وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Microsoft Excel- Create Dashboards and Master Power Query

سرفصل های دوره

Master Excel's most useful formulas and create your own dashboard using Power Query - from scratch!


1. Introduction
 • 1. Preview and Advertisment
 • 2. Setting Expectations
 • 3. Introducing the tables
 • 4. Excel + Computers Basics

 • 2. Excel Functions
 • 1.1 Customers.xlsx
 • 1. Customers file
 • 2. Date and Time
 • 3. Text to Columns
 • 4. Table Relationships
 • 5. Table Design and Name
 • 6. Month and Weeknum columns
 • 7. Vlookup
 • 8. Match
 • 9. Countif and Countifs
 • 10. Sumif and Sumifs
 • 11. Conditional Formatting
 • 12. Remove Duplicates
 • 13. Filter Function and Q1
 • 14. SortBy Function and Q2

 • 3. Power Query
 • 1.1 Orders.csv
 • 1.2 Prices.csv
 • 1. Get Data, Append, Merge
 • 2. Power Query Editor - Basic
 • 3. Power Query Editor - Home
 • 4. Power Query Editor - Transform
 • 5. Power Query Editor - Add Column
 • 6. Work with Power Query Editor - Part 1
 • 7. Work with Power Query Editor - Part 2
 • 8. Work with Power Query Editor - Part 3
 • 9.1 Power Query Formulas - Official Microsoft link.html
 • 9. Work with Power Query Editor - Part 4
 • 10. Work with Power Query Editor - Part 5
 • 11. Work with Power Query Editor - Part 6
 • 12. Connection Properties
 • 13. Pro Tip - Fast Data Load
 • 14. Sort Table by Month

 • 4. Dashboard Tools
 • 1. Final Dashboard preview
 • 2. Pivot Table in general
 • 3. Pivot Table Options
 • 4. Pivot Table 1 and Basics
 • 5. Pivot Chart
 • 6. Slicer and Report Connections
 • 7. TimeLine

 • 5. Creating the Dashboard
 • 1. Pivot Table - Total Income
 • 2. Pivot Table - Total Quantity
 • 3. Pivot Table - On Time percent
 • 4. Pivot Table - Product Amount
 • 5. Pivot Table - Average days to supply
 • 6. Pivot Chart - Money per Category
 • 7. Pivot Chart - Money per Month, change month to number
 • 8. Pivot Chart - Quantity per Category
 • 9. Pivot Chart - Quantity per Location
 • 10. Pivot Chart - Days to Supply per Category
 • 11. Pivot Chart - On Time per Distributor
 • 12. Slicer - Category
 • 13. Slicer - Month
 • 14. Slicer - Distributor
 • 15. Slicer - Location

 • 6. Design
 • 1. Background, Picture, Themes, Gridlines
 • 2. Graph Design
 • 3. Slicer Design
 • 4. Align text and Text size
 • 5. View
 • 6. Save As
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7954
  حجم: 1963 مگابایت
  مدت زمان: 192 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید