دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش حل مشکلات مسائل فیزیکی در زبان Python

دانلود Udemy Physics + Python: Solve physics problems with Python

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پایتون یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Physics + Python: Solve physics problems with Python

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


مقدمه:
مرور دوره
مقدمه ای بر پایتون
محیط زیست Colab
متغیرها و انواع داده ها:
متغیرها و انواع داده ها
arithmetics
ورودی کاربر
تمرینات
راه حل: محاسبه نیرو
راه حل: نیروی گرانشی
رشته ها:
رشته ها: روش ها و دستکاری
تمرینات
راه حل: دستکاری متن
راه حل: ساخت جدول
اپراتورهای منطقی و اظهارات شرطی:
اپراتورهای منطقی و ارتباطی
اظهارات شرطی
شرایط پیچیده و توزیع شده
تمرینات
راه حل: حل معادله درجه دوم
راه حل: منو محاسبه انبساط حرارتی
loops:
برای حلقه ها
برای حلقه ها
در حالی که حلقه ها
تمرینات
راه حل: منو فرمول ها
راه حل: منوی گزینه با حلقه ها
راه حل: فاصله از خاک در یک سقوط آزاد
مجموعه ها:
tuples
لیست ها
واژهنامهها
ساختارهای داده توزیع شده
تمرینات
راه حل: فاصله اقلیدسی بین اتم ها
راه حل: دمای در یک لیست
راه حل: اتم ها و تعداد اتمی
Miniproject: شبیه سازی امتحان فیزیک
راه حل: قسمت 1
راه حل: قسمت 2
توابع:
تعریف و معرفی به توابع
پارامترهای اختیاری، توابع توزیع شده و docstrings
تمرینات
راه حل: تبدیل دما
راه حل: عملکرد قانون گاز ایده آل
راه حل: عملکرد فرمول نیروی گرانشی
راه حل: ایجاد توابع برای معادله درجه دوم
ماژول ها در پایتون:
ماژول ریاضی
زمان ماژول
ماژول تصادفی
تمرینات
راه حل: حرکت پرتابه
راه حل: زمان سقوط رایگان
اشتباهات و استثنائات در پایتون
اشتباهات و استثنائات در پایتون
درمان خطاهای و استثنائات
ورزش
راه حل: درمان خطا در ورودی
معرفی ماژول numpy:
تفاوت در عملیات بین آرایه های Numpy و لیست
روش های موجود در آرایه ها و لیست ها
آرایه ها ممکن است بیش از 1 بعد داشته باشند
توابع اضافی از ماژول numpy
نماینده ماتریس و ضرب ماتریس
ماتریس و سیستم های خطی
تمرینات
راه حل: دستکاری آرایه ها
راه حل: آرایه های جدید
راه حل: سیستم خطی در یک مدار الکتریکی
مقدمه ای بر توطئه در پایتون:
معرفی به خط مقدم
معرفی به توطئه های بار
معرفی نمودارهای پای
تمرینات
راه حل: نقشه برداری یک موج سینوسی
راه حل: نقشه برداری مسیر یک شی


Introduction :
Course overview
Introduction to Python
COLAB environment

Variables and data types :
Variables and data types
Arithmetics
User input
Exercises
Solution: Calculating the force
Solution: Gravitational force

Strings :
Strings: methods and manipulation
Exercises
Solution: Text manipulation
Solution: Table construction

Logical operators and conditional statements :
Logical and relational operators
Conditional statements
Complex and nested conditions
Exercises
Solution: solving a quadratic equation
Solution: Menu of thermal expansion calculation

Loops :
The for loops
Nested for loops
The while loops
Exercises
Solution: Menu of formulas
Solution: Option menu with loops
Solution: Distance from the soil in a free fall

Collections :
Tuples
Lists
Dictionaries
Nested data structures
Exercises
Solution: Euclidean distance between atoms
Solution: Temperatures in a list
Solution: Atoms and atomic number
Miniproject: simulating a physics exam
Solution: part 1
Solution: part 2

Functions :
Definition and introduction to functions
Optional parameters, nested functions and docstrings
Exercises
Solution: temperature conversion
Solution: Function of ideal gas law
Solution: Function of the gravitational force formula
Solution: Creating functions for the quadratic equation

Modules in Python :
Math module
Time module
Random module
Exercises
Solution: Projectile motion
Solution: Free fall time
Errors and exceptions in Python
Errors and exceptions in Python
Treating errors and exceptions
Exercise
Solution: Error treatment in inputs

Introduction to the Numpy module :
Difference in operations between numpy arrays and lists
Methods available both in arrays and lists
Arrays may have more than 1 dimension
Additional functions of the numpy module
Representing matrices and matrix multiplication
Matrices and linear systems
Exercises
Solution: Manipulating arrays
Solution: new arrays
Solution: Linear system in an electric circuit

Introduction to plotting in Python :
Intro to line charts
Intro to bar plots
Intro to pie charts
Exercises
Solution: Plotting a sine wave
Solution: Plotting the trajectory of an object