دسته بندی
40

جمع جزء: 1,043,720 تومان

مشاهده سبد خریدتسویه حساب

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش ساخت برنامه های وب تک صفحه ای بوسیله AngularJS و BreezeJS

دانلود آموزش PluralSight Building Apps with Angular and Breeze Part 1-2

7,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7000 تومان6300 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

عنوان اصلی : Building Apps with Angular and Breeze Part 1-2

با مشاهده این کورس آموزشی ساخت برنامه های کاربری تک صفحه بوسیله JavaScript , CSS , HTML را خواهید آموخت. البته برای کدنویسی جاوااسکریپت از کتابخانه های AngularJS و BreezeJS استفاده می شود.
این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PluralSight است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایلهای تمرینی و به مدت زمان 10 ساعت و 33 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

Building-Apps-with-Angular-and-Breeze-Part-1-2

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش AngularJS و BreezeJS آشنا می شویم :
بخش اول آموزش :
مقدمه ای بر این کورس آموزشی :

Course Overview

آموزش شروع کردن به ساخت و کدنویسی برنامه های وب تک صفحه ای :

What Can We Build ?
What, Where and When ?
What Features Do We Need ?
Essential Resources

آموزش کدنویسی Angular به کمک HotTowel :

What Can We Build ?
Starting Out
File New Web Project
Adding the Server Projects
Installing the Client via HotTowel.Angular
Examining the Ingredients
Start-Up Code
Module Config Settings
Exception Service Decorator
Configuring Routes
Layout with ng-include and ng-view
Views and Their Controllers
Data Services
Custom Modules
HotTowel.Angular.Breeze
Extending the App

آموزش ایجاد کردن بخش بندی افقی در رابط کاربری برنامه :

What to Expect When Adding a View
Adding a View and All That Goes With It
Customizing the Layout
Stubbing the Sessions View and Route
Data Model
Binding the View
SideWaffle Templates
Creating the Controller with SideWaffle
Getting Sessions with Breeze's EntityQuery
Promises and Q
Recap

آموزش ایجاد کردن Object Graph ، توسعه مدل و استفاده از Custom Directive ها :

Rounding Out the Slice
Getting Projections
Getting Lookup Data
Priming the App with Data
Mapping Breeze Entity Types to Resources
Creating the Model Service
Extending the Models
Time for an Image Directive
Sprinkle of Responsive Design
Built to Scale

آموزش اشتراک گذاری داده های محلی و راه دور در قالب View ها :

Sharing Data
Scaling Horizontally
Creating Your 2nd View
Creating the Controller
Re-Using Code in the DataContext Service
Angular Two-Way Data Binding with ng-model
Binding the Attendees View with Angular
Creating the Bindable Members of a Controller
Creating a new Breeze EntityQuery
Identifying Innefficient Requests
Executing Breeze Queries Locally
Sometimes we Want Fresh Data
Forcing Fresh Data Everywhere
Extending the Model and Creating Predicates
Goodbye Magic Strings !
Creating a Better User Experience

آموزش آدرس دهی بهینه برنامه (  Route Resolve ) :

Routing Behavior
Navigation Events
Does Your User Want to Leave the View ?
Subscribing to Successful Route Changes
Handlign Routing Errors
Route Resolvers
Resolvers Can Reject Too
Resolving and Rejecting Routes
Loading Globally Cached Data Via a Resolver
Make it 'Just Work '

آموزش فیلتر یا غربال کردن داده ها :

Filtering Data
What Should Filters Do ?
What Are Angular Filters ?
Creating Angular Filters
Creating Custom Filter Functions
Throttling Filters
Routing and Filters
Quality Variations

آموزش کدنویسی صفحه بندی و توسعه سرویس های داده ای بوسیله Query ها :

Paging and Fitlering
Define a Strategy for Paging
UI Bootstrap Directives
Paging in the View
Paging Bindings
Paging Functions in the Controller
Paging Remote and Local Data with Breeze
Hitting the Local Cache
Querying Counters
Flatlined Network Activity
The Key Moments
The Refactoring Workflow

آموزش ساخت داشبورد در برنامه :

Combining What We Learned So Far
Dashboard Concepts
Counters and Routing
Reusing the Datacontext Service
Querying for Additional Counts
Maps
UI Bootstrap Carousel
Getting Top Speakers
Showing Track Counts
ES5's Array.reduce and Debugging in Chrome
Watching the XHR Traffic
Focus on the Story, Not the Features

آموزش متحرک سازی با استفاده از Angular و CSS :

