دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش جامع Microsoft Windows 10 70-697: Configuring Windows Devices

دانلود آموزش CBT Nuggets Microsoft Windows 10 70-697: Configuring Windows Devices

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

همانطور که میدانید سیستم عامل ویندوز 10 هم از نظر رابط کاربری و هم از نظر تکنولوژی های درونی بسیار پیشرفت کرده است و برای همین مدیران شبکه علاقه دارند که بیشتر با آن آشنا شوند تا بتوانند بخوبی آن را در شبکه های خود پیاده کنند.

مخاطبان این کورس آموزشی عزیزانی هستند که در زمینه های زیر فعالیت دارند :

MCSA
MCSE
MCP
Microsoft Specialist
IT Administration
Cloud services
Help desk
Cloud technologies

عنوان اصلی : Microsoft Windows 10 70-697: Configuring Windows Devices

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی CBT Nuggets است که بر روی 1 حلقه DVD و به مدت زمان 18 ساعت و 21 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش ویندوز 10 آشنا می شویم :

1. Course Introduction (3 min)
James provides an overview of what this course will cover.

2. Office 365 Overview and Installation (10 min)
James provides an overview of Office 365 and how to install the desktop Office application.

3. Office 365 Configuring Users and Groups (7 min)
James covers how to manage Office 365 by configuring user and group accounts.

4. Office 365 Multi-Factor Authentication (8 min)
Learn how to manage Office 365 by implementing multi-factor authentication. Also, conquer methods such as receiving phone call confirmation, text message confirmation, or using a mobile app.

5. Office 365 Using a Company Email Address (12 min)
James addresses how to provide a company email address for your users so that they do not have to be concerned with a "user@company.onmicrosoft.com" account.

6. Office 365 Azure Active Directory Connector (11 min)
Learn to use the Azure Active Directory Connector to synchronize your on-premises Active Directory with cloud-based Microsoft Azure, allowing your Office 365 user accounts and passwords to be identical for single sign on (SSO).

7. Office 365 Click-to-Run Overview (5 min)
James provides an overview of Microsoft's new Click-to-Run technology and its benefits.

8. Office 365 Click-to-Run Demos (12 min)
Conquer the Office Deployment Tool and .XML files, including downloading specific source files from Microsoft, deploying from a share, and removing an installation. You also will find references for using Office 365 with System Center Configuration Manager deployments, image deployments, and Remote Desktop Services.

9. Office 365 Update Branches (14 min)
James covers the three Office 365 service branches: Current Branch for Business, First Release for Current Branch for Business, and Current Branch.

10. Sideloading Apps in Online and Offline Images (12 min)
Learn what sideloading is, how to use the Add-AppXPackage cmdlet, and the DISM imaging tool. This training applies to both online and offline images.

11. Intune Overview (8 min)
The 70-697 exam, as well as today's IT landscape, increasingly depend upon cloud services such as Microsoft Intune. James provides an overview of the requirements and functionality of Microsoft Intune.

12. Intune Configuration, Compliance, and Conditional Access Policies (10 min)
Master mobile device management configuration, compliance, and conditional access policies. Learn to manage only devices for which you have security policies in place, a critical best practice.

13. Intune Setup Phone Enrollment (7 min)
Learn how to configure Microsoft Intune so that it can accept device enrollment.

14. Intune Demo iPhone Enrollment (10 min)
Build upon your learning from previous Microsoft Intune Nuggets to perform an iPhone enrollment.

15. Intune Provisioning User Accounts Manage User Groups (8 min)
Learn how to use Microsoft Intune to provision user accounts, manage user groups, and dive into configuration policy hierarchy.

16. Intune Managing Windows Computers (7 min)
Learn how to install the Microsoft Intune client and enroll computers into Intune. Then conquer how to work with Microsoft Intune Center, and manage remote computers and computer groups. James also provides a quick overview of performing updates using Microsoft Intune.

17. Intune Deeplink Apps (7 min)
Learn how to deeplink apps.

18. Intune Sideload, Update, and Retire Apps (11 min)
Conquer how to sideload apps using Microsoft Intune, and how to update and retire the apps.

19. Integrate a Microsoft Account (7 min)
Learn how to integrate Microsoft accounts, including personalization settings, and how to integrate a work or school account.

20. Intune Configure Monitoring and Alerts (13 min)
Learn to configure monitoring and alerts, including enabling alerts, specifying a recipient, configuring notification rules, and clearing alerts.

21. Intune Configure the Microsoft Intune Connector (25 min)
Conquer how to configure the Microsoft Intune connector site system role using System Center Configuration Manager. Learn to enroll devices into SCCM using Work Access in Windows 10 settings.

22. Client-Side Update Settings (7 min)
Windows 10 Client-Side settings have evolved from earlier versions of Windows. Develop the awareness and understanding you'll need as you build your Intune, WSUS or SCCM update process.

23. Intune Deploy Software Updates (14 min)
Learn how to deploy software updates by using Microsoft Intune; use reports and In-Console Monitoring to identify required updates; approve or decline updates; configure automatic approval settings; configure deadlines for update installations; and deploy third-party updates.

24. Group Policy Object Update Settings (13 min)
Conquer Group Policy Object settings relating to updates, including several that apply only to Windows 10. Also, learn how to get the latest Windows 10 Group Policy Object templates.

25. WSUS Basics (8 min)
Learn the basics of how to configure Windows Server Update Services (WSUS).

26. Azure RemoteApp Overview (7 min)
James provides an overview of the Azure RemoteApp product, including a brief listing of its advantages and compatibility.

27. Azure RemoteApp Demo Default Image and Client Connection (11 min)
Learn how to use one of three default images that Microsoft makes available. Next, provision the image and publish the apps to specific users. Then a user can make a client connection!

28. Azure Group Policy Objects for Signed Packages (14 min)
Learn the skills to deploy and manage Azure RemoteApp, and configure Group Policy Objects (GPOs) for signed packages.

29. Azure PowerShell (7 min)
Master how to install Azure PowerShell modules, and how to connect them with the proper tenant and subscription.

30. Import Azure RemoteApp Configurations Overview (6 min)
James provides an overview of how to import Azure RemoteApp configurations from an on-premises .VHD file to an Azure-based solution.

31. Import Azure RemoteApp Configurations Demo (11 min)
James demonstrates how to import Azure RemoteApp configurations from an on-premises .VHD file to an Azure-based solution.

32. Azure: Using Images and Exporting RemoteApp (8 min)
Learn how to use existing images in Microsoft Azure's available images, and how to export a RemoteApp image VHD file to a local on-premises Hyper-V server for local use.

33. Work Folders Overview (7 min)
James provides an overview of Work Folders, including how to support mobile devices remote wipe, as well as mobile access and data synchronization.

34. Work Folders Demo (19 min)
Building on what was learned in the previous Nugget, James demonstrates how to use Work Folders, including how to support mobile devices remote wipe, mobile access, and data synchronization.

35. Offline Files and Sync Center (12 min)
Conquer Offline Files, which are similar to Work Folders, except that they do not work with IOS and only work with SMB file shares. You will see how Sync Center is useful in managing Offline File synchronization.

36. OneDrive Overview (7 min)
James offers an overview of the OneDrive product, which devices you can use it on, and the difference between OneDrive and OneDrive for Business.

37. OneDrive Demo (17 min)
Learn how to use the OneDrive personal product, as well as the OneDrive for Business product.

38. DFS Client (8 min)
Learn how to support data storage related to the Distributed File System client (DFS client), including background knowledge of the purpose and configuration of DFS on a Server 2012 R2 server.

39. Storage Spaces (11 min)
Master how to support data storage and storage spaces, including capacity and fault tolerance.

40. Configure Power Policies (5 min)
Conquer the skills to configure mobility options, and configure power policies, using Control Panel and Settings.

41. Power Settings with GPOs and PowerCFG (9 min)
Learn how to configure mobility options, and configure power policies, using Group Policy Objects (GPOs) and PowerCFG.

42. Windows to Go Description (12 min)
Learn how to configure mobility options and configure Windows to Go. Master Windows to Go benefits, requirements, and considerations. In the next Nugget, you will learn how to configure Windows to Go with the wizard.

43. Windows to Go Wizard Demo (6 min)
Learn how to configure mobility options and configure Windows to Go, using the Windows to Go wizard. In the next Nugget, you will see how to use a PowerShell script and DISM.exe to configure Windows to Go.

44. Windows to Go with PowerShell (15 min)
Learn how to configure mobility options and configure Windows to Go, using a PowerShell script and DISM.exe.

45. Configure Wi-Fi Direct (5 min)
James addresses how to configure Wi-Fi Direct.

46. Broadband Tethering and Metered Connections (7 min)
Learn to support broadband connectivity, including how to implement metered connections to conserve bandwidth, and broadband tethering (also known as internet sharing).

47. Bitlocker Description (9 min)
James addresses a functional description of BitLocker, focusing on how you can use it to configure security for mobile devices.

48. BitLocker Data Recovery Agent and Group Policy Settings (13 min)
We continue our discussion of BitLocker by configuring a Data Recovery Agent, and reviewing key Group Policy Object Settings. In the Nugget, we will demonstrate BitLocker itself.

49. BitLocker and BitLocker to Go Demo (10 min)
James continues the discussion of BitLocker by demonstrating how to implement BitLocker and BitLocker to Go.

50. Hyper-V Description (4 min)
Learn about Hyper-V advantages and requirements.

51. Hyper-V Creating a Virtual Machine (10 min)
Learn how to configure Hyper-V, install Hyper-V on a Windows 10 desktop, and create and configure virtual machines.

52. Hyper-V Settings and Moving Storage (9 min)
Master the skills to configure Hyper-V, create and configure virtual disks and virtual machines including integration services, and move a virtual machine's storage.

53. Roaming User Profiles (6 min)
Learn how to create roaming user profiles so that a user's preferences and settings follow them to other computers that they log on to.

54. Folder Redirection (6 min)
Learn how folder redirection can keep your documents more consistent and synchronized.

55. Mandatory User Profiles (4 min)
Master how to enforce mandatory user profiles to prevent users from making permanent changes to their profile.

56. Migrate User Profiles with USMT (13 min)
Conquer the skills to migrate user profiles using the User State Migration Tool (USMT).

57. Using a HomeGroup to Share Resources (13 min)
Learn how to configure shared resources and HomeGroup settings.

58. Configure Libraries (6 min)
Learn the value of working with Libraries, which enable you to collect documents from numerous locations into what appears to be a single folder.

59. Configure Shared Folder Permissions (13 min)
Conquer the skills to configure shared resources, specifically, how to configure shared folder permissions using File Explorer, the Net Share command, SMB PowerShell cmdlets, and using the Shares node of Computer Management.

60. Configure Shared Printers (14 min)
Learn the methods to deploy a shared printer including the Add Printer wizard, Print Management console, Group Policy Objects (GPO), and PowerShell cmdlets.

61. Encrypting File System (EFS) Description (4 min)
James demonstrates how to use the Encrypting File System.

62. Encrypting Files System (EFS) Data Recovery Agent (DRA) (15 min)
Learn how to use a Data Recovery Agent (DRA) to recover encrypted files when the original Encrypting File System (EFS) encryptor is no longer available.

63. Configure NTFS Permissions (15 min)
Master the skills to configure NTFS permissions, and how to identify and resolve issues relating to NTFS. Learn how to evaluate varying share and NTFS permissions, as well as how both permissions relate to one another.

64. Dynamic Access Control Overview (8 min)
James provides an overview of Dynamic Access Control (DAC) and what it is designed to do.

65. Dynamic Access Control Demo (9 min)
James presents a demonstration of how Dynamic Access Control (DAC) functions.

66. Access to Removable Storage Media (5 min)
Learn how to support data security by controlling read, write, or entire access to removable storage media.

67. Configure Disk Quotas (10 min)
Learn how to configure disk quotas using disk properties, the fsutil command line, and group policy object (GPO).

68. Configure File Access Auditing (7 min)
Conquer the skills to configure file access auditing.

69. Virtual Smart Cards (9 min)
Learn to support authentication and authorization by using a virtual smart card.

70. Picture Passwords (2 min)
Master the skills to support authentication and authorization using picture passwords.

71. Microsoft Passport (10 min)
Learn what Microsoft Passport is and how it benefits security in your environment.

72. Windows Hello and Biometrics (5 min)
Explore how to support authentication and authorization using Windows Hello and biometrics such as retina scanners, facial recognition cameras, and fingerprint scanners.

73. Workplace Join (14 min)
Discover what Workplace Join is and how it benefits users with devices that are not joined to a domain.

74. Workgroup vs. Domain (9 min)
Learn the differences between a workgroup and a domain environment.

75. Secure Channel (11 min)
Learn what secure channel is and how certificates are used to authenticate, sign, encrypt, and decrypt messages.

76. Account Policies (15 min)
Conquer account policies, including topics such as password policy, account lockout policy, and kerberos policy.

77. Credential Manager (5 min)
Learn how credential caching is stored in the credential vault, and managed through the credential manager.

78. Application Compatibility Toolkit (17 min)
Conquer how to use the Application Compatibility Toolkit (ACT) including shims and compatibility database, and how to create and import shims (fixes). And learn how to use the Application Compatibility Manager.

79. App-V Description (4 min)
Discover the benefits of using App-V.

80. App-V Demo (13 min)
James provides a demonstration of a configured App-V server, reference computer, and associated App-V Group Policy Object (GPO) settings!

81. UE-V Description (3 min)
James provides a descriptive overview of the User Experience Virtualization (UE-V) feature of the Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP). This feature allows settings to roam that otherwise might not.

82. UE-V Demo (15 min)
Learn how to work with the User Experience Virtualization (UE-V) feature of the Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP), including obtaining the necessary MDOP group policy templates, configuring GPO settings, and installing and configuring the agent.

83. Network Basics (11 min)
Learn how to configure IP settings, the importance of avoiding IP address conflicts, IP address classes, private IP addresses, and loopback addresses.

84. IP Addressing and Name Resolution (13 min)
In this Nugget, you will learn how to configure IP settings. You will also learn how IP addresses are converted between binary and decimal numbering and how the Anding process works. You will also learn how to configure DNS and WINS name resolution.

85. Configure Network Locations (11 min)
Master how to configure network locations, including the public, private, and domain locations. And learn the significance of file and printer sharing, network discovery, and firewall settings as they relate to network locations.

86. Wireless Networks (8 min)
Learn to configure networking settings, connect to a wireless network, and manage preferred wireless networks.

87. Location Aware Printing (3 min)
Discover how to configure networking settings and location-aware printing.

88. Windows Firewall (11 min)
Learn to configure and maintain network security through the configuration of Windows Firewall (Control Panel) and Windows Firewall with Advanced Security.

89. Connection Security Rules (IPsec) (14 min)
Learn to create connection security rules using IPSec via IPSec settings, local and group policy, and Windows Firewall with Advanced Security. And learn to configure authenticated exceptions.

90. VPN Description (3 min)
Learn to configure remote connections, and describe the purpose and functionality of a virtual private network (VPN)

91. VPN Types (9 min)
Learn to configure remote connections and learn the various types of VPN connections such as Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), and Internet Key Exchange v2 (IKEv2).

92. Remote VPN Authentication and Demonstrations (12 min)
Learn to configure remote connections, configure remote authentication, and configure VPN connections and authentication. And learn authentication methods such as Password Authentication Protocol (PAP), Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol (MS-Chap), Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2 (MS-Chap v2), Extensible Authentication Protocol (EAP), and Password Extensible Authentication Protocol (PEAP).

93. Direct Access (10 min)
Discover how to configure remote connections, and specifically, configure DirectAccess as an automatically connecting VPN connection.

94. Remote Desktop (15 min)
Learn how to configure remote connections and Remote Desktop settings.

95. File History (9 min)
Learn to configure file recovery, restore previous versions of files and folders, and configure File History.

96. Backup and Restore (15 min)
Learn to configure a recovery drive, configure file recovery, restore previous versions of files and folders, use backup and restore, and configure File History.

97. System Restore (3 min)
Discover how to configure system recovery, system restore, and restore points.

98. Driver Rollback (4 min)
Learn how to configure system recovery, and perform a driver rollback.

99. Refresh and Recycle Windows (3 min)
Learn how to configure system recovery, as well as perform an operating system refresh or recycle, also known as a system reset.

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه DVD
مدت زمان آموزش 18 ساعت و 21 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی CBT Nuggets