دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس یادگیری کامل کار با Microsoft Power BI Desktop

دانلود PacktPub Master in Microsoft Power BI Desktop and Service

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با پاور بی آی یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Master in Microsoft Power BI Desktop and Service

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 2 حلقه دیسک به همراه فایلهای تمرینی ارائه شده و به مدت زمان 7 ساعت و 16 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Business Intelligence Concepts and Introduction:
Introduction to Business Intelligence
The Relation Between Business Intelligence and Data Warehouse
Power BI Overview and Installation
Introduction to Power BI Desktop

Connecting Power BI with Different Data Sources:
Connecting with Data
Connect to Excel in Power BI Desktop
Connect to CSV Files in Power BI Desktop
Connect to SQL Server in Power BI Desktop
Connect to a Webpage from Power BI Desktop
Enter Data Directly into Power BI Desktop

Power Query for Data Transformation:
Introduction to Power Query
Query Editor
Text Transformations
Number Column Calculations
Data Type
Date and Time Calculations
Append Queries and Merge Queries
Data Source Settings and Refresh Settings
Power Query Data Formatting
Hierarchy Creation in Power BI

Power BI Data Modeling – Relationship View and PowerPivot:
Data Modeling Introduction
Primary key Versus Foreign Key
Relationship build, Edit, Delete
Snowflake Scheme
Active Versus Inactive relationship
Relationship Primary Key with Multiple Foreign Keys from Different Data

Data Analysis Expression (DAX):
Introduction to Data Analysis Expression (DAX)
Creating Calculated Columns, Creating Measures
DAX Date and Time Functions
DAX Text Functions
DAX Logical Functions
DAX Related Function
DAX Implicit Versus Explicit Measures
DAX Statistical Functions
DAX Filter Functions
DAX X-factor Functions
DAX Time Intelligence Functions
DAX Rank Functions
New Table and Quick Measure

Reports and Visualization Types in Power BI:
Introduction to Reports and Visualization Types in Power BI
Page Settings
Getting started with color formatting and axis properties
Customize Visualization and X-axis and Y-axis properties
Filters in Power BI
Slicers in Power BI
Table and Matrix
Conditional Formatting on Visuals
Card and Multi-Row Card
Treemap
Combo Chart
Line chart, Area chart, and Stacked area chart
Gauge chart
KPI
Drill through
Map and Filled map
Pie chart and Doughnut charts
Ribbon charts
Waterfall Chart
Funnel chart
Import Data model to Power BI desktop
Phone layout
Bookmark

Power BI Publishing - Reports:
Comparing Power BI Desktop and Power BI Service
Sign in to Power BI
Power BI Service walkthrough
Publishing a report from Power BI Desktop to Power BI Service
Create a Dashboard in Power BI Service
Power BI Service Workspace UI
Edit a Report in Power BI Service
Power BI Report - Reading View
Power BI Report - Usage Metrics
Analyze in Excel
Power BI Report - Quick Insights
Dashboard Walkthrough
Adding Tile in Dashboard
Q and A
Dataset Settings
Get More Visuals
Row-Level Security with Power BI