Animations with Angular
The ngAnimate Module
Adding ngAnimate
Animation Checklist
ngHide and ngShow Conventions
Animating a Splash Page
Enter, Leave and Move Conventions
Creating ngView Animations
Animating ngRepeat for the Attendees
Shuffling Views in the SPA
Year of Moo

 

بخش دوم آموزش :

آموزش کار با الگوی JavaScript Repository :

JavaScript Repository Patterns
When to Refactor
How to Refactor
Code Overview of the Repository Pattern
Examining the Lookup Respository
Diving into the Abstract Repository
The Role of the Repositories Collection
Accessing Data from the Controllers
Examining the Attendee Respository
Examining the Session Respository
Examining the Speaker Respository
Housekeeping
Refactoring

آموزش ویرایش View ها و دریافت داده های Remote و Local :

Creating and Routing to the Edit View
Navigating from Master to Details
Angular Routing with Parameters
Retrieving Route Parameters
HTML Inputs and 2 Way Data Binding
Controller Logic for Getting Data
Getting Partials/Projections vs Full Details
Querying Local and Remote
Extending the Model for Partial and Full Entities
Debugging the Remote and Local Queries
Recap

آموزش کدنویسی ذخیره سازی ، کنسل کردن ، تشخیص و پیام رسانی :

Enabling Save and Cancel
Binding and Disabling the Buttons
Writing the Save and Cancel Logic
Walking the Save and Cancel in the Debugger
Change Detection Strategy
Detecting Changes and Messaging
Animating with ng-show
Debugging Change Detection
Recap Save, Cancel and Change Tracking

آموزش کدنویسی منوهای کشویی Ajax ، بهبود کارایی از طریق Partial ها ، و استفاده از امکان Cached Lookup :

Session Editing Scenarios
Dropdown Bindings with ng-options
Routing and Parameters for Sessions
Binding to the Session Details View
Getting Session Details Locally and Remotely
Improving Performance Through Partials and Breeze
Lookups in Dropdown Lists
Using Cached Lookups
Editing Recap

آموزش ذخیره سازی داده های جدید و کار با Nullo Pattern :

Creating New Data and the Nullo Pattern
The Workflow for Creating a New Entity
Creating and Saving a Speaker
Canceling the New Entity
Refactoring Bindings to be Declarative
Creating and Saving a Session
The Case for a Null Object in a Dropdown
Where the Nullo Pattern Fits In
Creating Nullos
Refactoring Timeslot Property Extensions
Adding Query Predicates
Free Validation and Refactoring Cancels
Recap

آموزش کدنویسی حذف و پیام تایید حذف به صورت یک پنجره Modal :

Deleting Entities and Modal Dialogs
Deleting Entities
Delete a Session
The Accidental Delete
Creating a Modal Dialog
Creating a Common Angular Module
Like a Bad Penny
Post Delete Logic
Recap

آموزش کامل و کاربردی کدنویسی معتبرسازی سمت کلاینت :

Client Side Validation
Choosing a Validation Strategy
Breeze Labs
The zValidate Directive
Come and Get Your Free Validation !
Validation Steps
Creating Custom Validation
Applying Validation
Surfacing Custom Validation
Common Validation Features
When Should Validation Occur
Configuring and Styling
Validation Recap

آموزش استفاده از امکان Local Storage برای ذخیره کردن وضعیت جاری برنامه :

Import/Export to Local Storage
Why Should You Consider Using Local Storage
Getting zStorageWip from NuGet
Configuration the zStorage Service
Make Data Services Aware of Storage
Listening to Storage Events
Refactoring for New Features
Key Breeze and Storage APIs
Saving to Local Storage
Examining Storage
Loading from Local Storage
Clearing Local Storage
Recap

آموزش ذخیره نمودن کارهای در حال انجام :

Implementing Work in Progress
Why Save Work in Progress ?
The End-Game
Features We'll Need
Make Data Services Aware of WIP
How Do You Know When to Save WIP ?
Save WIP
Cancel WIP
Tuning the Data Caching
Load WIP
Adding WIP to a Second View
WIP Summary
Creating a WIP Directive
Create a WIP View
Creating Reusable WIP Widgets
Creating a WIP Controller
Adding WIP to the Dashboard
Loose Ends
WIP Recap

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزش های ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایل های تمرینی
مدت زمان آموزش 10 ساعت و 33 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PluralSight

تخفیف ویژه آخر هفته

فرصت ویژه فقط برای امروز و فردا

با وارد کردن کد تخفیف ” 0989” در مراحل پرداخت در روش پستی 20% و در روش دانلودی 30% تخفیف بگیرید !