در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مدیریت پروژه PgMP

آموزش مدیریت پروژه PgMP

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با مدیریت پروژه یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Program Management Professional (PgMP) Exam Prep Course

سرفصل ها :


مقدمه: معرفی برنامه مدیریت حرفه ای (PgMP) آزمون گواهینامه از درس 1 - بررسی اجمالی از صدور گواهینامه PgMP دوره: در اهداف آموزش چرا تبدیل به یک حرفه ای مدیریت برنامه؟ PgMP صدور گواهینامه سفر PgMP مدارک تحصیلی ساختار هزینه آزمون محاسبه ساعت تجربه PgMP آزمون (ارزیابی سطح 2) نکات مطالعه و نکاتی برای تست استراتژی تست
از استراتژی سازمان و برنامه ترازبندی وظایف برنامه زندگی مدیریت چرخه محیط زیست وظایف - وظایف 7 تا 15 محیط زیست وظایف - وظایف 16 تا 24 محیط زیست وظایف - وظایف 25 تا 30 محیط زیست وظایف - وظایف 31 تا 35 برنامه ذینفعان شناسایی استقرار یک برنامه حکومتداری برنامه کلید تحویل در محل در مقدمه ای بر مدیریت برنامه: در اهداف آموزش بررسی اجمالی از برنامه مدیریت برنامه فعالیتها مدیریت، نمونه، و قوانین زمین نمونه کارها، برنامه و پروژه رابطه مقایسه بررسی اجمالی از پروژه، برنامه و مدیریت نمونه کارها پروژه، برنامه، و نمونه کارها حمایت از استراتژی سازمانی فعالیت مدیریت برنامه ها و مزایای بررسی اجمالی از برنامه مدیریت و دفتر مدیریت برنامه ها (PMO) کلید غذای آماده به برنامه عملکرد مدیریت: یادگیری هدف بررسی اجمالی از برنامه مدیریت فاز برنامه چرخه زندگی - قسمت 1 فاز برنامه چرخه زندگی - قسمت 2 کلید تحویل در محل مطالعه موردی 1 در برنامه استراتژی تراز: یادگیری هدف بررسی اجمالی از برنامه استراتژی ترازبندی عناصر برنامه استراتژی ترازبندی بررسی اجمالی از برنامه منشور بررسی اجمالی از تجزیه و تحلیل محیط زیست بررسی اجمالی از استراتژی مدیریت برنامه بررسی اجمالی از برنامه ریسک کلید تحویل در محل در برنامه مزایای مدیریت: یادگیری هدف بررسی اجمالی از مزایای بررسی اجمالی از برنامه مزایای مدیریت مزایای شناسایی، ثبت نام، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و بررسی اجمالی از مزایای تحویل بیشتر در مورد مزایای برنامه کلید تحویل در محل در برنامه ذینفعان تعهد: یادگیری هدف بررسی اجمالی از برنامه ذینفعان بیشتر در مورد برنامه ذینفعان بررسی اجمالی از تجزیه و تحلیل ذینفعان برنامه ریزی ذینفعان تعهد و ارزیابی ماتریس بررسی اجمالی از برنامه ذینفعان نامزدی برنامه ذینفعان ارتباطات و عمومی مشارکت طیف کلید تحویل در محل مطالعه موردی 2 مطالعه موردی 3 به حکومت برنامه: یادگیری هدف بررسی اجمالی از حکومت برنامه برنامه شیوه ی حکومت - قسمت 1 برنامه شیوه ی حکومت - قسمت 2 برنامه شیوه ی حکومت - قسمت 3 برنامه شیوه ی حکومت - قسمت 4 بررسی اجمالی از نقش حکومت برنامه، تخته، و ساختار اعضا بررسی اجمالی از دفتر مدیریت برنامه ها (PMO) بررسی اجمالی از حکومت برنامه طراحی و پیاده سازی کلید تحویل در محل مطالعه موردی 4 مطالعه موردی 5 در برنامه زندگی مدیریت چرخه: یادگیری هدف نمای کلی از چرخه زندگی برنامه بررسی اجمالی از تعریف برنامه، اعدام، و آماده سازی بررسی اجمالی از برنامه تحویل و برنامه بسته بررسی اجمالی از برنامه یکپارچه سازی مدیریت و توسعه زیرساخت ها بررسی اجمالی از برنامه مدیریت تحویل بیشتر در مورد برنامه مدیریت تحویل بررسی اجمالی از خارج برنامه کلید تحویل در محل مدیریت برنامه حمایت از فرآیندهای - مرحله تعریف برنامه: یادگیری هدف بررسی اجمالی از تعریف برنامه ها (فرمولاسیون) فاز بیشتر در مورد تعریف برنامه ها (فرمولاسیون) فعالیت برنامه فازهای تعریف - محدوده برنامه مدیریت برنامه ریزی بررسی اجمالی از برنامه مدیریت برنامه بررسی اجمالی از PMBOK® برنامه ریزی مفاهیم برنامه مدیریت مالی و هزینه برآورد تشکیل یک چارچوب مالی از برنامه توسعه طرح مدیریت مالی از برنامه کیفیت برنامه مدیریت برنامه ریزی برنامه مدیریت برنامه ریزی منابع برنامه برنامه ریزی ارتباطات مدیریت برنامه ریسک برنامه ریزی مدیریت حکومت مدیریت ریسک برنامه ریزی مدیریت تدارکات برنامه
از اطلاعات برنامه مدیریت برنامه ریزی کلید تحویل در محل مدیریت برنامه حمایت از فرآیندهای - برنامه تحویل فاز: یادگیری هدف بررسی اجمالی از برنامه تحویل فعالیت فاز بررسی اجمالی از برنامه پایش و کنترل محدوده بررسی اجمالی از برنامه برنامه نظارت و کنترل برآورد هزینه کامپوننت بررسی اجمالی از برنامه های مالی نظارت و کنترل بررسی اجمالی از درخواست تغییر بررسی اجمالی از مدیریت ارزش کسب شده بیشتر در مورد مدیریت ارزش کسب شده
برای تکمیل شاخص عملکرد (TCPI) پیام های جدید