در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش مدیریت مایکروسافت تیمز و Office 365

آموزش مدیریت مایکروسافت تیمز و Office 365

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این دوره آموزشی قدم به قدم یاد می گیرید که چطور مدیریت Microsoft Teams و همچنین آفیس 365 را انجام دهید. 

عنوان اصلی : Microsoft Teams and Office 365 Administration

سرفصل ها :


تیم های مایکروسافت و دفتر 365 گروه معماری:
معرفی به دفتر 365 گروه
DEMO OFFICE 365 گروه های بازنگری
Office 365 گروه معماری
مقدمه ای به تیم های مایکروسافت
معماری تیم های مایکروسافت
Microsoft Teams و Office 365 گروه ها مقدمه ای بر جعبه ابزار شما:
مقدمه ای بر اداره گروه 365
مقدمه ای به مدیریت تیم های مایکروسافت
نسخه ی نمایشی اختصاص نقش مدیریت
معرفی مراکز اداری
نسخه ی نمایشی معرفی به مراکز اداری
Azure Active Active Powers
Demo Azure Ad PowerShell ماژول
Microsoft Teams Module PowerShell
نسخه ی نمایشی Microsoft Teams PowerShell Module
مبادله آنلاین PowerShell V1
نسخه ی نمایشی تبادل آنلاین PowerShell V1
Exchange-Online-Powershell-V2
نسخه ی نمایشی تبادل آنلاین PowerShell V2
اصول اولیه دفتر 365 گروه مدیریت:
Office Basic Office 365 عملیات گروه
DEMO ایجاد دفتر 365 گروه از برنامه های مختلف
گروه بندی
ارتقاء لیست توزیع
Office 365 Deletion
DEMO DELETING و RESTORING OFFICE 365 گروه
Office 365 عضویت گروه
DEMO OFFICE 365 گروه عضویت و گروه های پویا
دسترسی به بررسی
بررسی نسخه ی نمایشی
Office 365 تنظیمات گروه
DEMO OFFICE 365 تنظیمات گروه
مبانی مدیریت تیم های مایکروسافت:
Microsoft Teams Creations
نسخه ی نمایشی ایجاد یک تیم مایکروسافت از ابتدا
یک تیم را به یک منبع موجود اضافه کنید
نسخه ی نمایشی یک تیم را به یک منبع موجود 365 اضافه کنید
بایگانی یا حذف یک تیم مایکروسافت
نسخه ی نمایشی نسخه ی نمایشی و حذف تیم های مایکروسافت
مدیریت اعضای تیم مایکروسافت
DEMO مدیریت اعضای تیم مایکروسافت
مدیریت کانال برای یک تیم
نسخه ی نمایشی ایجاد کانال های استاندارد و خصوصی
کانال های خصوصی
تنظیمات مدیریت در سطح تیم
نسخه ی نمایشی تنظیمات در سطح تیم
تنظیمات کانال
تنظیمات کانال مدیریت نسخه ی نمایشی

ایجاد دفتر 365 گروه M365 مرکز مدیریت
DEMO ایجاد یک گروه دفتر 365 از مرکز مدیریت M365
ایجاد دفتر 365 گروه Azure Ad Portal
DEMO ایجاد دفتر 365 گروه از پورتال تبلیغاتی Azure
ایجاد دفتر 365 گروه ها مبادله آنلاین PowerShell
DEMO ایجاد دفتر 365 گروه با مبادله آنلاین PowerShell
ایجاد دفتر 365 گروه Azure Ad PowerShell
نسخه ی نمایشی ایجاد دفتر 365 گروه با Azure Ad PowerShell
مدیریت دفتر 365 گروه با مراکز اداری
DEMO مدیریت دفتر 365 گروه از مراکز اداری
مدیریت دفتر 365 گروه با PowerShell
DEMO مدیریت دفتر 365 گروه خواص با PowerShell
عضویت اداره امور خارجه 365 گروه با استفاده از مراکز مدیریت
DEMO مدیریت عضویت دفتر 365 گروه از طریق مراکز مدیریت
مدیریت دفتر عضویت 365 گروه از طریق PowerShell
DEMO مدیریت دفتر 365 عضو گروه از طریق PowerShell
Deleting Office 365 گروه از مراکز اداری
DEMO DELETING OFFICE 365 گروه از مراکز اداری
Deleting Office 365 گروه با PowerShell
DEMO DELETING OFFICE 365 گروه با PowerShell
بازگرداندن دفتر 365 گروه از مراکز اداری
بازسازی نسخه ی نمایشی با استفاده از مراکز مدیریت
بازگرداندن دفتر 365 گروه با PowerShell
DEMO Restoring Office 365 گروه با PowerShell
مقدمه ای بر Office 365 گروه ها گزینه های حاکمیت
برنامه ریزی و پیکربندی تنظیمات تیم:
ایجاد تیم های مایکروسافت
نسخه ی نمایشی ایجاد تیم های مایکروسافت
مدیریت تیم های مایکروسافت از مرکز مدیریت تیم
DEMO مدیریت تیم های مایکروسافت از مرکز مدیریت
مدیریت تیم های مایکروسافت با PowerShell
DEMO مدیریت تیم های مایکروسافت با PowerShell
بایگانی، حذف و بازگرداندن تیم ها
نسخه ی نمایشی نسخه ی نمایشی، حذف و بازگرداندن تیم ها
مدیریت تنظیمات مستاجر تیم
DEMO مدیریت تنظیمات سطح مستاجر تیمی
تیم های تیم
سایر تیم های مایکروسافت پیکربندی
مدیریت تیم ها و دفتر 365 گروه ها به اشتراک گذاری خارجی:
مقدمه ای به دسترسی خارجی و مهمان در تیم های مایکروسافت
نسخه ی نمایشی معرفی به دسترسی خارجی و مهمان در تیم های مایکروسافت
پیکربندی دسترسی خارجی برای تیم ها
نسخه ی نمایشی پیکربندی دسترسی خارجی در تیم های مایکروسافت
مقدمه ای بر پیکربندی دسترسی مهمان برای تیم ها و دفتر 365 گروه
مهمان تنظیمات برای دفتر 365
نسخه ی نمایشی پیکربندی تنظیمات مهمان برای گروه 365 گروه
مهمانان مهمان برای تیم های مایکروسافت
نسخه ی نمایشی پیکربندی تنظیمات مهمان برای تیم های مایکروسافت
به اشتراک گذاری خارجی برای شیرپوینت و OneDrive
نسخه ی نمایشی پیکربندی به اشتراک گذاری پایه خارجی برای SharePoint و OneDrive برای Busin
قرار دادن آن همه با هم
مانیتور کاربران مهمان
حسابرسی نسخه ی نمایشی و هشدارها در دفتر 365