وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Multi-channel marketing campaigns

سرفصل های دوره

Learn how to use digital marketing and offline channels to drive growth and advance your marketing career


1 - Multichannel Marketing Campaigns Course Overview
 • 1 - Course Overview

 • 2 - Multichannel Marketing Campaigns The fundamentals
 • 2 - Marketing-Campaigns-Fundamentals.pdf
 • 2 - The Fundamentals Overview
 • 3 - Campaign Definition
 • 4 - Campaign Principles
 • 5 - Types of Campaigns
 • 6 - The Importance of Campaigns
 • 7 - Hands-on-Project-Marketing-Campaign-for-Pangaia-Introduction.docx
 • 7 - Hands-on-Project-Marketing-Campaign-for-Pangaia-Workbook.docx
 • 7 - Introduction to the Handson Project

 • 3 - Multichannel Marketing Campaigns Planning
 • 8 - Marketing-Campaigns-Planning.pdf
 • 8 - Planning Framework
 • 9 - ACTA-Campaign-Plan-Template.docx
 • 9 - Campaign Planning Document

 • 4 - Multichannel Marketing Campaigns Objectives
 • 10 - Marketing-Campaigns-Objectives.pdf
 • 10 - Objectives Overview
 • 11 - Objective Cascading
 • 12 - Marketing KPIs
 • 13 - Handson Project Campaign Objectives
 • 13 - Hands-on-Project-Marketing-Campaign-for-Pangaia-Workbook.docx

 • 5 - Multichannel Marketing Campaigns Audience
 • 14 - Audience Overview
 • 14 - Marketing-Campaigns-Audience.pdf
 • 15 - Segmentation
 • 16 - Targeting
 • 17 - Consumer Insights
 • 18 - Consumer Interviews
 • 19 - CAROL-KYC-guide.docx
 • 19 - Handson Project Insights
 • 19 - Hands-on-Project-Marketing-Campaign-for-Pangaia-Workbook.docx

 • 6 - Multichannel Marketing Campaigns Concept
 • 20 - Concept Overview
 • 20 - Marketing-Campaigns-Concept.pdf
 • 21 - Brainstorming
 • 21 - CAROL-Campaign-Brainstorming-Doc.docx
 • 22 - Campaign Concepts
 • 23 - Handson Project Concept Brainstorming
 • 23 - Hands-on-Project-Marketing-Campaign-for-Pangaia-Workbook.docx
 • 24 - Messaging
 • 25 - ACTA-Creative-Brief-Template.docx
 • 25 - Creative Concept
 • 26 - Handson Project Messaging
 • 26 - Hands-on-Project-Marketing-Campaign-for-Pangaia-Workbook.docx

 • 7 - Multichannel Marketing Campaigns Journey
 • 27 - Journey Overview
 • 27 - Marketing-Campaigns-Journey.pdf
 • 28 - Funnel Approach
 • 29 - McKinsey Framework
 • 30 - ZMOT from Google
 • 31 - AARRR Framework
 • 32 - Handson Project Funnel
 • 32 - Hands-on-Project-Marketing-Campaign-for-Pangaia-Workbook.docx

 • 8 - Multichannel Marketing Campaigns Channels
 • 33 - Channels Overview
 • 33 - Marketing-Campaigns-Channels.pdf
 • 34 - Channel and Content
 • 35 - Offline Channels
 • 36 - Digital Marketing Channels
 • 37 - ACTA-Channel-Content-Checklist.xlsx
 • 37 - Content
 • 38 - Content Repurposing
 • 39 - Tactics
 • 40 - Handson Project Channels Content
 • 40 - Hands-on-Project-Marketing-Campaign-for-Pangaia-Workbook.docx

 • 9 - Multichannel Marketing Campaigns Strategy Execution
 • 41 - Marketing-Campaigns-Strategy-Execution.pdf
 • 41 - Strategy Execution Overview
 • 42 - Campaign Strategy
 • 43 - Brand vs Promotions
 • 44 - Execution Pitfalls

 • 10 - Multichannel Marketing Campaigns Course Recap
 • 45 - ACTA-Campaign-Plan-Template.docx
 • 45 - ACTA-Channel-Content-Checklist.xlsx
 • 45 - CAROL-Campaign-Brainstorming-Doc.docx
 • 45 - CAROL-KYC-guide.docx
 • 45 - Marketing-Campaigns-Recap.pdf
 • 45 - Takeaway Messages
 • 46 - Handson Project
 • 47 - QA and Feedback
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7966
  حجم: 1226 مگابایت
  مدت زمان: 218 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید