دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم آموزش Hacker Project. SMS Controlled Pentest Bot

دانلود SecurityTube Pentester Academy Hacker Project. SMS Controlled Pentest Bot

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور بوسیله SMS می توانید ربات مخربی را به گوشی دیگران فرستاده و کنترل آن ها را بدست بگیرید.

عنوان اصلی : Pentester Academy Hacker Project. SMS Controlled Pentest Bot

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی SecurityTube است که بر روی 1 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 1 ساعت و 37 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

مقدم دوره
شروع به کارها
Evan Debugger
Debugger GDB
IDA Pro
کمي از بخت موناتژ 1
کمي از بخت موناتژ 2
کمي از بفاخت موناتژان 3
کمي جزاري از قسمت چهارم
پته پاته سرازیري كاسمت 1: صول ايله
پتاسیم پتاسیم overflows overflows قسمت 2: یك مثال سن
پته Barfur Overflows قسمت 3: حمات از پته
پتاسیم پتاسیم overflows قسمت 4: محاسبه offsets
پته بافر پاته قسمت 5: jmp esp
پته پشور overflows قسمت 6: حمات از پته بیشر
پته بافر پاته قسمت 7: بازگشت به لیبک
پته پرستار پشه راست 8: زنجیر بازگشت به خاطر libc
پته بافر پاته قسمت 9: Aslr و PLT
پته بافر پشه پاپ 10: باز از وردپس
پته بافر پاته قسمت 11: انبارها و خالهص
Heap Buffer Overflows قسمت 1: صادول علامه پته
Buffer Heap Overflows Part 2: نوننه های سن
Heap Buffer Overflows قسمت 3: نوته ها سنده ایدمیه یفت
Heep Buffer Overflows قسمت 4: نوته های بیشرر
heep buffer overflows overflows قسمت 5: نوته ها
فرمت رشزه نصم پت 1: صادول اوولی
فرمت رشزه نقشی قصمت 2: برانمه های سقوط
فرمت رشزه نقص قسمت 3: خاندن دا دهه پته
فرمت رشزه نصمت 4: خاندنن چکيده حيفظم دالخبه
فرمت رشزه نئومت 5: نوشتن به اندام هاحفظه دالخوه و خلاص
FLAWS KERNEL QESMT 1: چدنی لینوکس API A API A API A CNECALED ARECALLED
FLAWS KERNEL QESMT 2: 32 بیت سیستم طوطاسب بگریید
تروجان ترجان قاسمت 1: صول ماله
نوم افزارهامه مکرق قسمت 2: مراته اول
تروجان معکوس قاسمت 3: نماادا و كتابخانه ها
نوم افزاري خانق پاكت 4: فيل ها elf
نوم افازارهامه مکرق قسمت 5: بررسی بفاختانه ها و بفاخت
نوم افزاري خانق پا 6: راي اندازيج جبهه شان و مسه
نوم افصارامه خانق قسمت 7: راه اندازی یک جبهه "و مسه ام
نوم افزارهامه مغرب قسمت 8: با استفاد از strace و ltrace
نوم افزاري خانق راست 9: با استفاد از اشکالزدا ايان
تروجان معکوس قاسمت 10: با استفاد از Debugger GDB
نوم افزرهایی مشارب بخش 11: مظم
دره نوشاتن

course-introduction
installing-rasbian-sketch-lite