3.8 Build data models 00:14:27
3.9 Get to the essence of the problem 00:24:14
Lesson 4: Getting the Right Solution
Learning objectives 00:03:18
4.1 Generate ideas—innovation triggers 00:25:13
4.2 Generate ideas—constraint removal 00:08:45
4.3 Understand the people 00:20:46
4.4 Define the future work 00:15:55
4.5 Choose the technological solution 00:17:06
4.6 Write product use cases 00:12:45
Lesson 5: Writing Requirements
Learning objectives 00:02:48
5.1 Write the right agile stories—part 1 00:20:39
5.2 Write the right agile stories—part 2 00:19:22
5.3 Write functional requirements 00:24:31
5.4 Write non-functional requirements 00:30:19
5.5 Formulate atomic requirements 00:28:29
Lesson 6: Experimenting with Requirements
Learning objectives 00:01:15
6.1 Experiment with prototypes 00:22:55
6.2 Discover relevant deviations 00:15:02
Lesson 7: Ensuring the Quality of Requirements
Learning objectives 00:01:19
7.1 Integrate continuous quality checking 00:24:26
7.2 Manage requirements and stories at all levels 00:24:58
7.3 Use a CRUD check for completeness 00:16:35
Lesson 8: Designing Your Requirements Strategy
Learning objectives 00:01:18
8.1 Find the right strategy for your project 00:22:32
8.2 Become a better business analyst 00:21:24
Summary
Requirements: The Masterclass LiveLessons: Summary 00:30:35