وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Word for Beginners

سرفصل های دوره

Perfect course for anyone who wants to create, edit and format any type of professional document!


1 - Introduction
 • 1 - Book-Review-Harry-Potter.docx
 • 1 - Book-Review-Harry-Potter-2.docx
 • 1 - Course-Information-Microsoft-Word-for-Beginners.pdf
 • 1 - Course-Outline-Microsoft-Word-for-Beginners.pdf
 • 1 - Field-Trip-Permission-Slip.doc
 • 1 - Humans-or-Machines.docx
 • 1 - Humans-or-Machines-2.docx
 • 1 - Introduction Resources
 • 1 - Optional-Activity-Formatting.pdf
 • 1 - Optional-Activity-Orientation-and-Basics.pdf
 • 1 - Optional-Activity-Report-Writing.pdf
 • 1 - Optional-Activity-Reviewing-and-Editing.pdf
 • 1 - Optional-Activity-Working-with-Illustrations-and-Objects.pdf
 • 1 - Sample-Report-Technology-for-Law-Enforcement.docx
 • 1 - Sample-Report-Technology-for-Law-Enforcement-2.docx
 • 1 - Word-Formatting.pdf
 • 1 - Word-Orientation-Basics.pdf
 • 1 - Word-Report-Writing-Tools.pdf
 • 1 - Word-Reviewing-and-Editing.pdf
 • 1 - Word-Working-with-Illustrations.pdf

 • 2 - Lesson 1 Orientation Basics
 • 1 - Orientation Basics.html
 • 2 - Word Elements and Navigation
 • 3 - View Options
 • 4 - Zoom Options
 • 5 - Window Options
 • 6 - Show Options
 • 7 - Getting Ready to Write
 • 8 - Save and Password Protect
 • 9 - Printing

 • 3 - Lesson 2 Formatting Documents
 • 2 - Formatting.html
 • 10 - Formatting Data
 • 11 - Themes and Document Formatting
 • 12 - Alignment
 • 13 - Bullets and Numbering
 • 14 - Sorting
 • 15 - Borders and Shading
 • 16 - Watermarks
 • 17 - Hyperlinks
 • 18 - Bookmarks
 • 19 - Page Break
 • 20 - Columns

 • 4 - Lesson 3 Report Writing Tools
 • 3 - Quiz 3 Report Writing Tools.html
 • 21 - Citations Works Cited
 • 22 - Cover Page
 • 23 - Table of Contents
 • 24 - Page Numbering and Section Breaks
 • 25 - Headers and Footers
 • 26 - Footnotes and Endnotes
 • 27 - Captions and Table of Figures
 • 28 - Index

 • 5 - Reviewing and Editing
 • 29 - Restrict Editing
 • 30 - Templates
 • 31 - Quick Parts
 • 32 - Find Replace
 • 33 - Comments
 • 34 - Track Changes
 • 35 - Compare Combine
 • 36 - Thesaurus
 • 37 - Spelling Grammar
 • 38 - Editor
 • 39 - Draw Tools

 • 6 - Working with Illustrations Objects
 • 5 - Quiz 5 Working with Illustrations and Objects.html
 • 40 - Pictures Images
 • 41 - Shapes
 • 42 - 3D Models
 • 43 - WordArt
 • 44 - SmartArt
 • 45 - Charts
 • 46 - Tables
 • 47 - Screenshots
 • 48 - Objects
 • 49 - Online Video
 • 50 - Signature Line
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7956
  حجم: 2964 مگابایت
  مدت زمان: 239 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دیگر آموزش های این مدرس
  طراحی سایت و خدمات سئو

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید