دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری آمار و احتمال برای یادگیری ماشینی

دانلود LiveLessons Probability and Statistics for Machine Learning

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با آمار و یادگیری ماشینی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Probability and Statistics for Machine Learning

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 8 ساعت و 59 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

01-Probability and Statistics for Machine Learning - Introduction
02-Topics
03-1.1 Orientation to the Machine Learning Foundations Series
04-1.2 What Probability Theory Is
05-1.3 Events and Sample Spaces
06-1.4 Multiple Observations
07-1.5 Factorials and Combinatorics
08-1.6 Exercises
09-1.7 The Law of Large Numbers and the Gambler's Fallacy
10-1.8 Probability Distributions in Statistics
11-1.9 Bayesian versus Frequentist Statistics
12-1.10 Applications of Probability to Machine Learning
13-Topics
14-2.1 Discrete and Continuous Variables
15-2.2 Probability Mass Functions
16-2.3 Probability Density Functions
17-2.4 Exercises on Probability Functions
18-2.5 Expected Value
19-2.6 Exercises on Expected Value
20-Topics
21-3.1 The Mean, a Measure of Central Tendency
22-3.2 Medians
23-3.3 Modes
24-3.4 Quantiles - Percentiles, Quartiles, and Deciles
25-3.5 Box-and-Whisker Plots
26-3.6 Variance, a Measure of Dispersion
27-3.7 Standard Deviation
28-3.8 Standard Error
29-3.9 Covariance, a Measure of Relatedness
30-3.10. Correlation
31-Topics
32-4.1 Joint Probability Distribution
33-4.2 Marginal Probability
34-4.3 Conditional Probability
35-4.4 Exercises
36-4.5 Chain Rule of Probabilities
37-4.6 Independent Random Variables
38-4.7 Conditional Independence
39-Topics
40-5.1 Uniform
41-5.2 Gaussian - Normal and Standard Normal
42-5.3 The Central Limit Theorem
43-5.4 Log-Normal
44-5.5 Exponential and Laplace
45-5.6 Binomial and Multinomial
46-5.7 Poisson
47-5.8 Mixture Distributions
48-5.9 Preprocessing Data for Model Input
49-5.10 Exercises
50-Topics
51-6.1 What Information Theory Is
52-6.2 Self-Information, Nats, and Bits
53-6.3 Shannon and Differential Entropy
54-6.4 Kullback-Leibler Divergence and Cross-Entropy
55-Topics
56-7.1 Applications of Statistics to Machine Learning
57-7.2 Review of Essential Probability Theory
58-7.3 z-scores and Outliers
59-7.4 Exercises on z-scores
60-7.5 p-values
61-7.6 Exercises on p-values
62-Topics
63-8.1 Single-Sample t-tests and Degrees of Freedom
64-8.2 Independent t-tests
65-8.3 Paired t-tests
66-8.4 Applications to Machine Learning
67-8.5 Exercises
68-8.6 Confidence Intervals
69-8.7 ANOVA - Analysis of Variance
70-Topics
71-9.1 The Pearson Correlation Coefficient
72-9.2 R-squared Coefficient of Determination
73-9.3 Correlation versus Causation
74-9.4 Correcting for Multiple Comparisons
75-Topics
76-10.1 Independent versus Dependent Variables
77-10.2 Linear Regression to Predict Continuous Values
78-10.3 Fitting a Line to Points on a Cartesian Plane
79-10.4 Linear Least Squares Exercise
80-10.5 Ordinary Least Squares
81-10.6 Categorical 'Dummy' Features
82-10.7 Logistic Regression to Predict Categories
83-10.8 Open-Ended Exercises
84-Topics
85-11.1 Machine Learning versus Frequentist Statistics
86-11.2 When to Use Bayesian Statistics
87-11.3 Prior Probabilities
88-11.4 Bayes' Theorem
89-11.5 Resources for Further Study of Probability and Statistics
90-Probability and Statistics for Machine Learning - Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 8 ساعت و 59 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons