در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.
دسته بندی
دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

آموزش ریاضی و ریاضیات ودیک از طریق ویدیوهای انیمیشنی

آموزش ریاضی و ریاضیات ودیک از طریق ویدیوهای انیمیشنی

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این کورس آموزشی قدم به قدم با ریاضیات و ریاضیات ودیک از طریق ویدیوهای انیمیشنی به طور کامل آشنا شده و مباحث آن را در پروژه های واقعی تمرین و تجربه خواهید کرد. 

عنوان اصلی : Math Fundamentals& Vedic Math basics through Animated Videos

سرفصل ها :


1. فصل 1:
1. تکنیک مربع 1
2. l.c.m & h.c.f 1
3. تکنیک حذف قسمت 2
4. نسبت و نسبت مقدمه
2. شماره:
1. طبقه بندی اعداد
2. طبقه بندی اعداد صحیح
3. دنباله فیبوناچی و بدما
4. تبدیل دیافراگم به کسرها و دیافراگم تکراری
5. عملیات از طریق فراکسیون
6. کسری مخلوط، عوامل و چند ضلعی
7. l.c.m & h.c.f 2، مجموع عوامل و تعداد عوامل
8. فاکتوریل
9. قوانین تقسیم پذیری
3. ریاضی 1:
1. تقسیم و ترکیب نسبت
10. درصد سود یا از دست دادن
11. تخفیف های متوالی
12. علاقه ساده و علاقه مندی
2. تناسب، قسمت
3. انواع نسبت
4. مقدمه ای بر درصد
5. درصد تغییر و تبدیل درصد درصد به بخش ها
6. مثال ها
7. درصد _ نمونه ها
8. معرفی سود و زیان و فرمول
9. مثال ها
4. ریاضی 2:
1. میانگین مقدمه و نمونه ها در داده های خطی
10. نرخ ex_3
2. نمونه هایی از داده های غیر خطی
3. مشکلات مثال
4. مخلوط مقدمه و مثال 1
5. مثال 2
6. مثال 3
7. نرخ مقدمه و فرمول ها
8. نرخ ex_1
9. نرخ ex_2
5. هندسه 1:
1. خطوط و زاویه
2. مبانی مثلث
3. فرمول های مثلث
4. قضیه فیثاغورس
5. انواع مثلث
6. مثلث ویژه
7. چهار گوش
8. چند ضلعی
6. هندسه 2:
1. اصول دایره ای
2. خواص دایره
3. هندسه 3 -D 2
4. همکاری هندسه
7. جبر 1:
1. مقدمه جبر
2. ریشه های یک معادله درجه دوم
3. توابع و معادلات ساده
8. جبر 2:
1. معرفی نابرابری و عملیات ریاضی
2. مقادیر مطلق
3. نابرابری درجه دوم
4. راه حل های مختلف
9. جایگزینی و احتمال:
1. جایگزینی و مقدمه ترکیبی
2. نمونه های جایگزین
3. رویکردها
4. اسلات های شرطی
5. مثال ها
6. مقدمه و نمونه های احتمالی
7. رویدادهای مستقل و وابسته
8. انواع سوالات در احتمال
9. پیشرفت
10. مجموعه های مجموعه و ون:
1. مجموعه های مجموعه و ون
2. دو دست
3. سه مجموعه
4. شبکه ها
11. آمار:
1. آمار معرفی
2. انحراف معیار
3. توزیع نرمال
4. مثال ها
5. درصد و کوارتز
6. مثالها در درصد
12. تکنیک های تقریبی:
1. بخش تقریبی بخش 1
2. بخش تقریبی قسمت 2
13. تکنیک های حذف:
1. تکنیک حذف قسمت 1
14. تکنیک های جایگزینی:
1. تکنیک جایگزینی قسمت 1
2. تکنیک جایگزینی قسمت 2
3. تکنیک توالی قسمت 1
4. تکنیک توالی بخش 2
15. تکنیک های پیدا کردن مربع از یک عدد:
1. تکنیک مربع 2
2. تکنیک مربع 3
3. سوالات تمرین مربع
16. تکنیک های ریشه مربع و مکعب:
1. تکنیک ریشه مربع
2. تکنیک ریشه مکعب
3. تمرین سوالات در ریشه مربع و ریشه مکعب
17. تکنیک های ضرب:
1. تکنیک ضرب 1 و 2
2. تکنیک ضرب 3
3. تکنیک ضرب 4
4. تکنیک ضرب 5
5. تکنیک ضرب 6
6. تکنیک ضرب 7
7. سوالات تمرین ضرب
18. قانون 11 و 9:
1. حکومت 11
2. تکنیک قانون 9 9
3. تکنیک قانون 9 2
4. تکنیک قانون 9 3
5. قوانین عملی 11 و 9 قانون
19. مثلثات:
1. مثلثات 1
2. مثلثات 2
3. مثلثات 3
4. مثلثات 4
5. مثلثات 5
6. مثلثات 6
7. مثلثات 7
8. مثلثات 8