دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مدیریت RedHat Openshift

دانلود OReilly Red Hat Openshift Administration Red Hat EX280

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با ردهت اوپن شیفت یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Red Hat Openshift Administration Red Hat EX280

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی OReilly است که بر روی 3 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 2 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

00001 اداره Red Hat OpenShift - مقدمه
00002 مقدمه ماژول
00003 اهداف یادگیری
00004 1.1 درک محصول OpenShift Product
00005 1.2 درک اجزای OpenShift
00006 1.3 با استفاده از اپراتورهای خوشه ای
00007 1.4 درک معماری OpenShift
00008 1.5 درک روش های نصب OpenShift
00009 1.6 انجام یک کد نصب آماده سازی مبتنی بر کد
00010 درس 1 آزمایشگاه نصب CRC خوشه
00011 درس 1 آزمایشگاه آزمایشگاه نصب CRC خوشه
00012 اهداف یادگیری
00013 2.1 مدیریت خوشه های با کنسول وب
00014 2.2 مدیریت حجم کار مشترک با کنسول وب
00015 2.3 مدیریت اپراتورها با کنسول وب
00016 2.4 نظارت بر رویدادهای خوشه ای نظارت و هشدارها
00017 درس 2 آزمایشگاه با استفاده از OpenShift Web Console
00018 درس 2 راه حل آزمایشگاه با استفاده از کنسول وب OpenShift
00019 مقدمه ماژول
00020 اهداف یادگیری
00021 3.1 کار با پروژه ها
00022 3.2 برنامه های کاربردی
00023 3.3 برنامه های نظارت
00024 3.4 بررسی اطلاعات API
00025 درس 3 آزمایشگاه مدیریت منابع
00026 درس 3 راه حل آزمایشگاه مدیریت منابع
00027 اهداف یادگیری
00028 4.1 درک ذخیره سازی OpenShift
00029 4.2 با استفاده از حجم POD
00030 4.3 ذخیره سازی جداسازی با حجم مداوم
00031 4.4 با استفاده از StorageClass
00032 4.5 با استفاده از پیکربندی
00033 4.6 با استفاده از اپراتور ذخیره سازی محلی
00034 درس 4 آزمایشگاه مدیریت ذخیره سازی
00035 درس 4 آزمایشگاه محلول مدیریت ذخیره سازی
00036 مقدمه ماژول
00037 اهداف یادگیری
00038 5.1 تأیید اعتبار به عنوان یک مدیر خوشه
00039 5.2 درک ارائه دهندگان هویت
00040 5.3 پیکربندی ارائه دهنده هویت HTPASSWD
00041 5.4 ایجاد و حذف کاربران
00042 5.5 مدیریت کاربران
00043 5.6 مدیریت عضویت گروه کاربر
00044 5.7 اختصاص امتیازات اداری
00045 درس 5 آزمایشگاه مدیریت کاربران
00046 درس 5 آزمایشگاه راه حل مدیریت کاربران
