در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Python Django: Payment Integration – PayPal & Stripe – 2023

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Learn how to integrate payment functionality | PayPal and Stripe | Hands-on demonstrations


1. Course Introduction
 • 1. Course overview
 • 2. Thought process
 • 3. QA forums

 • 2. Resources
 • 1.1 dev.zip
 • 1. Code and slides - download

 • 3. Baseline Introduction and setup
 • 1. Python installation and setup
 • 2. Visual Studio Code installation and setup
 • 3. VS Code extensions

 • 4. Django Installation and setup
 • 1. Django project setup
 • 2. Configure the Python interpreter

 • 5. Create a basic Django app
 • 1. Configure a Django app - (donation)
 • 2. Setup the basics - URL's and Views
 • 3. Setup the basics - Templates
 • 4.1 base.html
 • 4. Integrate a base template
 • 5. Styling our web pages

 • 6. PayPal Integration
 • 1. Important links for this section - [NOTE].html
 • 2. Create a PayPal account
 • 3. Creating our Sandbox accounts
 • 4. Logging into our Sandbox accounts
 • 5. PayPal - integration analysis
 • 6. PayPal - API integration
 • 7. Improving the user experience - NB!
 • 8. Customize the PayPal buttons
 • 9. Create a donation model
 • 10. Payment processing
 • 11. Test a payment - PayPal
 • 12. Test a payment - Debit or Credit card
 • 13. Styling our payment templates
 • 14. Send live payments - IMPORTANT

 • 7. Stripe Integration
 • 1. Important links for this section - [NOTE].html
 • 2. Create a Stripe account
 • 3. Installing the Stripe API
 • 4. Integrating our publicprivate keys
 • 5. Create a product on Stripe
 • 6. Process payment functionality - Pt. 1
 • 7. Process payment functionality - Pt. 2
 • 8. Customize the Stripe button
 • 9. Adding Stripe JS
 • 10. Configure the Stripe JS checkout
 • 11. Test a payment - Stripe
 • 12. Send live payments - IMPORTANT

 • 8. Thank you!
 • 1. THANK YOU! - A final message
 • 2. Bonus lecture.html