وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Modelling G+10 a on Etabs

سرفصل های دوره

learn how to Model G+10 a on Etabs


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - day 2 introductiontoetabsuserinterfacepart2
 • 3 - day 3 introductiontoetabsuserinterfacepart3

 • 2 - Basic of modelling
 • 4 - day 4 materialdefinition
 • 5 - day 5 framesectionmodelling
 • 6 - Day 6 slabmodelling
 • 7 - day 7 columnandbeamdrawings
 • 8 - day 8 howtodrawslabs
 • 9 - day 9 howtoassignsupports

 • 3 - Loadings
 • 10 - day 10 loadingonetabs
 • 11 - day 11 analysisreview

 • 4 - G10 structure
 • 12 - day 12 G10structureonrevitandautocad
 • 13 - DAY 13 importinggridspart1
 • 14 - day 14 FAQimporting
 • 15 - day 15 importingpart2
 • 16 - day 16 placinggridattheorigin

 • 5 - modelling G10
 • 17 - day 17 storeyelevationmodelling
 • 18 - day 18 definingthematerials
 • 19 - Day 19 whyweapplypropertymodifiers
 • 20 - day 20 sectionmodelling
 • 21 - day 21 whentoreducetorsion
 • 22 - day 22 columnmodelling
 • 23 - day 23 linkcreation
 • 24 - day 24 beammodelling
 • 25 - day 25 liftshaftmodellingwithframepart1
 • 26 - day 26 liftshaftmodellingpart2
 • 27 - day 27 modellingofslab

 • 6 - load definition
 • 28 - day 28 loaddefining
 • 29 - day 29 deadandliveload
 • 30 - day 30 blockwallloadcorrection
 • 31 - day 31 roofloading
 • 32 - day 32 windload
 • 33 - day 33 earthquakeloading
 • 34 - day 34 seismicexplanationfordummies
 • 35 - day 35 lookingatwindloadextent
 • 36 - day 36 loadcombination
 • 37 - day 37 masssource
 • 38 - day 38 parapetwallload
 • 39 - day 39 staircaseloading

 • 7 - pre analysis
 • 40 - day 40 floormeshing
 • 41 - day 41 checkingmodelforerrors

 • 8 - Analysis
 • 42 - day 42 storeydisplacement
 • 43 - day 43 analysisdisplacementwithsw
 • 44 - day 44 analysisdisplacementpart2
 • 45 - day 46 day 45 analysisdisplacementpart3
 • 46 - day 46 beamandcolumnanalysis
 • 47 - day 47 slabstressesanddisplacement
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7963
  حجم: 1243 مگابایت
  مدت زمان: 166 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید