دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری کامل Penetration Testing with Kali Linux

دانلود PacktPub Penetration Testing with Kali Linux – A Complete Guide!

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با کالی لینوکس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Penetration Testing with Kali Linux - A Complete Guide!

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 14 ساعت و 27 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Learning Network Penetration Testing with Kali Linux :
The Course Overview
Introducing Kali Linux
Getting Familiar with Hardware Requirements and Recommendations
Installing Kali Linux in VirtualBox
Installing Kali Linux on Raspberry Pi
Introducing Kali Linux Interface and Tools
Updating Kali Linux
Networking Fundamentals
Creating a Pen-Testing Lab Environment
What Is Penetration Testing?
Reconnaissance
Getting Familiar with Vulnerability Scanning
Gaining and Maintaining Access
Covering Tracks
Gathering Initial Information
Identifying Live Hosts
Discovering Open Ports
Uncovering Services and Fingerprinting the OS
Vulnerability Scanning with OpenVAS
Vulnerability Scanning with Nessus
Exploiting the Target System
Cracking the System Passwords
Post Exploitation
Defensive CounterMeasures

Kali Linux Penetration Testing Recipes :
The Course Overview
Installing VirtualBox
Installing Kali Linux
Getting Used to Kali
Password Dictionaries
WordPress Vulnerability Testing
Burp Suite - Web Application Security Testing
Web Application Penetration Testing
Wireshark - Port Scanning
Domain Name Information and More
Testing SQL Injections
Deploying JSP Shell Attacks
Password Testing
Security Scanning
Searching for Outdated Software
DNS Spoofing
Reconnaissance
False Logins
Physical Location
Calling
Emailing
Social Gathering
Viewing Hidden SSID’s
Wireless Password Cracking- Part One
Wireless Password Cracking- Part Two
Intercepting Connections
IP Address Search
WhoIS and Domain Name WhoIS
Site Background
Finding Emails and Social Media Accounts
Stealth Reconnaissance on Protected Network
Intercepting Connections
Building Our Report
Test your Knowledge

Hands-On Web Penetration Testing with Kali Linux :
The Course Overview
Web Application and Security
OWASP Top 10
Vulnerability Assessment versus Penetration Testing
Ethical Hacker Responsibilities and Customer Expectations
Software and Hardware Requirements
Diagram and Design
Connectivity and Testing
Getting to Know the DVWA Interface
Brute Force, CSRF, and File Inclusion
SQL Injection
Cross-Site Scripting (XSS)
Command Execution
OWASP-ZAP
OWASP-ZAP Authenticated Scan
Burp Suite - Part 1
Burp Suite - Part 2
Development Security
Web Application Firewalls
Mod_Security
Test your Knowledge

Practical Windows Penetration Testing :
The Course Overview
Disclaimer
Test Lab Architecture
Setting Up Kali
Setting Up Target Win 10
Setting Up Target Win 2016
Creating the Domain
Scanning
Service Identification
Using Public Exploits
Exploiting with Metasploit
Social Engineering
Evading Anti-Virus
Final Word on Exploitation
About Post-Exploitation
Meterpreter
Privilege Escalation
Collecting Credentials
Password Brute-Force
Achieving Persistence
Pivoting
Pass-the-Hash Attack
Bonus Lecture
Test your Knowledge