دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش صفر تا صد MySQL

دانلود PluralSight MySQL Fundamentals 2 Parts

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7700 تومان6930 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی مبانی MySQL را یاد گرفته و در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : MySQL Fundamentals 2 Parts

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PluralSight است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 23 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Introduction
0. Introduction
1. Downloads
2. Demo- Installation
3. Demo- Installation Part 2
4. MySQL Workbench
5. Demo- MySQL Workbench
6. MySQL Command Line Editor
7. Demo- MySQL Command Line Editor
8. Summary in Sixty Seconds
0. Introduction
1. Client-Server System
2. Web Application Server
3. History of Relational Database Model
4. Relational Database Model Concepts
5. Relational Database Model Keys
6. Column Definition
7. Summary in Sixty Seconds
0. Introduction
1. MySQL Workbench Features
2. Starting MySQL Workbench
3. Demo- Opening a New Connection
4. Demo- Manage Connections
5. Demo- Selecting Data
6. Demo- Updating Data
7. Demo- Open and Execute SQL File
8. Demo- Inserting Data
9. Demo- Deleting Data
10. Demo- View and Edit Column Definition
11. Demo- Creating Snippet
12. Demo- Output Window
13. Demo- Data Modeling
14. Demo- Server Administration
15. Demo- Workbench Central
16. Summary in Sixty Seconds
0. Introduction
1. Basics of SELECT statement
2. Setup for demo
3. Beginning SELECT statement
4. Demo- Select without FROM clause
5. Demo- Retrieve all the data from table
6. Demo- Order data based on a column
7. Demo- Retrieve selected columns from table
8. Demo- Retrieve selected columns and rows
9. Demo- Bringing it together
10. Demo- Retrieve empty resultset
11. Working with Arithmetic Expressions
12. Demo- Arithmetic Expressions
13. Select statement and other functions
14. Demo- Select statement and other functions
15. Demo- Select statement and string functions
16. Demo- Select statement and date functions
17. Demo- Select statement and distinct rows
18. Introducing WHERE clause
19. Select statement and Comparision Operators
20. Demo- Comparision Operators
21. Select statement and Logical Operators
22. Demo- Logical Operators
23. Select statement and WHERE clause
24. Demo- Using Between in WHERE clause
25. Demo- Using Like in WHERE clause
26. Select statement and ORDER BY clause
27. Demo- Select statement and
28. Retrieving limited rows
29. Demo- Retrieving limited rows
30. Summary in Sixty Seconds
0. Introduction
1. Insert Statement
2. Demo- Insert Statement
3. Update Statement
4. Demo- Update Statement
5. Delete Statement
6. Demo- Delete Statement
7. Summary in Sixty Seconds
0. Final Words
0. Introduction
0. Introduction
1. Prerequisites
2. Beginning Joins
3. Inner Join
4. Visual Explanation of Inner Join
5. Demo- Inner Join
6. Outer Join
7. Visual Explanation of Left Outer Join
8. Demo- Left Outer Join
9. Visual Explanation of Right Outer Join
10. Demo- Right Outer Join
11. Visual Explanation of Full Outer Join
12. Demo- Full Outer Join
13. Visual Explanation of Cross Join
14. Demo- Cross Join
15. Pop Quiz
16. Equi Join
17. Self Join
18. Demo- Self Join
19. Natural Join
20. Demo- Natural Join
21. Joins with Using Keyword
22. Demo- Joins with Using Keyword
23. Union Operators
24. Demo- Union Operators
25. Subqueries
26. Demo- Subqueries
27. Joins vs Subqueries
28. Demo- Subqueries with Aggregation Function
29. Correlated Subqueries
30. Demo- Correlated Subqueries
31. Puzzle
32. Solution of Puzzle
33. Summary in Sixty Seconds
0. Introduction
1. Scalar Functions
2. String Functions
3. Demo- String Functions
4. Numeric Functions
5. Demo- Numeric Functions
6. Date-Time Functions
7. Demo- Date-Time Functions
8. Control Flow Functions
9. Demo- Control Flow Functions
10. Cast Functions
11. Demo- Cast Functions
12. Information Functions
13. Demo- Information Functions
14. Miscellaneous Functions
15. Demo- Miscellaneous Functions
16. Aggregate Functions
17. Demo- Aggregate Functions
18. Summary in Sixty Seconds
0. MySQL Views
1. Introduction
2. Demo- Views
3. Advantages of Views
4. Demo- Simplified Queries
5. Demo- Data Security
6. Demo- DML Operations
7. With Check Option
8. Demo- With Check Option
9. Summary in Sixty Seconds
0. Introduction
1. Stored Procedures
2. Advantages of Stored Procedure
3. Demo- Beginning Stored Procedures
4. Demo- Stored Procedures with Multiple Resultset
5. Demo- Stored Procedures with Parameters - Functions
6. Demo- Stored Procedures with Parameters - DML Operation
7. Demo- Stored Procedures with Parameters - Input and Output
8. Demo- Stored Procedures - Drop and Create
9. Stored Functions
10. Demo- Stored Functions - 1
11. Demo- Stored Functions - 2
12. Stored Procedure vs Stored Function
13. Summary in Sixty Seconds
0. Introduction
1. Triggers
2. Demo- Before Trigger
3. Demo- After Trigger
4. Events
5. Demo- Single Time Event
6. Demo- Recurring Event
7. Summary in Sixty Seconds
8. Summary and Resources

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 23 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PluralSight