دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کدنویسی MatPlotLib در زبان Python

دانلود Udemy MatPlotLib for Python Developers 3 Courses

14,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با طراحی پلات ها در زبان Python یاد می گیرید.

عنوان اصلی : MatPlotLib for Python Developers 3 Courses

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی Udemy است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 12 ساعت و 58 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


01.beginners:
مقدمه ای بر Matplolip
نمودار های ساده
نمودار های ساده ادامه دهید
بیشتر در نمودار خط
نوار نوار
گراف پراکنده
استفاده از متن
حاشیه نویسی در گراف
Basic Pyplot
Basic Pyplot Tex
Basic Barh و Fill
نسخه ی نمایشی پیچیده
خطوط سفارشی خط و نمودار نوار
اینچ و CMS و میله های رنگی
نسخه ی نمایشی
PCOLORMESH و DEMO PATHPATCH
ایجاد StreamPlot
ایجاد StreamPlot Continue
EILLPISE DEMO
EILLPISE DEMO ادامه
نمودار پای
نسخه ی نمایشی جدول
LOG DEMO و نسخه ی نمایشی قطبی
سفارشی سازی تصویر
سفارشی سازی تصویر ادامه دارد
طرح سفارشی سازی
سبک های سفارشی
02.intermediate:
مقدمه ای به Matplotlib Middrediate
کار ساده با افسانه
کار ساده با افسانه ها ادامه دارد
بیشتر در قسمت های افسانه 1
بیشتر در قسمت های افسانه 2
طرح بندی پایه سفارشی
طرح طرح سفارشی سفارشی
بیشتر در مورد سفارشی سازی طرح
نمونه های بیشتر
Complex Gridspec
راهنمای طرح محدود
راهنمای راهنمای طرح دقیق
راهنمای طرح محدود ادامه دارد
padding
فاصله
استفاده از GRIDSPEC
بیشتر در GRIDSPEC
نمونه هایی در مورد GRIDSPEC
نمونه هایی در GRIDSPEC ادامه دهید
راهنمای طرح تنگ پایه
03.Advanced:
مقدمه ای بر سطح پیشرفت MatplotLib
ذخیره فایل های PDF چندگانه
اصلاح پارامترهای
ارائه متن با لاتکس
محورهای آزمایشی هنرمند
خط 3D
نوار 3D
Simple Axes Grid
محورهای انگل
هنرمندان لنگر
RGB Axes
Simple Axes Artist
محور هنرمند با محورهای انگل
بخش آزمایشی محور شناور قسمت 1
DEMO AXIS FLOATING PART 2
PATH Tutorial
بیشتر در مورد آموزش مسیر
راهنمای اثر مسیر
سطح تحول 1
سطح تحول 1 و مثال
سطح تحول 2 و مثال
Colors Tutorial
Colorbars سفارشی
ایجاد ColorMaps Basic
ایجاد ColorMaps Advance
لگاریتمی لگاریتمی و متقارن
قانون قدرت و مرزهای گسسته
دو محدوده خطی
انتخاب Overview ColorMaps
کلاس های Colormaps
Lightness Matplotlib Colormaps
Lightness Matplotlib Colormaps ادامه دارد
دستور متن پایه
افسانه ها و حاشیه نویسی
خواص متن
طرح بندی
حاشیه نویسی پایه
حاشیه نویسی قطبی
نسخه ی نمایشی فانتزی
Demo ConnectionStyle
با استفاده از پچ اتصال
اثر زوم بین محورها
مثال ساده
مثال ساده ادامه


01.Beginners:
Introduction to Matplolip
Simple Graphs
Simple Graphs Continue
More on Line Graphs
Bar Graph
Scatter Graph
Using Text
Annotation in Graph
Basic of Pyplot
Basic of Pyplot Tex
Basic Barh and Fill
Complex Fill Demo
Custom Dashed Lines and Bar Charts
Inch and cms and Color Bars
Demo Image
Pcolormesh and Pathpatch Demo
Creating Streamplot
Creating Streamplot Continue
Eillpise Demo
Eillpise Demo Continue
Pie Chart
Table Demo
Log Demo and Polar Demo
Customizing Image
Customizing Image Continue
Customizing Plot
Customizing Styles

02.Intermediate:
Introduction to Matplotlib Intermediate
Simple Working with Legend
Simple Working with Legends Continue
More on Legends Part 1
More on Legends Part 2
Basic Customizing Figure Layout
Advance Customizing Figure Layout
More on Customizing Figure Layout
More Examples
Complex Nested Gridspec
Constrained Layout Guide
Tight Layout Guide Advance
Constrained Layout Guide Continue
Padding
Spacing
Use with GridSpec
More on Gridspec
Examples on GridSpec
Examples on GridSpec Continue
Tight Layout Guide Basic

03.Advanced:
Introduction to Matplotlib Advance Level
Saving Multipage PDF Files
Modifying Parameters
Text Rendering with LaTex
Axes Artist Demo
Line 3D
Bar 3D
Simple Axes Grid
Parasite Axes
Anchored Artists
RGB Axes
Simple Axes Artist
Axes Artist with Parasite Axes
Floating Axis Demo Part 1
Floating Axis Demo Part 2
Path Tutorial
More on Path Tutorial
Path Effect Guide
Transformation Level 1
Transformation Level 1 and Example
Transformation Level 2 and Example
Colors Tutorial
Customized Colorbars
Creating Colormaps Basic
Creating Colormaps Advance
Logarithmic and Symmetric Logarithmic
Power-Law and Discrete bounds
Two Linear Ranges
Choosing Colormaps Overview
Classes of Colormaps
Lightness of Matplotlib Colormaps
Lightness of Matplotlib Colormaps Continue
Basic Text Command
Legends and Annotations
Text Properties
Layouts
Basic Annotation
Annotation Polar
Fancy Demo
Connectionstyle Demo
Using Connection Patch
Zoom Effect Between Axes
Simple Example
Simple Example Continue