در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مدیریت میکروسرویس ها بوسیله Kubernates, Docker

آموزش مدیریت میکروسرویس ها بوسیله Kubernates, Docker

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با کوبرنیتز و داکر یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Modern Container-Based DevOps Managing Microservices using Kubernetes and Docker

سرفصل ها :

Devops مبتنی بر کانتینر 01-مدرن - مقدمه
معرفی 02-module
یادگیری کلمات 03
04-1.1 microservices چیست؟
05-1.2 microservices و ظروف - یک بازی کامل
06-1.3 شکستن برنامه های یکپارچه
07-1.4 نقش API استراحت در microservices
08-1.5 نقش CI_CD در microservices
09-1.6 devops و microservices
10-1.7 درک اهداف این دوره
100-12.8 عیب یابی برنامه های کاربردی Kubernetes
101 درس 12 آزمایشگاه - اجرای پروژه دوره ای در استقرار Kubernetes
102 درس 12 راه حل آزمایشگاه - اجرای پروژه دوره ای در استقرار Kubernetes
11 درس 1 LAB - معرفی پروژه مایکروسافت دوره
اهداف یادگیری 12
13-2.1 با استفاده از GIT در یک محیط مایکروویو
14-2.2 درک گیت
15-2.3 با استفاده از مخازن GIT
16-2.4 کار با شاخه ها
17-2.5 حذف فایل ها از مخازن GIT
18 درس 2 آزمایشگاه - راه اندازی یک مخزن Github
19 درس 2 راه حل آزمایشگاه - راه اندازی یک مخزن Github
اهداف یادگیری 20
21-3.1 کانتینر چیست؟
22-3.2 کانتینر لینوکس هستند
23-3.3 درک اینکه چرا ظروف سنشان را می سازند ...
24-3.4 درک تصاویر و ظروف
25-3.5 فهم ثبت نام کانتینر
26-3.6 گرفتن یک درایو Docker Drive
27 درس 3 آزمایشگاه - گرفتن یک درایو کانتینر
28 درس 3 راه حل آزمایشگاه - گرفتن یک کانتینر درایو
اهداف یادگیری 29
30-4.1 درک ریشه های کانتینر
31-4.2 درک استاندارد کانتینر
32-4.3 درک کانتینر زمان اجرا
33-4.4 درک ارکستراسیون کانتینر
34 درس 4 آزمایشگاه - در حال اجرا ظروف LXD
35 درس 4 آزمایشگاه آزمایشگاه - در حال اجرا ظروف LXD
معرفی 36 ماژول
اهداف یادگیری 37
38-5.1 راه اندازی Docker در اوبونتو یا Centos
39-5.2 در حال اجرا یک کانتینر Docker
40-5.3 تأیید دسترسی کانتینر
41-5.4 بررسی ظروف در سیستم میزبان
42 درس 5 آزمایشگاه - ایجاد ظروف داکنده به تنهایی برای ...
43 درس 5 آزمایشگاه آزمایشگاه - ایجاد کانتینر مستقل به تنهایی ....
44- اهداف یادگیری
45-6.1 درک راه حل های Rhel 8 کانتینر
46-6.2 مدیریت دسترسی به Registries
47-6.3 ظروف در حال اجرا با Podman
48-6.4 مدیریت تصاویر با Buildah
49 درس 6 آزمایشگاه - ایجاد ظروف پودمن مستقل برای ....
50 درس Lab Solution - ایجاد ظروف Podman مستقل F ......
51- اهداف یادگیری
52-7.1 کانتینر در حال اجرا
53-7.2 مدیریت محدودیت منابع کانتینر
54-7.3 بازرسی ظروف
55-7.4 مدیریت ظروف در حال اجرا
56-7.5 کانتینر اتصال
57 درس 7 آزمایشگاه - مدیریت دوره های پروژه دوره
58 درس 7 LAB Solution - مدیریت دوره های پروژه دوره
اهداف یادگیری 59
60-8.1 درک تصاویر کانتینر

61-8.2 تصاویر ساختمان با Dockerfile 62-8.3 ساختمان عکس با کارگر بارانداز مرتکب 63-8.4 با کنار زدن تصاویر به ثبت 64-8.5 برچسب ها با استفاده از 65-8.6 ایجاد ثبت شخصی 66-8.7 خودکار تصویر ایجاد از Git مجموعه 67 درس 8 آزمایشگاه - پروژه خودکار دوره ساخت تصویر از .. 68 درس 8 آزمایشگاه راه حل - پروژه خودکار دوره ساخت تصویر برای ... 69 آموزش اهداف 70-9.1 درک ظرف ذخیره سازی 71-9.2 درایور ذخیره سازی درک 72-9.3 با استفاده از اتصال کوه به عنوان ظرف ذخیره سازی 73-9.4 حجم با استفاده از برای ذخیره دائمی 74-درس 9 آزمایشگاه - اتصال پروژه دوره به ذخیره سازی 75 درس 9 آزمایشگاه راه حل - اتصال پروژه دوره به ذخیره سازی 76 آموزش اهداف 77-10.1 درک شبکه کانتینر 78-10.2 درک پل شبکه 79-10.3 کار با پل شبکه پیش فرض 80-10.4 ایجاد یک پل شبکه سفارشی 81-10.5 نیازهای میکروسرویسها کانتینر شبکه درک 82 درس 10 آزمایشگاه - بررسی دوره طرح شبکه 83 درس 10 آزمایشگاه راه حل - بررسی دوره طرح شبکه 84 ماژول مقدمه 85 آموزش اهداف 86-11.1 درک مورد نیاز شرکت نوع کانتینر 87-11.2 مورد نیاز بستر های نرم افزاری درک در یک معماری میکروسرویسها 88-11.3 بررسی کانتینر ارکستراسیون چشم انداز 89-11.4 Kubernetes درک 90 درس 11 آزمایشگاه - برنامه ریزی برای ارکستراسیون در پروژهای درسی 91-درس 11 آزمایشگاه راه حل - برنامه ریزی برای ارکستراسیون در پروژهای درسی 92 آموزش اهداف 93-12.1 با استفاده از Kubernetes در Minikube 94-12.2 با استفاده از Kubernetes در Google Cloud 95-12.3 درک Core کاربرد قطعات در Kubernetes 96-12.4 در حال اجرا ظروف از طریق غلاف و استقرار 97-12.5 درک فلسفه جدایی در یک زمینه میکروسرویسها 98-12.6 با استفاده از ابزار kubectl در اعلانی و یا حالت ضرورت 99-12.7 درک API Kubernetes