وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master Python Through Hands-On Project Experience.

سرفصل های دوره

Essential Skills for Successful Python Development | GUI, Web scraping, Data visualization Projects |


1. An Introduction to Python
 • 1. An Introduction to Python Understanding the Basics of the Programming Language
 • 2. Getting Started with Python Installing and Setting up the Language on Your Comp
 • 3. An Concise Overview of the Course

 • 2. Foundations of Python A Beginners Guide to the Language
 • 1. Getting Started with Coding Creating Your First Python Program
 • 2.1 2 basics b data type video1.zip
 • 2. Getting Familiar with Python Understanding Data Types and Variables
 • 3.1 2 basics b data type video2.zip
 • 3. Managing Data in Python Understanding Lists, Tuples, Sets, Dictionaries,Strings
 • 4.1 2 basics c conditions loops functions video1.zip
 • 4. Making Decisions with Python Understanding Conditional Statements
 • 5.1 2 basics c conditions loops functions video2.zip
 • 5. Mastering Repetition in Python Understanding Loop Structures
 • 6.1 2 basics c conditions loops functions video3.zip
 • 6. Writing Reusable Code in Python Understanding Functions
 • 7.1 2 basics d oop video1.zip
 • 7. Structuring Code in Python An Introduction to Object-Oriented Programming - 1
 • 8. Structuring Code in Python An Introduction to Object-Oriented Programming - 2
 • 9.1 2 basics e error handling video1.zip
 • 9. Mastering Exception Handling in Python
 • 10.1 2 basics f importing libraries video1.zip
 • 10. Built-in Libraries in Python Python File Management and Handling
 • 11.1 2 basics f importing libraries video1.zip
 • 11. Built-in Libraries in Python Importing libraries
 • 12.1 2 basics g project video1.zip
 • 12. Lets Create a Basic Python Project

 • 3. Developing a GUI in Python with Tkinter
 • 1. Developing a GUI Application with Tkinter Part 1
 • 2. Developing a GUI Application with Tkinter Part 2
 • 3.1 3 advance a tkinter project code video1.zip
 • 3.2 3 advance a tkinter video1 small codes.zip
 • 3. Developing a GUI Application with Tkinter Part 3

 • 4. Exploring Matplotlib in Python
 • 1. Exploring Matplotlib in Python Part 1
 • 2.1 3 advance b matplotlib pandas video1.zip
 • 2.2 3 advance b matplotlib pandas video1.zip
 • 2. Exploring Matplotlib in Python Part 2

 • 5. Web Scraping with Python
 • 1. Web Scraping with Python Part 1
 • 2.1 3 advance c web scraping project code video1.zip
 • 2.2 3 advance c web scraping small codes video1.zip
 • 2. Web Scraping with Python Part 2

 • 6. End of Course Recap and Future Steps
 • 1. Conclusion
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 7939
  حجم: 1097 مگابایت
  مدت زمان: 91 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401
  دیگر آموزش های این مدرس

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید