وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Mastering AI: ChatGPT, DALL·E, MidJourney and their API’s

سرفصل های دوره

Learn AI for Passive Income: Use ChatGPT, DALL·E, MidJourney, stable diffusion, sitekick & Other AI's and their API's


1 - Introduction
 • 1 - Introduction

 • 2 - Account Creation for all AI platforms
 • 2 - ChatGPT Account Creation
 • 3 - DALLE Account Creation
 • 4 - MidJourney Account Creation
 • 5 - Stable DiffusionAccountCreation
 • 6 - SitekickAccountCreation

 • 3 - PreReqForUpcommingLectures
 • 7 - PreReqForUpcommingLectures

 • 4 - A B Cs of ChatGPT
 • 8 - A B Cs of ChatGPT

 • 5 - Create an OpenAI article writer using ChatGPT
 • 9 - 1 Create an OpenAI article writer using ChatGPT
 • 10 - 2 Create an OpenAI article writer using ChatGPT

 • 6 - Creating a Web Browser in ChatGPT
 • 11 - Creating a Web Browser using ChatGPT

 • 7 - Earn money PASSIVE INCOME with ChatGPT
 • 12 - 1 Earn money PASSIVE INCOMEwith ChatGPT
 • 13 - 2 Earn money PASSIVE INCOMEwith ChatGPT
 • 14 - 3 Earn money PASSIVE INCOMEwith ChatGPT
 • 15 - 4 Earn money PASSIVE INCOMEwith ChatGPT
 • 16 - 5 Earn money PASSIVE INCOMEwith ChatGPT
 • 17 - 6 Earn money PASSIVE INCOMEwith ChatGPT

 • 8 - Integrating wordpress with ChatGPT
 • 18 - 1 Integrating wordpress with ChatGPT
 • 19 - 2 Integrating wordpress with ChatGPT
 • 20 - 3 Integrating wordpress with ChatGPT

 • 9 - Creating an AI program to convert our text to images
 • 21 - 1 Creating an AI program to convert our text to images
 • 22 - 2 Creating an AI program to convert our text to images

 • 10 - Writing a full movies or series script with dialogues in ChatGPT
 • 23 - Writing a full movies or series script with dialogues in ChatGPT

 • 11 - Mastering MidJourney Convert your text into awesome Images
 • 24 - Mastering MidJourney Convert your text into awesome Images
 • 25 - 2 Mastering MidJourney Convert your text into awesome Images

 • 12 - Earn money from social media platforms like Qoura Facebook and instagram
 • 26 - Earn money from social media platforms like Qoura Facebook and instagram
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7941
  حجم: 1969 مگابایت
  مدت زمان: 198 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید