در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

Microsoft Power BI DAX Super User – Intermediate – w/Manual

24,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

Delve deep into the DAX functional language and learn to build complex DAX formulas to retrieve the answers you need!


1. Introduction
 • 1. Course & Instructor Info
 • 2. Support Notes for Students.html
 • 3.1 Power BI DAX Super User Completed PBIX Files.zip
 • 3.2 Power BI DAX Super User Project Files.zip
 • 3.3 Power BI DAX Super USer Source File & PDF Manual.zip
 • 3. Download Course Resources & PDF Manual.html
 • 4. Contacting the Instructor
 • 5. Let's Set Some Expectations
 • 6. PDF Manual & Video Correlation.html

 • 2. Data Sources & Datasets
 • 1. Configuring Data Source Settings
 • 2. The Power Query Editor (PQE)
 • 3. Combining Queries
 • 4. Building Hierarchies
 • 5. Dedicated Measures Table
 • 6. Section 2 Review.html

 • 3. Data Modeling & Relationships
 • 1. Defining Data Modeling
 • 2. Data & Lookup Tables
 • 3. Rolling Calendar
 • 4. Connect & Review Data Sources
 • 5. Section 3 Chapter 2 Exercise

 • 4. Calculating with DAX Functions
 • 1. Conditional & Logical Functions
 • 2. IS Functions
 • 3. Date & Time Functions
 • 4. Conversion Functions
 • 5. Math & Stats Functions
 • 6. TEXT Functions
 • 7. Infamous CALCULATE Function
 • 8. Iterator Functions
 • 9. Time Intelligence Functions
 • 10. Table & Filter Functions
 • 11. Section 4 Chapter 4 Exercises

 • 5. Visualizing your Data Results
 • 1. Living in the Matrix
 • 2. Trends & Forecasts
 • 3. Geo Sync your Data with Maps
 • 4. Key Metrics with KPI Visuals
 • 5. Designing for Smart Phones
 • 6. Interactive Reports
 • 7. Section 5 Chapter 4 Exercises

 • 6. Course Project
 • 1. Instructor Thank You!
 • 2. Power BI DAX Super User Project