وب سایت تخصصی شرکت فرین
دسته بندی دوره ها

Machine Learning for Interviews & Research and DL basics

سرفصل های دوره

Machine Learning, Linear Regression, PCA, Neural Networks, Hyperparameters, Deep Learning, Keras, Clustering, Case Study


1. Advanced Statistics and Machine Learning
 • 1. Types of Machine Learning
 • 2. Parametric Models
 • 3. Non-parametric Models
 • 4. Central Limit Theorem. Gaussian Distribution. ML framework
 • 5. Dimensionality Reducing Principle Component Analysis - Eigen Decomposition
 • 6. Quiz on Statistics and PCA.html

 • 2. Training Machine Learning Models
 • 1. Supervised Machine Learning
 • 2. Regression
 • 3. Classification
 • 4. Linear Regression
 • 5. Gradient Descent
 • 6. Tips for Gradient Descent
 • 7. Normal Equations
 • 8. Non-parametric method - Locally Weighted Linear Regression
 • 9. Ridge Regression
 • 10. Lasso Regression
 • 11. Classification Models in sklearn
 • 12. Classification Model - Logistic Regression
 • 13. Mapping non-linear functions using linear techniques
 • 14. Overfitting and Regularization
 • 15. Support Vector Machines
 • 16. Decision Trees
 • 17. Quiz - Section 2.html

 • 3. Neural Networks
 • 1. Neural Networks Forward Propagation Backward Propagation GDstochasticMinibatch
 • 2. Tuning Hyperparameters in Neural Network

 • 4. Training Deep Neural Networks
 • 1. Deep Learning - Requirements
 • 2. Common Tricks for building a Deep NN & Improving accuracy performance
 • 3. Overfitting - Regularization - Dropout
 • 4. Batch Normalization
 • 5. Is it possible for deeper networks to be faster than shallow networks ResNet
 • 6. Convolutional Neural Networks
 • 7. Maximum Pooling Layers
 • 8. Recurrent Neural Networks
 • 9. LSTM Units
 • 10. GRU Units

 • 5. Unsupervised Learning
 • 1. Clustering

 • 6. Implementation and Case Studies
 • 1. Getting started with Python and Machine Learning
 • 2. Case Study - Using Keras - Digits Classification
 • 3. Case Study - Load Forecasting
 • 4. Case Study - Multiple Linear Regression
 • 45,900 تومان
  بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
  خرید دانلودی فوری

  در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

  ایمیل شما:
  تولید کننده:
  مدرس:
  شناسه: 2672
  حجم: 1742 مگابایت
  مدت زمان: 280 دقیقه
  تاریخ انتشار: 28 دی 1401

  45,900 تومان
  افزودن به سبد خرید