دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش پیشرفته و حرفه ای WCF

دانلود آموزش PluralSight WCF Power Topics

7,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش با WCF آشنا می شوید و می فهمید که چرا WCF از تمامی وب سرویس ها یک سر و گردن بالاتر است.

در اینجا تمامی مطالب با مثالهای بسیار کاربردی و قابل فهم تدریس می گردد.

عنوان اصلی : WCF Power Topics

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PluralSight است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس و به مدت زمان 7 ساعت و 11 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش WCF آشنا می شویم :

Course Overview

Introduction :
Introduction
Modules - Part 1
Modules - Part 2
Modules - Part 3
Modules - Part 4
Modules - Part 5
Demo Introduction
Starter Project Demo
Summary

Extending WCF with Custom Behaviors :
Overview
Interception-based Architecture
Behaviors
Parameter Inspectors
Initialization and Execution
Demo Introduction
Description of Goals
Implement IServiceBehavior
Run and Break on ApplyDispatch
Implement IOperationBehavior and Run
Attach Operation Behavior to All Operations
Implement IParameterInspector
Attach Parameter Inspector to All Operations
Write Directly to Console from Inspector
Write Parameter Inspector Class
Write Operation Behavior Class and Refactor
Write Service Behavior and Install into Host
Convert to Attribute and Retest
Add Enabled Property and Explain Config
Create Behavior Extension Class
Install Extension and Use Behavior
Explain Eventing and Write EventArgs Class
Declare and Use Event in Parameter Inspector
Declare and Use Event in Operation Behavior
Declare and Use Event in Service Behavior
Wire Event in Host and Retest
Summary

Making Your Services Discoverable :
Introduction
Being Discoverable
WCF Discoverability
Ad-hoc Discoverability
Demo Introduction 1
Add UDP Discovery Endpoint
Add Service Behavior and Reference
Add Reference to Client and Disable Buttons
Create Discovery Client and Find Criteria
Execute Query and Refactor to Method
Test with and Without Host Running
Create Discovered Address Variable
Set Discovered Address and Show Contents
Create Proxy Helper Method
Change for New Proxy and Test
Add Scope to Host
Add Scope to Find and Test
Configure Dynamic Endpoint in Client
Use Dynamic Endpoint and Retest
WCF Announcements
Demo Introduction 2
Add Announcement Endpoint to Host
Configure Announcement Service in Client
Setup and Start Announcement Service Host
Wire-up Announcement Events
Add Event Code
Test Host Announcements
Summary

Centralizing and Reusing Fault Handling :
Introduction
Explain IErrorHandler
Demo Introduction
Conventional Fault Handling Recap
Implement IErrorHandler in Service
Implement IService Behavior and Install Handler
Add Validate Code for Fault Contract
Test for ProvideFault Breakpoint
Test Behavior Validate
Implement ProvideFault
Code Client for Catch
Test Exception Throw
Handle Error Explanation
Reusable Error Handler Class
Create Error Handler Class
Code Error Handler and Behavior Implementation
Demo Error Handling and Validate
Write Behavior Extension Element Class
Install Error Handler in Config and Test
Summary

Working with the Azure Service Bus :
Introduction
What Is the Service Bus?
The Service Bus Relay Hub
The Azure Portal
Demo Introduction
Create Service Bus Namespace
Create Access Key
WCF and the Service Bus - 1
WCF and the Service Bus - 2
Recap on Host and Client
Add Service Bus NuGet Package
Change Endpoints to Use Service Bus
Add Endpoint Behavior to Both Sides
Test Run and Show Breakpoint as Well
Make Changes to Use HTTP Instead of TCP
Test HTTP Configuration
User Credentials
Set Security Mode in Config
Write Membership Provider
Install Membership Provider in Host
Send Credentials Through Proxy
Test User Authentication
Summary

WCF Routing Services :
Introduction
What Is WCF Routing?
Content-based Routing
Content-based Routing Flow
Demo Introduction
Project Review
Setup Routing Initial Comfig and Host Code
Setup Sample Endpoint Filter
Setup Filter Table and Target Host Endpoint
Run First Routing Test
Setup Custom Filter Comfig
Write Skeleton for Custom Content Filter
Add Second Filter Table and Test
Finish Custom Filter and Test
Setup Else Filter and Test
Failover
Failover Flow
Failover Demo
Multicasting
Multicast Flow
Add Operation Contract for Multicast
Create Action Filter
Create Multicast Routing Endpoint
Code Client and Test Multicast
Summary

Leveraging HTTPS For WCF Using SSL :
Introduction
Conventional WCF Security
HTTP Transport Security
Demo Introduction
Demonstrate Starter Project
Show Default Binding Configuration
Write Custom Membership Provider
Install Provider in Host Configuration
Change to Use Local IIS
Create and Use New App Pool
Create and Install SSL Certificate
Change to Use Transport Security
Test HTTP Transport Security
Message Credentials
Change Binding to New Security Mode
Add Service Credentials Behavior
Send Credentials Through Proxy and Test
Summary

Solving Common Problems: Long Running Processes :
Introduction
Long Running Processes
Demo 1 Introduction
Project Review
Code Service Contract and Operation Contract
Code Service with Process
Code Proxy Class
Host Service and Add Configuration
Code Client, Test, and Explain
Change to Proxy Abort and Retest
Code Callback Contract
Code Duplex Client Proxy
Use Duplex Proxy and Handle Callback
Add Callback Call to Service and Test
Handle Cancellation from Service and Client
Handle Race Condition so Client can Close
Long Running Process - Deluxe Version
Demo 2 Introduction
Refactor to Helper Class and Call Using Task
Remove One-way and Run Test
Code-up Connect and Disconnect
Make Connect and Disconnect Calls from Client
Test Client Connection and Disconnection
Add Client Call Code to Service Helper
Multi-client Test
Add Running Variable to Service
Modify Service and Client to Use Running Variable
Run Test and Add Report of Complete
Use Complete Flag in Client and Test
Add Cancellation Code to Service
Run Final Tests
Summary

Solving Common Problems: Versioning Your Services :
Introduction
Versioning - What and Why
WCF Versioning
Demo 1 Introduction
Project Review
Code Service Contract and Services
Code Hosts and Config
Code Routing Service Hosting and Config
Code Client Config
Create Simple Filter and Filter Table
Add Client Endpoints to Routing Host
Code Proxy and UI
Code Client Call and Run Test
Routing-based Versioning in WCF
Demo 2 Introduction
Add Config for Version Number in Client
Code Version Retrieval in Client and Code Second Button
Inject Version into Message Header
Add Namespace Prefix to Routing Host
Create New XPath Filters for Versions
Add Filters to Filter Table
Run Final Test
Summary

Solving Common Problems: Fault Reporting for One-way Services :
Introduction
One-way Calls and Soap Messages
Callbacks to the Rescue
Demo Introduction
Code Service Contract and Service
Add Proxy and Client Code
Host Code with All Config
Non-one-Way Exception Test Run
One-way Exception Test Run
Code Callback Contract and Catch Exception in Service
Report Callback in Service Catch
Convert to Duplex Proxy and Change Client
Add Service-known-Type Attribute to Callback Contract
Final Try-catch Wrap and Retest
Summary

Solving Common Problems: Eventing and Pub/Sub with WCF :
Introduction
Pu/Sub and Eventing
WCF Pub/Sub Solutions
Enhancing the GeoLib Application

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و اسلایدهای مدرس
مدت زمان آموزش 7 ساعت و 11 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PluralSight