وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Intune (with Apple Device Management)

سرفصل های دوره

The latest from Microsoft Intune led by a Microsoft MVP! End-User Demos and in-depth overview of managing Apple Devices


1 - Introduction
 • 1 - Welcome
 • 2 - Creating a Demo Account
 • 2 - azure trial.zip
 • 2 - business premium trial.zip
 • 2 - intune trial.zip
 • 3 - Intune as part of the Microsoft 365 Offering
 • 4 - Intune Benefits
 • 5 - Overview of Endpoint Manager Admin Center

 • 2 - Enrolling Devices into Intune
 • 1 - Knowledge Check.html
 • 6 - MDM vs MAM
 • 7 - Eligible Device Types
 • 8 - Creating Enrollment Restrictions
 • 9 - Windows Enrollment Methods
 • 10 - Apple Enrollment Methods

 • 3 - Apple Device Management
 • 2 - Knowledge Check.html
 • 11 - Apple Device Management Overview
 • 12 - Enrolling in Apple Business Manager
 • 13 - Configuring Federation with Azure AD
 • 14 - Configuring Directory Sync
 • 15 - Configuring Apple MDM Push Certificate
 • 16 - Apple Automated Device Enrollment
 • 16 - deploying macos apps.zip
 • 17 - iOS User Enrollment

 • 4 - Configuring Devices
 • 3 - Knowledge Check.html
 • 18 - Deploying Configuration Profiles
 • 19 - Deploying PowerShell Scripts
 • 20 - Deploying Security Baselines

 • 5 - Deploying Applications
 • 4 - Knowledge Check.html
 • 21 - Deploying Microsoft Store applications
 • 22 - Deploying Office 365 Apps
 • 23 - Deploying apps to iOS and Android

 • 6 - Creating MAM policies
 • 5 - Knowledge Check.html
 • 24 - App Protection Policy Overview
 • 25 - iOS App Protection Policies
 • 26 - Android App Protection Policies

 • 7 - Windows Autopilot
 • 6 - Knowledge Check.html
 • 27 - Understanding Windows Autopilot
 • 28 - Understanding Windows Autopilot
 • 29 - Uploading Devices
 • 29 - powershell commands.zip

 • 8 - Managing Updates
 • 7 - Knowledge Check.html
 • 30 - Windows Update Rings
 • 31 - Windows Autopatch
 • 32 - Managing macOS updates

 • 9 - Device Compliance and Conditional Access
 • 8 - Knowledge Check.html
 • 33 - Configuring Device Compliance Policies
 • 34 - Zero Trust and Conditional Access
 • 35 - Creating Conditional Access Policies

 • 10 - Wrap Up
 • 36 - Where to go from here
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7955
  حجم: 1341 مگابایت
  مدت زمان: 195 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دسته بندی محصول

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید