در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

فیلم آموزش Microsoft 70-413: Designing And Implementing A Server Infrastructure

فیلم آموزش Microsoft 70-413: Designing And Implementing A Server Infrastructure

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

این مجموعه آموزش دوره یادگیری کامل Microsoft 70-413: Designing And Implementing A Server Infrastructure است. بعد از گذراندن این دوره دانش و مهارت های لازم برای آزمون Microsoft 70-413: Designing And Implementing A Server Infrastructure را کسب خواهید کرد. 

عنوان اصلی : Microsoft 70-413: Designing And Implementing A Server Infrastructure

سرفصل ها :

 از ماژول 1: طرح و استقرار زیرساخت: 1.1 معرفی 1.2 طرح و استقرار زیرساخت قسمت 1 1.3 طرح و استقرار زیرساخت قسمت 2 1.4 طرح و استقرار زیرساخت قسمت 3 از ماژول 2: برنامه ریزی و اجرای: 2.1 برنامه ریزی و اجرای PART1 شده 2.2 چندپخشی گسترش جادوگر نسخه ی نمایشی 2.3 برنامه ریزی و اجرای قسمت 2 2.4 مشتریان Prestaging نسخه ی نمایشی 2.5 برنامه ریزی و اجرای قسمت 3 2.6 پیکربندی Windows Deployment Service که نسخه ی نمایشی 2.7 برنامه ریزی و اجرای قسمت 4 از ماژول 3: برنامه ریزی و اجرای سرور ارتقا و مهاجرت: 3.1 برنامه ریزی و اجرای سرور ارتقا و مهاجرت PART1 شده 3.2 برنامه ریزی و اجرای سرور ارتقا و مهاجرت لطفا Part2 3.3 برنامه ریزی و اجرای سرور ارتقا و مهاجرت نمایید. Part3 از ماژول 4: برنامه ریزی و استقرار ماشین مجازی مدیر منابع: 4.1 برنامه ریزی و استقرار ماشین مجازی مدیر منابع PART1 شده 4.2 برنامه ریزی و استقرار ماشین مجازی مدیر منابع لطفا Part2 4.3 برنامه ریزی و استقرار ماشین مجازی مدیر منابع PART3 شده 4.4 برنامه ریزی و استقرار ماشین مجازی مدیر منابع Part4 شده از ماژول 5: برنامه ریزی و اجرای فایل و ذخیره سازی خدمات: 5.1 برنامه ریزی و اجرای فایل و ذخیره سازی خدمات قسمت 1 5.2 برنامه ریزی و اجرای فایل و ذخیره سازی خدمات قسمت 2 5.3 پیکربندی Thei S C S من هدف سرور نسخه ی نمایشی 5.4 برنامه ریزی و اجرای فایل و ذخیره سازی خدمات قسمت 3 5.5 پیکربندی نام اینترنت سرور ذخیره سازی نسخه ی نمایشی 5.6 برنامه ریزی و اجرای فایل و ذخیره سازی خدمات قسمت 4 از ماژول 6: طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه خدمات: خدمات زیرساخت 6.1 طراحی و پیاده سازی شبکه از ماژول 7: طراحی و حفظ یک پیکربندی میزبان پویا پروتکل راه حل: 7.1 طراحی و نگهداری میزبان پویا پروتکل پیکربندی راه حل قسمت 1 7.2 پیکربندی تقسیم محدوده در D H C P نسخه ی نمایشی 7.3 طراحی و نگهداری میزبان پویا پروتکل پیکربندی راه حل قسمت 2 7.4 طراحی و نگهداری میزبان پویا پروتکل پیکربندی راه حل قسمت 3 از ماژول 8: طراحی یک راه حل استراتژی قطعنامه نام: 8.1 طراحی نام و نام خانوادگی قطعنامه راه حل استراتژی قسمت 1 8.2 طراحی نام و نام خانوادگی قطعنامه راه حل استراتژی قسمت 2 8.3 پیکربندی اسامی جهانی منطقه ی نمایشی 8.4 طراحی نام و نام خانوادگی قطعنامه راه حل استراتژی قسمت 3 از ماژول 9: طراحی و مدیریت یک IP آدرس مدیریت راه حل: 9.1 طراحی و مدیریت یک من P نشانی راه حل مدیریت قسمت 1 9.2 طراحی و مدیریت یک من P نشانی راه حل مدیریت قسمت 2 از ماژول 10: طراحی و پیاده سازی سرویس های شبکه دسترسی: 10.1 طراحی و پیاده سازی دسترسی به شبکه خدمات از ماژول 11: طراحی یک راه حل از VPN: 11.1 طراحی به صورت V P N راه حل قسمت 1 11.2 طراحی به صورت V P N راه حل قسمت 2 از ماژول 12: طراحی یک دسترسی به راه حل مستقیم: 12.1 طراحی مستقیم دسترسی به راه حل قسمت 1 12.2 طراحی مستقیم دسترسی به راه حل قسمت 2 از ماژول 13: پیاده سازی یک کنترل از راه دور دسترسی به راه حل مقیاس پذیر: 13.1 پیاده سازی یک مقیاس پذیر از راه دور دسترسی به راه حل قسمت 1 13.2 پیاده سازی بسته ردیابی نسخه ی نمایشی 13.3 پیاده سازی یک مقیاس پذیر از راه دور دسترسی به راه حل قسمت 2 13.4 پیاده سازی یک مقیاس پذیر از راه دور دسترسی به راه حل قسمت 3 13.5 نگاه به تنظیم در دسترسی مستقیم نسخه ی نمایشی 13.6 پیاده سازی یک مقیاس پذیر از راه دور دسترسی به راه حل قسمت 4 از ماژول 14: طراحی و پیاده سازی یک راه حل حفاظت شبکه: 14.1 طراحی و پیاده سازی حفاظت راه حل شبکه قسمت 1 14.2 طراحی و پیاده سازی حفاظت راه حل شبکه قسمت 2 14.3 طراحی و پیاده سازی حفاظت راه حل شبکه قسمت 3 14.4 به دنبال در سرور های چندگانه R A D من U S نسخه ی نمایشی 14.5 طراحی و پیاده سازی حفاظت راه حل شبکه قسمت 4 14.6 گرفتن نگاه در من PSEC اجرای سیاست نسخه ی نمایشی 14.7 Showing802.1 X اجرای سیاست نسخه ی نمایشی 14.8 طراحی و پیاده سازی حفاظت راه حل شبکه قسمت 5 از ماژول 15: طراحی و پیاده سازی زیر ساخت Active Directory را: 15.1 طراحی و پیاده سازی یک زیر ساخت Active Directory را از ماژول 16: طراحی یک زیرساخت جنگل و دامنه: در زیرساخت 16.1 طراحی یک جنگل و دامنه از ماژول 17: پیاده سازی یک زیر ساخت جنگل و دامنه: 17.1 پیاده سازی یک جنگل و دامنه زیرساخت قسمت 1 17.2 مرحله به انجام قلمرو اعتماد نسخه ی نمایشی 17.3 پیاده سازی یک جنگل و دامنه زیرساخت قسمت 2 از ماژول 18: طراحی یک استراتژی گروه سیاست: 18.1 Designa استراتژی گروه سیاست از ماژول 19: طراحی یکی