وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Optimization Engineering For Machine Learning and AI

سرفصل های دوره

1. Introduction
 • 1. Introduction to the importance of optimization to machine learning
 • 2. Introduction to convex optimization engineering for ML, DL, and AI
 • 3. Rules and guidelines to know before you start the course
 • 4.1 Applied Optimization-Reference2.pdf
 • 4.2 bv_cvxbook.pdf
 • 4.3 bv_cvxslides-all lectures.pdf
 • 4.4 intro.pdf
 • 4.5 Lectures on Moder Optimization-Reference3.pdf
 • 4.6 Matlab Framework for solving convex optimization.html
 • 4.7 Python Framework for solving convex optimization.html
 • 4. Convex Optimization Introduction
 • 5. Convex Sets Convex Optimization
 • 6. Convex Functions Convex Optimization
 • 7. Convex Optimization Principles Convex Optimization
 • 8. Linear Programming & SIMPLEX algorithm with MATLAB Convex Optimization
 • 9. Quadratic Programs Convex Optimization
 • 10. Quadratically Constrained Quadratic Programs Convex Optimiz
 • 11. Second Order Cone Programming (SOCP) Convex Optimization
 • 12. Geometric Programs (GP) Convex Optimization
 • 13. Generalized Geometric Programs (GGP) Convex Optimization
 • 14. Semidefinite Programming (SDP) Convex Optimization
 • 15. Vector and Multicriterion Optimization Pareto Optimal points
 • 16. Optimal Trade-off Analysis Convex Optimization
 • 17. Lagrange Dual Function Convex Optimization
 • 18. Lagrange Dual Problem Convex Optimization
 • 19. Certificate of Suboptimality (e-suboptimality)
 • 20. Complementary Slackness
 • 21. KKT Conditions Convex Optimization
 • 22. Perturbation and Sensitivity Analysis
 • 23. Equivalent Reformulations
 • 24. Weak Alternatives Convex Optimization
 • 25. Strong Alternatives Convex Optimization
 • 26. Descent Backtracking & Unconstrained Minimization

 • 2. Real world applications and use cases of convex optimization
 • 1. The Transshipment Problem in Decision Making Convex Optimization Application
 • 2. The Knapsack problem in Combinatorial Optimization Convex Optimization
 • 3. Support Vector Machine (SVM) in Machine Learning Convex Optimization
 • 4. Zero sum game in game theory & economics Convex Optimization Application
 • 5. The Network Flow Problem Convex Optimization Application
 • 6. The Shortest Route Problem Convex Optimization Application
 • 7. The Assignment Problem Convex Optimization Application
 • 8. The Water Filling Algorithm in Wireless Communications Convex
 • 9. Stock Market Analysis & Markowitz Portfolio Optimization Convex
 • 10. Why isn't Markowitz working in stock market analysis
 • 11. Shannons Capacity as a Convex Optimization Problem
 • 39,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 8074
  حجم: 15565 مگابایت
  مدت زمان: 1506 دقیقه
  تاریخ انتشار: 23 اسفند 1401

  39,900 تومان
  افزودن به سبد خرید