دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش مسلط شدن بر کدنویسی OOP در زبان Python

دانلود Udemy Python 2021 – Mastering Object Oriented Programming

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با برنامه نویسی شی گرا در زبان پایتون یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Python 2021 - Mastering Object Oriented Programming

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 16 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction :
Introduction

Setting up the Environment :
Installing Anaconda
Introduction to Jupyter Notebook

Introduction to Python :
First Code, Defining Variables
String Concatenation
String format() Method
Getting User Input
How to do the Projects in this Course
Project 1: Mad Lib Generator
Solution to the Project 1
Indentation, Displaying Variables, Equal Operator
Arithmetic and Comparison Operators
Importing Modules
pip install

Conditionals and Loops :
if Statement
if else Statement
elif Statement
Nested Conditionals
for Loop
while Statement
Project 2: Dice Simulator
Solution to the Project 2
Nested Loops
break, continue, pass Statements
Project 3: Number Guessing Game
Solution to the Project 3

Python Data Structures :
Lists 1
Lists 2
Lists 3
Dictionaries
Arrays
Tuples
Sets
Pandas Data Frames
Project 4: Stock Market Analysis and Forecasting 1
Project 4: Stock Market Analysis and Forecasting 2
Project 4: Stock Market Analysis and Forecasting 3
Additional Information
Project 4: Stock Market Analysis and Forecasting 4

Procedural Programming in Python :
Procedural Programming
Functions
Lambda Function
Create Your Own Module
Error Handling

Data Visualization :
Scatter Plot
Bar Chart
Histogram

Statistics for Data Science :
Samples and Populations
Correlation & Correlation Coefficient
Variance
n vs n-1, Biased & Unbiased Estimators, Bessel's Correction
Standard Deviation
Percentiles and Quartiles

Introduction to Machine Learning (ML) :
What is Machine Learning?
Supervised & Unsupervised Learning
Train Test Split
Feature Importance

Model Evaluation :
What is Model Evaluation?
MAE, MSE, RMSE

Linear Regression :
What is Linear Regression?
Simple Linear Regression
R Squared
Advancing on the Machine Learning Concepts
Overfitting & Underfitting
Decision Trees
What is Decision Trees?
Decision Tree in Python
Plotting Decision Trees

Natural Language Processing (NLP) :
What is NLP?
Regular Expressions
Tokenization
Removing Stopwords
Document Term Matrix (DTM)
NLP Project 2 : Twitter Sentiment Analysis

Object Oriented Programming in Python :
Introduction to Object Oriented Programming
Objects and Classes
self and __init__
Inheritance, Overriding, Extending
Encapsulation, Private & Protected Members
More about Encapsulation
Polymorphism
Abstraction

Object Oriented Programming Projects :
OOP Project 1: Hotel Reservation System
Hotel Reservation System
List Comprehension
OOP Project 2: Blackjack
Blackjack

Thank You :
Congratulations

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 16 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy