در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

فیلم یادگیری کامل MERN Stack

فیلم یادگیری کامل MERN Stack

20,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با MERN Stack یاد می گیرید.

عنوان اصلی : mern stack portfolio

سرفصل ها :


مقدمه:
معرفی
Setup 1.Initial
مسیرهای 2.Creating
کنترلرهای 3.Creating
4.Dealing با MongoDB
5.CREATE ABOUTSCHEMA
ارسال 6 ارسال در مورد داده ها
7.getbyid-put و حذف داده ها
8.Dealing با مسیر آموزش
9.Dealing با مسیر تجربه
10. Schema و مسیرهای
11.routes و ثبت نام
کاربر 12.Login
13.VerifyToken و Auth User
14. طرح طرح و راه اندازی مسیرها
پروژه 15.get-post-getbyid-put-delete
16.Upload مسیر و راه اندازی ابری
17. آپلود تصویر آپلود
18. Delete آپلود تصویر و تست
19. فرم Contact
front end:
20. تنظیم مشتری مشتری
21.CREATE قطعات PART1
22. ایجاد اجزای و مسیرهای PART2
23.Navbar کامپوننت HTML
24.Navbar کامپوننت CSS
25.NavBar کامپوننت CSS Media Queries
عملکرد کامپوننت 26.Navbar
27.Navbar انتقال دکمه
28.Geader ذرات ذرات HTML
29.Header جزء شخصی اطلاعات HTLM
30.Header کامپوننت CSS PART1
31.Header کامپوننت CSS PART2
32.Bout کامپوننت HTML-CSS
33. مولفه Education HTML-CSS
34.Projects جزء HTML-CSS
35.Experience کامپوننت HTML-CSS
36. Contact Component HTML
37.Contact Component CSS
38. Pootter کامپوننت HTML
39.Footer کامپوننت CSS
40.Login کامپوننت HTML-CSS
41-A. component
41-B.Working با اجزای مدیریت
42.Bout کامپوننت HTML
43.About Component Component CSS
44. Education مدیر اجناس HTML
45. مدیر اجرایی مدیریت CSS
46.Project Component Component HTML
47.Project Admin Component CSS
48.Experience Component
49.Edit درباره جزء
50.Edit Component
51.edit جزء پروژه
52.edit جزء تجربه
53.Navbar قابلیت اسکرول
54.Setup Context API
55.Bout کامپوننت جمع آوری داده ها
56.Bout admin data fetching
57.About admin Submit-Onchange Functioni
58. About Admin Delete Functionality
59.edit در مورد داده های به روز رسانی کامپوننت
60. DataCtion Component Data
61. آموزش مدیریت مدیریت مدیریت
62. مدیریت مدیریت حذف حذف داده ها
63.edit admin آموزش و پرورش به روز رسانی
اطلاعات 64.Experience جمع آوری اطلاعات
65.Experience Admin Fetch-Submit-Delete
66.edit تجربه دریافت به روز رسانی
67. فرم مدیریت مدیر آپلود
68. Project Admin دستکاری Handlechang
69.Project Admin Submeti به Mongo -Cloudinary
70. Project Admin Deleting Deleting Data
71.edit پروژه مدیریت مدیریت داده ها
72.edit اطلاعات به روز رسانی اطلاعات به روز رسانی
73. اطلاعات جمع آوری کامپوننت
74. فرم ارسال فرم ارسال
75.Contact توجه
عملکرد کامپوننت 76.Login
77.Register قابلیت کامپوننت
78. Token Token از Mongo DB
79.using token در قسمت Navbar Part1
80.using token در Navbar Part2
81.Make Project Elegant
82. برنامه برنامه به Heroku Part1
83.include admin on footer و به روز رسانی به Heroku
85.SOLVE حافظه نشت ERROS.END !!!