00047 اهداف یادگیری
00048 6.1 مدیریت مجوز با RBAC
00049 6.2 ایجاد نقش
00050 6.3 با استفاده از اسرار برای مدیریت اطلاعات حساس
00051 6.4 ایجاد serviceacounts
00052 6.5 مدیریت محدودیت های زمینه امنیتی
00053 6.6 کانتینر در حال اجرا به عنوان غیر ریشه
00054 درس 6 آزمایشگاه مجوز مجوز
00055 درس 6 راه حل آزمایشگاه اصلاح مجوز برنامه
00056 مقدمه ماژول
00057 اهداف یادگیری
00058 7.1 درک منابع شبکه های OpenShift
00059 7.2 درک OpenShift SDN
00060 7.3 خدمات مدیریت
00061 7.4 مدیریت مسیرهای
00062 7.5 درک نام DNS حل و فصل
00063 7.6 ایجاد گواهینامه های خودپرداز
00064 7.7 امنیت لبه و دوباره رمزگذاری مسیرهای با استفاده از گواهینامه TLS
00065 7.8 حفاظت از مسیرهای عبور با استفاده از گواهینامه های TLS
00066 7.9 پیکربندی سیاست های شبکه
00067 7.10 عیب یابی شبکه های OpenShift
00068 درس 7 آزمایشگاه ایجاد یک روتر لبه
00069 درس 7 راه حل آزمایشگاه ایجاد یک روتر لبه
00070 اهداف یادگیری
00071 8.1 کنترل قرار دادن POD
00072 8.2 به صورت دستی پوسته پوسته شدن
00073 8.3 به طور خودکار پوسته پوسته پوسته شدن
00074 8.4 استفاده از محدودیت های منابع POD
00075 8.5 استفاده از سهمیه
00076 8.6 استفاده از محدوده محدود
00077 8.7 تعیین محدوده سهمیه
00078 8.8 اصلاح قالب پیش فرض
00079 8.9 با استفاده از قوانین مربوط به POD و ضد وابستگی
00080 8.10 مدیریت تین و تحمل
00081 درس 8 آزمایشگاه با استفاده از سهمیه
00082 درس 8 راه حل آزمایشگاه با استفاده از سهمیه
00083 اهداف یادگیری
00084 9.1 سلامت خوشه نظارت
00085 9.2 بررسی گره ها
00086 9.3 کنترل تعداد کارگران خوشه ای
00087 9.4 به طور خودکار تعداد کارکنان خوشه ای را به طور خودکار مقیاس می کند
00088 9.5 به روز رسانی خوشه به یک نسخه جدیدتر
00089 درس 9 آزمایشگاه نظارت بر سلامت خوشه
00090 درس 9 آزمایشگاه آزمایشگاه نظارت بر سلامت خوشه
00091 مقدمه ماژول
00092 اهداف یادگیری
00093 10.1 بررسی منابع امتحان ضروری
00094 10.2 بررسی وظایف
00095 10.3 وظیفه 1 - تنظیم احراز هویت
00096 10.4 وظیفه 2 - تنظیم مجوز
00097 10.5 وظیفه 3 - ایجاد یک قالب پروژه
00098 10.6 وظیفه 4 - ایجاد یک پروژه
00099 10.7 وظیفه 5 - اجرای یک برنامه امن TLS
00100 10.8 وظیفه 6 - ایجاد مسیر پاس
00101 10.9 وظیفه 7 - پیکربندی Autoscaling
00102 10.10 وظیفه 8 - پیکربندی MySQL
00103 10.11 وظیفه 9 - پیکربندی وردپرس
00104 Red Hat OpenShift دولت - خلاصه

00001 Red Hat OpenShift Administration - Introduction
00002 Module introduction
00003 Learning objectives
00004 1.1 Understanding the OpenShift Product Offering
00005 1.2 Understanding OpenShift Components
00006 1.3 Using Cluster Operators
00007 1.4 Understanding OpenShift Architecture
00008 1.5 Understanding OpenShift Installation Methods
00009 1.6 Performing a Code Ready Containers-Based Installation
00010 Lesson 1 Lab Installing a CRC Cluster
00011 Lesson 1 Lab Solution Installing a CRC Cluster
00012 Learning objectives
00013 2.1 Managing Clusters with Web Console
00014 2.2 Managing Common Workloads with Web Console
00015 2.3 Managing Operators with Web Console
00016 2.4 Monitoring Cluster Events and Alerts
00017 Lesson 2 Lab Using OpenShift Web Console
00018 Lesson 2 Lab Solution Using OpenShift Web Console
00019 Module introduction
00020 Learning objectives
00021 3.1 Working with Projects
00022 3.2 Running Applications
00023 3.3 Monitoring Applications
00024 3.4 Exploring API Information
00025 Lesson 3 Lab Managing Resources
00026 Lesson 3 Lab Solution Managing Resources
00027 Learning objectives
00028 4.1 Understanding OpenShift Storage
00029 4.2 Using Pod Volumes
00030 4.3 Decoupling Storage with Persistent Volumes
00031 4.4 Using StorageClass
00032 4.5 Using ConfigMap
00033 4.6 Using the Local Storage Operator
00034 Lesson 4 Lab Managing Storage
00035 Lesson 4 Lab Solution Managing Storage
00036 Module introduction
00037 Learning objectives
00038 5.1 Authenticating as a Cluster Administrator
00039 5.2 Understanding Identity Providers
00040 5.3 Configuring the HTPasswd Identity Provider
00041 5.4 Creating and Deleting Users
00042 5.5 Managing Users
00043 5.6 Managing User Group Membership
00044 5.7 Assigning Administrative Privileges
00045 Lesson 5 Lab Managing Users
00046 Lesson 5 Lab Solution Managing Users
00047 Learning objectives
00048 6.1 Managing Permissions with RBAC
00049 6.2 Creating Roles
00050 6.3 Using Secrets to Manage Sensitive Information
00051 6.4 Creating ServiceAccounts
00052 6.5 Managing Security Context Constraints
00053 6.6 Running Containers as Non-root
00054 Lesson 6 Lab Fixing Application Permissions
00055 Lesson 6 Lab Solution Fixing Application Permissions
00056 Module introduction
00057 Learning objectives
00058 7.1 Understanding OpenShift Networking Resources
00059 7.2 Understanding OpenShift SDN
00060 7.3 Managing Services
00061 7.4 Managing Routes
00062 7.5 Understanding DNS Name Resolving
00063 7.6 Creating Self-signed Certificates
00064 7.7 Securing Edge and Re-encrypt Routes Using TLS Certificates
00065 7.8 Securing Passthrough Routes Using TLS Certificates
00066 7.9 Configuring Network Policies
00067 7.10 Troubleshooting OpenShift Networking
00068 Lesson 7 Lab Creating an Edge Router
00069 Lesson 7 Lab Solution Creating an Edge Router
00070 Learning objectives
00071 8.1 Controlling Pod Placement
00072 8.2 Manually Scaling Pods
00073 8.3 Automatically Scaling Pods
00074 8.4 Applying Pod Resource Limitations
00075 8.5 Applying Quota
00076 8.6 Applying Limit Range
00077 8.7 Specifying Quota Range
00078 8.8 Modifying the Default Template
00079 8.9 Using Pod Affinity and Anti-affinity Rules
00080 8.10 Managing Taints and Tolerations
00081 Lesson 8 Lab Using Quota
00082 Lesson 8 Lab Solution Using Quota
00083 Learning objectives
00084 9.1 Monitoring Cluster Health
00085 9.2 Investigating Nodes
00086 9.3 Controlling the Number of Cluster Workers
00087 9.4 Automatically Scaling the Number of Cluster Workers
00088 9.5 Updating the Cluster to a Newer Version
00089 Lesson 9 Lab Monitoring Cluster Health
00090 Lesson 9 Lab Solution Monitoring Cluster Health
00091 Module introduction
00092 Learning objectives
00093 10.1 Reviewing Essential Exam Resources
00094 10.2 Tasks Overview
00095 10.3 Task 1 - Setting up Authentication
00096 10.4 Task 2 - Setting up Authorization
00097 10.5 Task 3 - Creating a Project Template
00098 10.6 Task 4 - Creating a Project
00099 10.7 Task 5 - Running a TLS Secured Application
00100 10.8 Task 6 - Creating a Passthrough Route
00101 10.9 Task 7 - Configuring Autoscaling
00102 10.10 Task 8 - Configuring MySQL
00103 10.11 Task 9 - Configuring Wordpress
00104 Red Hat OpenShift Administration - Summary