وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Regression & Prediction with Pandas and Python [2024]

سرفصل های دوره

Learn to Master Regression and Prediction with Pandas and Python for Data Science and Machine Learning


1 - Introduction
 • 1 - Introduction
 • 2 - Setup of the Anaconda Cloud Notebook
 • 3 - Download and installation of the Anaconda Distribution optional
 • 4 - The Conda Package Management System optional

 • 2 - Master Python for Data Handling
 • 5 - Overview of Python for Data Handling
 • 6 - Python Integer
 • 7 - Python Float
 • 8 - Python Strings I
 • 9 - Python Strings II Intermediate String Methods
 • 10 - Python Strings III DateTime Objects and Strings
 • 11 - Overview of Python Native Data Storage Structures
 • 12 - Python Set
 • 13 - Python Tuple
 • 14 - Python Dictionary
 • 15 - Python List
 • 16 - Overview of Python Data Transformers and Functions
 • 17 - Python Whileloop
 • 18 - Python Forloop
 • 19 - Python Logic Operators and conditional code branching
 • 20 - Python Functions I Some theory
 • 21 - Python Functions II create your own functions
 • 22 - Python Object Oriented Programming I Some theory
 • 23 - Python Object Oriented Programming II create your own custom objects
 • 24 - Python Object Oriented Programming III Files and Tables
 • 25 - Python Object Oriented Programming IV Recap and More

 • 3 - Master Pandas for Data Handling
 • 26 - Master Pandas for Data Handling Overview
 • 27 - Pandas theory and terminology
 • 28 - Creating a Pandas DataFrame from scratch
 • 29 - Pandas File Handling Overview
 • 30 - Pandas File Handling The csv file format
 • 31 - Pandas File Handling The xlsx file format
 • 32 - Pandas File Handling SQLdatabase files and Pandas DataFrame
 • 33 - Pandas Operations Techniques Overview
 • 34 - Pandas Operations Techniques Object Inspection
 • 35 - Pandas Operations Techniques DataFrame Inspection
 • 36 - Pandas Operations Techniques Column Selections
 • 37 - Pandas Operations Techniques Row Selections
 • 38 - Pandas Operations Techniques Conditional Selections
 • 39 - Pandas Operations Techniques Scalers and Standardization
 • 40 - Pandas Operations Techniques Concatenate DataFrames
 • 41 - Pandas Operations Techniques Joining DataFrames
 • 42 - Pandas Operations Techniques Merging DataFrames
 • 43 - Pandas Operations Techniques Transpose Pivot Functions
 • 44 - Pandas Data Preparation I Overview workflow
 • 45 - Pandas Data Preparation II Edit DataFrame labels
 • 46 - Pandas Data Preparation III Duplicates
 • 47 - Pandas Data Preparation IV Missing Data Imputation
 • 48 - Pandas Data Preparation V Data Binnings Extra Video
 • 49 - Pandas Data Preparation VI Indicator Features Extra Video
 • 50 - Pandas Data Description I Overview
 • 51 - Pandas Data Description II Sorting and Ranking
 • 52 - Pandas Data Description III Descriptive Statistics
 • 53 - Pandas Data Description IV Crosstabulations Groupings
 • 54 - Pandas Data Visualization I Overview
 • 55 - Pandas Data Visualization II Histograms
 • 56 - Pandas Data Visualization III Boxplots
 • 57 - Pandas Data Visualization IV Scatterplots
 • 58 - Pandas Data Visualization V Pie Charts
 • 59 - Pandas Data Visualization VI Line plots
 • Files.zip

 • 4 - Master Regression Models for Prediction
 • 60 - Regression Prediction and Supervised Learning Section Overview I
 • 61 - The Traditional Simple Regression Model II
 • 62 - The Traditional Simple Regression Model III
 • 63 - Some practical and useful modelling concepts IV
 • 64 - Some practical and useful modelling concepts V
 • 65 - Linear Multiple Regression model VI
 • 66 - Linear Multiple Regression model VII
 • 67 - Multivariate Polynomial Multiple Regression models VIII
 • 68 - Multivariate Polynomial Multiple Regression models VIIII
 • 69 - Regression Regularization Lasso and Ridge models X
 • 70 - Decision Tree Regression models
 • 71 - Random Forest Regression
 • 72 - Voting Regression
 • Files.zip

 • 5 - Feedforward Networks and Advanced Regression Models
 • 73 - Overview
 • 74 - Artificial Neural Networks Feedforward Networks and the MultiLayer Perceptron
 • 75 - Feedforward MultiLayer Perceptrons for Prediction tasks
 • 53,700 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 38374
  حجم: 13763 مگابایت
  مدت زمان: 1927 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 تیر 1403
  دسته بندی محصول
  طراحی سایت و خدمات سئو

  53,700 تومان
  افزودن به سبد خرید