در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

بوت کمپ یادگیری کامل MEAN Stack 2021

بوت کمپ یادگیری کامل MEAN Stack 2021

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با MEAN Stack یاد می گیرید.

عنوان اصلی : MEAN Stack Bootcamp 2021 Become Job Ready Dev

سرفصل ها :

 به راه اندازی سرور و گرفتن با میانگین پشته شده: راه اندازی سرور بخش 1 راه اندازی سرور قسمت 2 راه اندازی سرور بخش 3 راه اندازی سرور بخش 4 راه اندازی سرور قسمت 5 راه اندازی سرور قسمت 6 در مسیریابی و ناوبری با میانگین پشته و ایجاد درک جامد: مسیریابی و ناوبری با میانگین پشته PART 1 مسیریابی و ناوبری با میانگین پشته PART 2 مسیریابی و ناوبری با میانگین پشته PART 3 مسیریابی و ناوبری با میانگین پشته PART 4 مسیریابی و ناوبری با میانگین پشته PART 5 به درک مدل و ایجاد Mongo ها DB مدل بخش ضروری میانگین پشته: ایجاد Mongo ها DB مدل در میانگین پشته PART 1 ایجاد Mongo ها DB مدل در میانگین پشته PART 2 ایجاد Mongo ها DB مدل در میانگین پشته PART 3 ایجاد Mongo ها DB مدل در میانگین پشته PART 4 ایجاد Mongo ها DB مدل در میانگین پشته PART 5 ایجاد Mongo ها DB مدل در میانگین پشته PART 6 ایجاد Mongo ها DB مدل در میانگین پشته قسمت 7 درک فرم و ایجاد فرم با استفاده از واکنشگر زاویه ای. فرم واکنشی با استفاده از بخش زاویه دار 1 فرم واکنشی با استفاده از بخش زاویه ای 2 فرم واکنشی با استفاده از بخش زاویه ای 3 فرم واکنشی با استفاده از بخش زاویه ای 4 فرم واکنشی با استفاده از بخش زاویه ای 5 فرم واکنشی با استفاده از بخش زاویه ای 6 از کار با HTTP ماژول برای ثبت نام کاربر در میانگین پشته. : HTTP ماژول برای ثبت نام کاربر PART 1 HTTP ماژول برای ثبت نام کاربر PART 2 HTTP ماژول برای ثبت نام کاربر PART 3 HTTP ماژول برای ثبت نام کاربر PART 4 HTTP ماژول برای ثبت نام کاربر PART 5 از JSON وب رمز و ورود به احراز هویت در میانگین پشته. : JSON وب رمز و ورود به احراز هویت PART 1 JSON وب رمز و ورود به احراز هویت PART 2 JSON وب رمز و ورود به احراز هویت PART 3 JSON وب رمز و ورود به احراز هویت بخش 4 JSON وب رمز و ورود به احراز هویت بخش 5 JSON وب رمز و ورود به احراز هویت بخش 6 JSON وب رمز و ورود به احراز هویت قسمت 7 از زاویه احراز هویت مسیر سپاه پاسداران و با استفاده از گارد تائید: احراز هویت با استفاده از مسیر تایید گارد PART 1 احراز هویت با استفاده از مسیر تایید گارد PART 2 احراز هویت با استفاده از مسیر تایید گارد PART 3 از CRUD تفاهم با Mongo ها DB با ساخت یک برنامه وبلاگ: CRUD با Mongo ها DB با ساخت یک برنامه وبلاگ PART 1 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 2 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 3 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 4 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 5 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 6 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 7 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 8 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 9 CRUD با Mongo ها DB با ایجاد یک بخش برنامه ها 10

CRUD PART 2 در میانگین پشته در واقع خواندن وبلاگ پست خواندن وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 1 خواندن وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 2 خواندن وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 3 از CRUD PART 3 در میانگین پشته در واقع به روز رسانی وبلاگ پست: به روز رسانی وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 1 به روز رسانی وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 2 به روز رسانی وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 3 به روز رسانی وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 4 به روز رسانی وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 5 به روز رسانی وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 6 از CRUD PART 4 ​​در میانگین پشته در واقع به روز رسانی وبلاگ پست: حذف وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 1 حذف وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 2 حذف وبلاگ پست با استفاده از دستور CRUD در میانگین پشته PART 3 اضافه کردن ویژگی های پیشرفت در برنامه وبلاگ. اضافه کردن ویژگی های پیشرفت در بخش برنامه وبلاگ 1 اضافه کردن ویژگی های پیشرفت در بخش برنامه وبلاگ 2 اضافه کردن ویژگی های پیشرفت در بخش برنامه وبلاگ 3 اضافه کردن ویژگی های پیشرفت در بخش برنامه وبلاگ 4 اضافه کردن ویژگی های پیشرفت در بخش برنامه وبلاگ 5 اضافه کردن ویژگی های پیش در part6 برنامه وبلاگ بخش 2: اضافه کردن ویژگی های پیشرفت در برنامه وبلاگ. برخی قابلیت های ویژه در بخش برنامه وبلاگ 1 برخی قابلیت های ویژه در بخش برنامه وبلاگ 2 برخی قابلیت های ویژه در بخش برنامه وبلاگ 3 برخی قابلیت های ویژه در بخش برنامه وبلاگ 4 برخی قابلیت های ویژه در بخش برنامه وبلاگ 5 برخی قابلیت های ویژه در بخش برنامه وبلاگ 6 از استقرار برنامه در Google DOMAIN: استقرار برنامه در Google دامین بخشی 1 استقرار برنامه در Google دامنه PART 2 استقرار برنامه در Google دامنه PART 3 استقرار برنامه در Google دامین بخشی 4 استقرار برنامه در Google دامین بخشی 5 استقرار برنامه در Google دامین بخشی 6