دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مهندسی و کدنویسی Python Django : مباحث REST APIs, PostgreSQL,GitHub,Heroku

دانلود Udemy Python Django Engineer (REST APIs, PostgreSQL,GitHub,Heroku)

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون جانگو یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Python Django Engineer (REST APIs, PostgreSQL,GitHub,Heroku)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 20 ساعت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction
What is Python
What is Django
What are REST APIs
What is PostgreSQL

Python Setup :
Installing Python on Windows
Installing Homebrew for Macs
Installing XCode Tools for Macs
Installing Python on Macs
Installing Python on Linux
Installing Pycharm on Windows
Installing Pycharm on Macs
Changing Themes in PyCharm
PyCharm Configuration for Windows - Part 1
PyCharm Configuration for Windows - Part 2
PyCharm Configuration for Macs
What are Text Editors
Installing Atom Text Editor
Installing Visual Studio Code Text Editor
Installing Sublime Text Editor
Creating virtual environments on Windows
Activate a virtual environment on Windows
Creating virtual environments on Macs
Activate a virtual environment on Macs

Jupyter Notebook Setup :
What is Jupyter Notebook
Installing Jupyter Notebook Server
Running Jupyter Notebook Server
Common Jupyter Notebook Commands
Jupyter Notebook Components
Jupyter Notebook Dashboard
Jupyter Notebook Interface
Creating a new notebook

Python Fundamentals :
Python Expressions
Python Statements
Python Comments
Python Data Types
Casting Data Types
Python Variables
Python List
Python Tuples
Python Dictionaries
Python Operators
Python Conditional Statements
Python Loops
Python Functions

Object Oriented Programming with Python :
What is OOP
Creating a class
Instantiating a class
Modifying a class
Class and instance variables
Inheritance - Part 1
Inheritance - Part 2
Inheritance - Part 3
Inheritance - Part 4
Polymorphism - Part 1
Polymorphism - Part 2
Polymorphism - Part 3
Encapsulation - Part 1
Encapsulation - Part 2
Encapsulation - Part 3
Abstraction - Part 1
Abstraction - Part 2

Python Modules and Packages :
What are Modules
How to use Modules
Built in Modules
What are Python Packages
Python dir function
PyCache directory
Python name attribute

PostgreSQL Database Server Setup :
Installing PostgreSQL (Windows)
Installing PostgreSQL (Macs)
Installing PostgreSQL - Linux
Installing PgAdmin for Macs
Installing PgAdmin for Linux
Connecting to PostgreSQL

Git and Github :
What is Git
What is GitHub
Installing Git
Create GitHub Account
Basic Git Architecture
Basic Git Workflow
Basic Git Configuration
Retrieving Configuration Settings
Create a directory
Initialize empty git repository
Add files to stagging
More ways to add files to stagging
Committing files to repository
Creating git ignore file
Edit and re commit changes
Create a Git Branch
Merge Git Branches
Create local repository
Create remote repository
Create ReadMe File
Clone Remote Repository
What is Forking a repository
How to Fork a repository
Get updates by pulling
Viewing the commit logs
The GIT HEAD

Build a Todo List Web App with Django :
What we will create
Create Project Directory
Project Design
Create a Django Project
Anatomy of a Django Project
Starting Django Server
Django Migrations
Creating a Django App
Anatomy of a Django App
Django App vs Django Project
Django Architecture
Django Admin and superuser
Django Templates
Django Views
Django URL Patterns
Django Static Files
Django Models
Creating Models
Migrating Models
Adding Models to Admin Site
Initialize git repository
Excluding files from version control
Adding files to version control
Committing files to version control
Creating remote repository
Pushing code to GitHub
Displaying data from database
Setting background color for completed items
Committing changes to GitHub
Adding a form
Adding form to template view
Capturing data with form
Adding form input to database
Creating a view for completed items
Creating view to delete all completed items
Create view to remove all items from database
Pushing updates to version control
Deploying app the the cloud - Part 1
Deploying app the the cloud - Part 2
Deploying app the the cloud - Part 3

Build a Portfolio Web App with Django :
What we will create
Updating Pip
Create a virtual environment
Installing Django
Create new Django Project
Components of a Django Project
Running Django Development Server
Create a new Django App
Register new Django App
Django Database Setup - Part 1
Django Database Setup - Part 2
Time Zone Setup
Running Migrations
Creating a view
Creating a Model
Activating Model
Create a superuser account
Register Model with admin site
Create Model Objects
Adding Django Templates
Display data from database
What is Bootstrap
Add Bootstrap to template : Part 1
Add Bootstrap to template : Part 2
Adding Links to buttons
Displaying Media Content : Part 1
Displaying Media Content : Part 2
Creating Object Links: Part 1
Creating Object Links: Part 2
Project Code

Build an Image Upload App with Django :
What we will create
Update pip
Create Django Project
Start Django Development Server
Create a new database
Create new database user
Django Database Configuration
Install PostgreSQL Database Adapter
Create a Django App
Install Pillow
Create Model
Interacting with Models from admin page
Defining URLS Routes
Creating Views
Django Templates
Populating Templates
Running Your App

Building a REST API :
What is an API
Create and activate a virtual environment
Installing Django
Installing Django REST Framework
Installing Corsheaders
Creating a new Django Project
Creating a new Django App
Registering Applications with Django
Django PostgreSQL Database Setup
Running Initial Migration
Creating a Django Model
Create and apply new migration
Create a serializer class
Start and stop development server
Create superuser account
Creating views : Part 1
Creating views : Part 2
Map views to URLS
Register Model with admin site
Creating Model Objects
Installing Postman
Test API