وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Master in PHP Coding with 60+ Exercises and Solution

سرفصل های دوره

Learn PHP Programming langauge with 60+ Exercises and Solution to beocme a Good PHP Coder


1. Problems and Solution of PHP Chapter 01
 • 1.1 Chap 01 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap1)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap1)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap1)
 • 4. PHP Problem 4 (Chap1)

 • 2. Problems and Solution of PHP Chapter 02
 • 1.1 Chap 02 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap2)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap2)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap2)

 • 3. Problems and Solution of PHP Chapter 03
 • 1.1 Chap 03 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap3)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap3)

 • 4. Problems and Solution of PHP Chapter 04
 • 1.1 Chap 04 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap4)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap4)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap4)
 • 4. PHP Problem 4 (Chap4)
 • 5. PHP Problem 5 (Chap4)

 • 5. Problems and Solution of PHP Chapter 05
 • 1.1 Chap 05 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap5)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap5)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap5)
 • 4. PHP Problem 4 (Chap5)
 • 5. PHP Problem 5 (Chap5)

 • 6. Problems and Solution of PHP Chapter 06
 • 1.1 Chap 06 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap6)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap6)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap6)
 • 4. PHP Problem 4 (Chap6)

 • 7. Problems and Solution of PHP Chapter 07
 • 1.1 Chap 07 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap7)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap7)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap7)
 • 4. PHP Problem 4 (Chap7)
 • 5. PHP Problem 5 (Chap7)
 • 6. PHP Problem 6 (Chap7)
 • 7. PHP Problem 7 (Chap7)
 • 8. PHP Problem 8 (Chap7)
 • 9. PHP Problem 9 (Chap7)
 • 10. PHP Problem 10 (Chap7)
 • 11. PHP Problem 11 (Chap7)
 • 12. PHP Problem 12(Chap7)
 • 13. PHP Problem 13 (Chap7)
 • 14. PHP Problem 14 (Chap7)
 • 15. PHP Problem 15 (Chap7)

 • 8. Problems and Solution of PHP Chapter 08
 • 1.1 Chap 08 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap8)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap8)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap8)
 • 4. PHP Problem 4 (Chap8)
 • 5. PHP Problem 5 (Chap8)
 • 6. PHP Problem 6 (Chap8)
 • 7. PHP Problem 7 (Chap8)
 • 8. PHP Problem 8 (Chap8)

 • 9. Problems and Solution of PHP Chapter 09
 • 1.1 Chap 09 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap9)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap9)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap9)
 • 4. PHP Problem 4 (Chap9)
 • 5. PHP Problem 5 (Chap9)
 • 6. PHP Problem 6 (Chap9)
 • 7. PHP Problem 7 (Chap9)
 • 8. PHP Problem 8 (Chap9)
 • 9. PHP Problem 9 (Chap9)
 • 10. PHP Problem 10 (Chap9)
 • 11. PHP Problem 11 (Chap9)

 • 10. Problems and Solution of PHP Chapter 10
 • 1.1 Chap 10 Source Code.zip
 • 1. PHP Problem 1 (Chap10)
 • 2. PHP Problem 2 (Chap10)
 • 3. PHP Problem 3 (Chap10)
 • 4. PHP Problem 4 (Chap10)
 • 5. PHP Problem 5 (Chap10)
 • 6. PHP Problem 6 (Chap10)
 • 24,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  شناسه: 7936
  حجم: 3073 مگابایت
  مدت زمان: 403 دقیقه
  تاریخ انتشار: 20 اسفند 1401

  24,900 تومان
  افزودن به سبد خرید