دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری کامل Lightroom Classic CC

دانلود lynda Lightroom Classic CC Essential Training

به علت مشکل سخت افزاری در سرور دانلود ، این محصول تا رفع نقص فنی غیر فعال است. حداکثر تا پایان این هفته مشکل رفع شده و محصول در دسترس خواهد بود.

آموزش Adobe Lightroom
ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش بسیار ارزشمند با نرم افزار لایت روم کلاسیک سی سی آشنا شده و استفاده از همه امکانات سازمان دهی ، دسته بندی و ادیت عکس این برنامه را یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Lightroom Classic CC Essential Training

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی lynda است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 6 ساعت و 19 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Introduction
Welcome
Using the exercise files
Lightroom 6 and Lighroom CC
What's new

1. Getting Started
What is Lightroom and why use it?
Getting familiar with the Lightroom interface

2. Importing Your Photographs
Creating a catalog and importing photos from a folder
Importing photos from a camera or media card
File renaming and applying a copyright
What is a catalog and why does it matter?
How to find and backup your catalog
The advantage of building Smart Previews

3. Viewing Your Images in the Library Module
Viewing your photos with the Grid and Loupe views
Using Lights Out and Full Screen view modes
Viewing multiple images at once with Survey mode
Comparing two images with Compare mode
Renaming and moving folders and photographs
Finding misplaced folders or photographs
Deleting or removing photographs
Viewing video files

4. Rating and Organizing Your Photographs
Working with flags, stars, and labels
Adding flags, stars, and labels more quickly
Rating and ranking in the Grid and Full Screen modes
Filtering and finding your photographs

5. Grouping Your Photos into Collections
What is a collection?
Creating a collection to group images together
Using smart and targeted collections
Moving and renaming collections and using collection sets

6. Working with Metadata
Adding keywords
Filtering based on keywords
Creating and using keyword sets
Working with the Metadata panel and filtering
Using face tags for people photographs
Working with the Map module

7. Opening Images in Photoshop
Editing a JPEG photo in Photoshop
Editing a RAW file in Photoshop
Opening an image as a Smart Object in Photoshop
Including multiple images as layers in Photoshop

8. Exporting Your Photos
Exporting photographs to a hard drive, CD, or DVD
Creating and using export presets
Emailing photographs from Lightroom
Sending photos to Facebook and Flickr

9. Improving Photos with the Develop Module
Changing the color temperature
Correcting exposure problems
Viewing before and after previews and clipping indicators
Creating better black-and-white photographs
Synchronizing adjustments to multiple images
Cropping your photographs
Using virtual copies
History and Snapshots panels and resetting the image

10. Fixing Your Photos with the Retouching Tools
Learning how to use the Spot Removal tool
Cleaning up distractions
Retouching away linear objects
Removing spots from dust on lens
Reducing shadows under the eyes
Fixing red eye

11. Making Localized Corrections
Making gradual adjustments with the Graduated Filter
Using the Graduated Filter Brush tool
Painting in corrections with the Adjustment Brush
Using the Radial Filter tool to improve brightness
Improving the lighting with Radial Filter
New localized masking overview
Color masking on a landscape
Luminance masking on a landscape
Localized masking portrait project

12. Changing and Enhancing Color
Fine-tuning color with the HSL controls
Creating a split-toned image

13. Reducing Noise and Sharpening
Sharpening your photos
Reducing digital noise

14. Correcting Lens Distortion
Removing common lens distortion
Removing color fringing
Making dramatic perspective improvements
Using Guided Upright to straighten lines
Making Guided Upright corrections

15. Adding Vignettes and Grain Effects
Creating a unique look with the film grain controls
Adding or removing lens vignetting

16. Using Photo Merge to Combine Images
Creating a panoramic image
Using multiple exposures to create an HDR image
Boundary Warp for better pano photos

17. Creating a Book Project
Creating collections for your book project
Using auto layout and viewing tips
Customizing the page layout
Adding type or graphics

18. Sharing Your Work as a Web Gallery
Creating a collection and selecting a template
Customizing the web gallery
Uploading the gallery to the internet

19. Building a Slideshow
Using slideshow templates and customizing the layout
Adding a border and changing the background
Adding type and title slides
Playback options and adding music
Playing and exporting the slideshow

20. Creating Quality Prints
Using print templates
Page setup and print settings
Making print collections
Creating the print

Conclusion
Next steps

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 6 ساعت و 19 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی lynda