دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل MS-100, MS-101 & SharePoint

دانلود Udemy Microsoft 365 Bundle (MS-100, MS-101 & SharePoint)

25,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با شیرپوینت یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Microsoft 365 Bundle (MS-100, MS-101 & SharePoint)

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 4 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 16 ساعت و 37 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


MS-100: Microsoft 365 Identity and Services :
Introduction
Overview of Exchange Online
Creating a Resource Mailbox
Creating a Shared Mailbox
Creating Mail Contacts
Creating a Mail User
Overview of Exchange Online Protection
Customizing Malware Filters
Configuring Connection Filters
Configuring Spam Filters
Configuring Outbound Spam Filter
Using Quarantine
Creating Retention Tags
Creating Retention Policies
SharePoint Overview
Managing Site Collections
Managing the Term Store
Managing Search
Configuring SharePoint Settings
Configuring SharePoint Sharing
Encryption Services
Data Loss Prevention
Anti-Malware Protection
Teams Overview
Teams Admin Center
Overview of Flow
Overview of Sway
Overview of Planner
Microsoft 365 Clients
Microsoft 365 Install Options
User Driven Install
Managed Deployment
Installing via Managed Deployment
Microsoft 365 ProPlus Updates
Office Telemetry
Installing Office Telemetry
Workplace Analytics
Microsoft Global Network
Estimating Network Bandwidth Needs
Testing Your Existing Network
Best Practices for Office 365 Networking
Planning for Your Email
Planning for File and Storage Migration
Planning for Hybrid Exchange
Planning Your Authentication Solution
Microsoft 365 Modern Authentication
Multi-Factor Authentication
Microsoft 365 Permission Model and Roles
Assigning Roles in 365
Subscription Options
Custom Domains
Adding a Custom Domain
Overview of DNS Records for Microsoft 365
Configuring DNS Records for Microsoft 365
Monitoring Service Health
Monitoring and Reporting
Incident Response Plan
Submitting a Support Request
Types of User Identities
Creating User Accounts
Managing User Accounts and Licenses
Deleting and Recovering User Accounts
Microsoft 365 Admin Roles
Microsoft 365 Groups
Azure AD Privileged Identity Management
Planning Password Policy
Implementing Multi-Factor Authentication
Planning and Activating Self-Service Password Reset
Managing Access Review
SSO Options for Microsoft 365
Directory Synchronization
Preparing for Directory Synchronization
Planning Azure AD Connect for Multi-Forest
Installing and Configuring Azure AD Connect
Modifying Directory Synchronization
Configuring Azure AD Connect Health
Understanding Identity Federation
ADFS Authentication with Online Service
ADFS Prerequisites
Installing ADFS
Installing ADFS Proxy
Converting Domain to Federated
Switching Between Federated Authentication and Password Sync
Azure AD Application Proxy
Azure AD Application Proxy Prerequisites
Installing and Registering a Connector
Publishing Enterprise SaaS
Azure AD Passthrough Authentication
Course Recap

MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security :
Introduction
Today's Threat Landscape
What is Spoofing?
What is Phishing?
How do Spam and Malware Cause Harm?
How do Account Breaches Cause Harm?
Data Exfiltration, Deletion, and Spillage
What is the Secure Score?
Using the Secure Score Dashboard and Analyzer
Increasing Your Security Posture
What is Azure Identity Protection?
Activating Azure Identity Protection
Configuring Azure Identity Protection
Configuring Alerts and Investigation
Setting Exclusions
What is Exchange Online Protection
Understanding Zero Hour Auto Purge
Spoofing and Phishing Protection
Configuring with Exchange AntiSpam
Configuring Exchange AntiMalware
Creating a Safe Attachment Policy
Creating a Transport Rule to Bypass Safe Attachments
Creating a Safe Links Policy
Creating a Transport Rule to Bypass Safe Links
Monitoring and Reporting
Microsoft Intelligent Security Graph
Working with the Security Dashboard
Viewing the Threat Explorer
What is the Microsoft Advanced Threat Analytics?
Configuring ATA
Managing ATA
In-Place Archive in Exchange
Enabling In-Place Archiving
In-Place Records Management in SharePoint
Activating In-Place Records Management
Messaging Records Management
Creating MRM Policy and Tags
Troubleshooting MRM Policies that Don't Run
Information Rights Management in Exchange
Information Rights Management in SharePoint
Microsoft 365 Message Encryption
Planning Security and Compliance Roles
Reviewing GDPR Needs
Building an Ethical Wall
Working with a Retention Policy
Creating a Retention Policy
Data Loss Prevention
Creating a DLP Policy
Troubleshooting Policy Tips
What is Azure Information Protection?
Planning Azure Information Protection
Configuring Super User for AIP
Implementing the AIP Tenant Key
Working with AIP Labels and Policies
What is Windows Information Protection?
Planning for Windows Information Protection
Implementing Windows Information Protection
What is Content Search?
Creating a Content Search
Auditing in Microsoft 365
Searching Audit Logs
Configuring Audit Policy in SharePoint
Planning for Device Management
Prerequisites for Using Co-Management
Enabling Co-Management
Transferring Service to Intune
What is the Microsoft Store for Business?
Configuring the Microsoft Store for Business
Managing Settings for the Microsoft Store for Business
What is the Mobile Application Management?
Configuring Mobile Application Management
Using Azure Ad for Apps
Planning for Windows as a Service
What are Windows 10 Deployment Models?
Planning Your Subscription Activation Strategy
Resolving Windows 10 Upgrade Errors
Managing Devices with MDM
Activating MDM
Configuring MDM
Managing Device Policies
Creating Conditional Access Policies
Enrolling Devices for MDM
Monitoring Enrolled Devices
Course Recap

SharePoint 365 Site Owner :
Introduction
The Role of the Site Owner
The Limitations of Folders
Creating SharePoint Sites
Creating a Communication Site
Creating a Team Site with an O365 Group
Creating a Subsite
Understanding Site Settings
Customizing the Look of a Site
Adding Apps
Creating a Document Library
Deleting and Restoring a Library
Changing the Library Name and Description
Modifying Library Versioning Options
Restoring a Previous File Version
Overriding a Checked Out Document
Modifying Advanced Library Settings
Using Content Approval for a Library
Adding a Template and Editing the New Menu
Creating Lists
Deleting and Restoring a List
Creating a List from Blank or a Template
Creating a Calendar List
Adding or Removing a the Group Calendar Option
Creating a Task List
Changing a List Name or Description
Adding or Removing Versioning from a List
Modifying Advanced List Settings
Creating Public Views
Creating Calendar Views
Creating Map Views
Changing or Modifying the List or Library Default View
Creating a Grouped Library or List View
Creating a Flat Library View
Understanding SharePoint Columns
Creating a Site Column
Adding an Existing Site Column to a Library or List
Modifying, Renaming, or Deleting a Site Column
Creating a Lookup Column
Creating a Calculated Column
Creating a Location Column
Understanding Permissions
Viewing and Editing Site Permissions
Viewing, Adding, or Removing Users from a Group
Creating a SharePoint Group
Changing a Group Name or Group Owner
Checking an Individual's Permission on a Site
Creating and Removing Unique Permissions for a Subsite
Creating and Removing Unique Permissions for a Library or List
Creating and Removing Unique Permissions for a File or Folder
Working with Site Pages in SharePoint
Modifying or Adding Text to Pages
Understanding and Inserting WebParts
Creating a Page in SharePoint
Adding a Page to the Quick Launch
Changing Regional Time and Work Week Settings
Inheriting and Modifying Top Links Navigation
Configuring the Quick Launch
Course Recap

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 4 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 16 ساعت و 37 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی Udemy