دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش جامع Ethereum and Solidity 2020

دانلود PacktPub The Complete 2020 Ethereum and Solidity Developer Bootcamp

11,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
11000 تومان9900 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی بسیار ارزشمند برنامه نویسی Ethereum and Solidity را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره آن ها را در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : The Complete 2020 Ethereum and Solidity Developer Bootcamp

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 27 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :Introduction :
Introduction


Solidity Basics :
What Is Remix & What Can We Do with It?
Delete & Create A New File
Remix: Starting, Stopping & Interacting with Smart Contracts
Read & Write in Our Smart Contract
These Are Functions & Constructor
Variables, Addresses & The Msg. Object
What Modifiers Are & How to Use Them
Everything You Need to Know About Mappings
How to Use Structs in Solidity
Section Summary


Key Characteristics of How the Blockchain Operates :
The Types of Blockchains You Can Work With
Potential Use Cases for Blockchain Technology
Let Me Highlight How Powerful the Ethereum Blockchain Is


Our Notary Functionality in Solidity :
Defining What Our Blockchain Notary Needs to Save
The Basic Structure of Our Smart Contract
Let's Implement & Test the Build Functions
Let's Read the Values Again
Expanding Our Features by Events
Section Summary


Understanding Tools & Ethereum :
Understanding the Debugger in Remix
How the Gas Costs for Execution of a Smart Contract Is Calculated?
This Is an ABI Array & What It Is Used For
Understanding Ethereum Networks & Clients (Geth, Parity, Ganache)
How Accounts, Private and Public Keys Work
Section Summary


Your Guide to Web 3.0 :
What Is Web 3.0?
Characteristics - Web 2.0 VS Web 3.0
Transition - Web 2.0 VS Web 3.0
Past, Present & Future of The Web


Tools of Web 3.0 :
Browsers - Web 3.0
Storage - Web 3.0
Video & Audio - Web 3.0
Operating Systems - Web 3.0
Social Networks - Web 3.0
Messaging Services - Web 3.0
Remote Job Sites - Web 3.0


Understand the Different Blockchain Nodes :
The Remix JavaScript Virtual Machine
Install & Use Ganache and That's A Mnemonic
Connecting Ganache with Remix
The Difference Between Ganache & Ganche-CLI
About MetaMask & How You Install It
Diving into MetaMask & Seeing How It Works
Go-Ethereum: How You Install It & Use It
How to Create A Private Network with The Genesis.json File?
Private networks: Go-Ethereum, Mining & MetaMask
Private Networks: Go-Ethereum, CORS, Keystore, & Remix
Section Summary


Understanding Decentralisation At A Deeper Level :
Your Introduction to Decentralisation
Let Me Highlight the Positives Uses of Decentralisation


Local Development with Truffle :
How to Install Truffle
Setting Up for Smart Contract Programming with Atom
Let's Take A Look at A Standard Truffle Project
Adapting Truffle to Our Notary Smart Contract
Writing Unit Tests for Our Blockchain Notary
Testing Exceptions with Truffle & Ganache
Testing Transactions and Calls in Truffle & Ganache
Our First Solidity Test with Truffle & Ganache
The Difference Between Tx.origin & Msg.sender
Testing Exceptions in Solidity - Low Level Function Address.call ()
Section Summary


How to Develop Distributed Applications in HTML & JavaScript :
This Is Web3.js
Start A Transaction with Web3.js
HTML Pages & Web3.js
The Difference Between Web3.js & Truffle-Contract
Using Truffle Boxes to Make Our Life Easier
Adapt Truffle Webpack With Our Project
Our Notary in HTML & JavaScript
Manage Uploads with Files - Hashing on The Fly
Read Out Entries with A Truffle Contract Again: Our Finished Notary


Publication of Our Project :
Different Access Methods to Different Networks
We Get Some Test Ethers for Ropsten
Release with Infura & Truffle Via Truffle-HDWallet-Provider
The Finished HTML & JavaScript
This Is How IPFS Works - We Release Our Project on IPFS


Final Section :
Congratulations!

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی
مدت زمان آموزش 5 ساعت و 27 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی PacktPub