دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

فیلم یادگیری کامل AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

دانلود LiveLessons Microsoft Press Exam AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7700 تومان6930 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این دوره آموزشی همه مباحث تئوری و عملی لازم برای AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals را یاد گرفته و در مثال های عملی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : Microsoft Press Exam AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 4 ساعت و 8 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 - Exam AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Introduction
2 - Module introduction
3 - Learning objectives
4 - 1.1 Understand high availability
5 - 1.2 Understand scalability, elasticity, and agility
6 - 1.3 Describe fault tolerance and disaster recovery
7 - 1.4 Explain economic benefits of the cloud
8 - Learning objectives
9 - 2.1 Understand infrastructure-as-a-service
10 - 2.2 Understand platform-as-a-service
11 - 2.3 Understand software-as-a-service
12 - 2.4 Compare service types
13 - Learning objectives
14 - 3.1 Understand public cloud
15 - 3.2 Understand private cloud
16 - 3.3 Understand hybrid cloud
17 - Module introduction
18 - Learning objectives
19 - 4.1 Understand Azure regions
20 - 4.2 Explain Availability Zones
21 - 4.3 Explain Azure Resource Manager
22 - 4.4 Understand resource groups
23 - Learning objectives
24 - 5.1 Describe Azure compute products
25 - 5.2 Describe Azure networking products
26 - 5.3 Describe Azure Storage products
27 - 5.4 Describe Azure database products
28 - 5.5 Describe Azure Marketplace
29 - Learning objectives
30 - 6.1 Describe Internet of things
31 - 6.2 Describe big data and analytics
32 - 6.3 Describe artificial intelligence
33 - 6.4 Describe serverless computing
34 - Learning objectives
35 - 7.1 Use the Azure portal
36 - 7.2 Understand Azure and PowerShell
37 - 7.3 Use the Azure CLI
38 - 7.4 Use Azure Advisor
39 - Module introduction
40 - Learning objectives
41 - 8.1 Understand Azure Firewall
42 - 8.2 Understand DDoS protection
43 - 8.3 Understand Network Security Groups
44 - 8.4 Choose an appropriate Azure security solution
45 - Learning objectives
46 - 9.1 Describe Azure Active Directory
47 - 9.2 Describe multi-factor authentication
48 - Learning objectives
49 - 10.1 Describe Azure Security Center
50 - 10.2 Describe Azure Key Vault
51 - 10.3 Describe Azure Information Protection
52 - 10.4 Describe Azure Advanced Threat Protection
53 - Learning objectives
54 - 11.1 Describe Azure Policy
55 - 11.2 Describe Role-based Access Control
56 - 11.3 Describe Locks
57 - 11.4 Describe Azure Advisor
58 - Learning objectives
59 - 12.1 Understand Azure Monitor
60 - 12.2 Understand Azure Service Health
61 - Learning objectives
62 - 13.1 Understand the Microsoft privacy statement
63 - 13.2 Understand Trust Center
64 - 13.3 Understand the Service Trust portal
65 - 13.4 Understand Compliance Manager
66 - 13.5 Understand Azure Government
67 - 13.6 Understand Azure Germany
68 - Module introduction
69 - Learning objectives
70 - 14.1 Describe an Azure subscription
71 - 14.2 Understand uses and options with an Azure subscription
72 - Learning objectives
73 - 15.1 Understand options for purchasing Azure products and services
74 - 15.2 Understand options around Azure free account
75 - 15.3 Understand factors affecting cost
76 - 15.4 Understand zones
77 - 15.5 Use the pricing calculator
78 - 15.6 Use the total cost of ownership calculator
79 - 15.7 Understand best practices for minimizing Azure costs
80 - 15.8 Understand Azure Cost Management
81 - Learning objectives
82 - 16.1 Understand support plans
83 - 16.2 Open a support case
84 - 16.3 Understand available support channels outside of support plans
85 - 16.4 Use Knowledge Center
86 - Learning objectives
87 - 17.1 Understand service level agreement (SLA)
88 - 17.2 Determine the SLA for a particular Azure product or service
89 - Learning objectives
90 - 18.1 Understand public and private preview features
91 - 18.2 Access preview features
92 - 18.3 Understand general availability
93 - 18.4 Monitor feature updates
94 - Exam AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 4 ساعت و 8 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons