در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

PowerPoint – Microsoft PowerPoint For Beginners 2023

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Microsoft PowerPoint presentation that are easy to apply at your work. Become a top PowerPoint user in your Office.


1. Introduction
 • 1. Introduction
 • 2. Basic of Microsoft PowerPoint
 • 3. Course Outline

 • 2. Getting Started with Powerpoint
 • 1. PowerPoint Ribbon
 • 2. PowerPoint Presentation Interface
 • 3. Navigate a PowerPoint slide
 • 4. Create New PowerPoint slide Part 01
 • 5. Create New PowerPoint slide Part 02
 • 6. Saving a PowerPoint slide
 • 7. Adding Hyperlinks to PowerPoint

 • 3. PowerPoint with Text
 • 1. How to Add Text and text box in PowerPoint Slides
 • 2. How to Work PowerPoint Slide Layouts
 • 3. How to Work PowerPoint Bullet Lists

 • 4. BackGround Slide Formatting
 • 1. How to Add Color to Slides Background
 • 2. How to Work Gradients on PowerPoint
 • 3. How to Add Image on Slide Background
 • 4. How to Apply Background Image to all Slides

 • 5. Text Formating in PowerPoint
 • 1. Formatting Text within PowerPoint
 • 2. How to format text into columns in PowerPoint
 • 3. Adding Action Buttons to PowerPoint

 • 6. Table Formating in PowerPoint
 • 1. Table Style Options in PowerPoint
 • 2. Create a Table with Excel Sheet In PowerPoint

 • 7. Icons Formating in PowerPoint
 • 1. How to create Editable Icons in PowerPoint

 • 8. Charts in PowerPoint
 • 1. How to Create a Chart in PowerPoint
 • 2. Insert Excel Chart with Link in PowerPoint

 • 9. PowerPoint SmartArt
 • 1. Create PowerPoint SmartArt
 • 2. Graphic Smart Art

 • 10. Multimedia Elements to PowerPoint
 • 1. How to Insert Audio to PowerPoint
 • 2. How to Insert Video to PowerPoint
 • 3. How to Insert YouTube Video in PowerPoint

 • 11. Secure Slide in PowerPoint
 • 1. How to Lock Presentation Slide in PowerPoint

 • 12. PowerPoint Simple Animated Project
 • 1. Animated Infographic Slide Design in PowerPoint
 • 2. Make Animated Timeline Slide in PowerPoint
 • 3. Create Animated Sales Banner in PowerPoint with Video Format