در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

کدنویسی مین فریم ها با زبان COBOL

کدنویسی مین فریم ها با زبان COBOL

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه بر برنامه نویسی به زبان کوبول برای Mainframe ها مسلط خواهید شد. در این کورس گزارش سازی ، مدیریت و کار با فایل ها و همچنین استفاده از DB2 را در مثال های واقعی بخوبی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Murach’s Mainframe COBOL

سرفصل های دوره :


Course Overview :
Course Overview

Introducing COBOL :
Introduction to COBOL
Brief Background on COBOL
Why Use COBOL?
What Is a Mainframe?
Review of the Mainframe Operating Systems
The DASD (Direct Access Storage Device) for the Mainframe
LPAR (Logical Partition) on the Mainframe
Batch Processing and Online Transaction Processing for the Mainframe
Summary

Setting Up a COBOL Environment :
Accessing a Mainframe
TSO
ISPF
How to Create a Source Program Using ISPF
Edit a COBOL File in ISPF
JCL
Utilities and Tools
Modern IDEs for COBOL
VS Code Demo: Part 1
VS Code Demo: Part 2
Summary

Learning COBOL Syntax :
Overview of COBOL Structure and Statements
DATA DIVISION
More About the DATA DIVISION
PROCEDURE DIVISION
Math with COBOL
Loops with COBOL
Conditionals in COBOL
Demo: Sales Tax Calculator Part 1
Demo: Sales Tax Calculator Part 2
Demo: Investment Calculator
Summary of COBOL Syntax

Making Tables :
Table Basics
Load a One-level Table Using Subscripts
Search
Variable-length Tables
Multi-level Tables
Other
Advanced Search
Demo 1: Create a Table
Demo 2: Search
Demo 3: Intrinsic Functions
Summary

Creating Reports :
File Specifications
Report Specifications
Data Division
Procedure Division
SELECT and FD Statements
OPEN, CLOSE, READ, and WRITE
Dates
Testing
Reference Modification
String and Unstring
Demo
Summary

Understanding How to Use Data :
Data Elements
Edited PICs
IBM Formats
Primary Formats
Demo
Summary

Working with Copy Members and Subprograms :
Copy Members
Guidelines for Copy Members
Subprograms
How to Write a Subprogram
Guidelines for Subprograms
Maintenance Programming Intro
Section Name
Declarative Sections
Structured Process
Changes for Maintenance Programming
Demo: Maintenance Programming
Summary

Using Sequential Files :
Programs That Use Files
Records
File Status Codes
Coding Sequential Files
Variable-length Records
Testing and Debugging Sequential Files
Relative Files
Summary
Demo: Sequential Update Program

Using Index Files and VSAM :
Indexed Files
SELECT Statement
IO (Input/Output)
Start
Alternate Keys
Other Processing Techniques
VSAM Files
Demo: Indexed File
Summary

Working with CICS and DB2 :
Introduction to Db2
SQL Basics
Embedded SQL
Joins
Introduction to CICS
Pseudo Conversational Programming
Developing a CICS Program
Executing the Interface Block and the DFHAI Copy Member
CICS Inquiry Program
BMS Mapset
The Symbolic Map
The Structure Chart
Demo: Create Tables and Use SQL in Db2
Summary