دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش کامل و عملی AZ-103 Microsoft Azure Administrator

دانلود LiveLessons Microsoft Press Exam AZ-103 Microsoft Azure Administrator

7,700 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی قدم به قدم تمامی مباحث تئوری و عملی آزمون بین المللی AZ-103 Microsoft Azure Administrator را یاد گرفته و همراه با مدرس دوره در پروژه های واقعی تجربه و تمرین خواهید کرد.

عنوان اصلی : Microsoft Press Exam AZ-103 Microsoft Azure Administrator

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 4 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

1 - Exam AZ-103 Microsoft Azure Administrator Introduction
2 - Module introduction
3 - Learning objectives
4 - 1.1 Assign administrator permissions
5 - 1.2 Configure cost center quotas and tagging
6 - 1.3 Configure Azure subscription policies at the subscription level
7 - Learning objectives
8 - 2.1 Configure diagnostic settings and baselines on resources
9 - 2.2 Create alerts
10 - 2.3 Analyze alerts and metrics
11 - 2.4 Create action groups
12 - 2.5 Monitor for unused resources
13 - 2.6 Utilize log query functions
14 - Learning objectives
15 - 3.1 Use Azure policies for resource group
16 - 3.2 Configure resource locks on resource policies
17 - 3.3 Implementing resource group tagging
18 - Learning objectives
19 - 4.1 Implement role-based access control (RBAC)
020 - 4.2 Assign RBAC Roles and create a custom role
21 - 4.3 Troubleshoot RBAC
22 - Module introduction
23 - Learning objectives
24 - 5.1 Configure network access to the storage account
25 - 5.2 Create and configure storage accounts
26 - 5.3 Generate a shared access signature
27 - 5.4 Manage access keys
28 - 5.5 Monitor activity logs using Log Analytics
29 - 5.6 Implement Azure storage replication
30 - Learning objectives
31 - 6.1 Create imports and exports with Azure jobs
32 - 6.2 Use Azure Data Box
33 - 6.3 Configure and use Azure blob storage
34 - 6.4 Configure Azure CDN endpoints
35 - Learning objectives
36 - 7.1 Create Azure file share
37 - 7.2 Create Azure File Sync service
38 - 7.3 Troubleshoot Azure File Sync
39 - Learning objectives
40 - 8.1 Create recovery services vault
41 - 8.2 Backup and restore data
42 - 8.3 Configure and review backup reports
43 - 8.4 Create and configure backup policy
44 - Module introduction
45 - Learning objectives
46 - 9.1 Configure high availability
47 - 9.2 Configure VM attributes
48 - 9.3 Deploy and configure scale sets
49 - Learning objectives
50 - 10.1 Modify an Azure Resource Manager (ARM) template
51 - 10.2 Configure the location of new VMs
52 - 10.3 Configure and deploy from a VHD template
53 - 10.4 Save a deployment as an ARM template
54 - 10.5 Deploy Windows and Linux VMs
55 - Learning objectives
56 - 11.1 Add data discs
57 - 11.2 Add network interfaces
58 - 11.3 Automate configuration management with Powershell DSC
59 - 11.4 Manage VM sizing and locations
60 - 11.5 Redeploy VMs
61 - Learning objectives
62 - 12.1 Configure a VM backup
63 - 12.2 Manage Azure VM backups
64 - 12.3 Perform VM restore
65 - 12.4 Azure Site Recovery
66 - Module introduction
67 - Learning objectives
68 - 13.1 Create and configure VNET peering
69 - 13.2 Global VNET peering
70 - 13.3 Create a virtual network gateway
71 - 13.4 Verify virtual network connectivity
72 - Learning objectives
73 - 14.1 Configure private and public IP addresses
74 - 14.2 Configure network interfaces and subnets
75 - 14.3 Configure network routes
76 - 14.4 Configure name resolution
77 - Learning objectives
78 - 15.1 Create security rules
79 - 15.2 Associate an NSG to a subnet and interface
80 - 15.3 Identify required ports
081 - 15.4 Evaluate effective security rules
082 - Learning objectives
083 - 16.1 Configure internal load balancers
084 - 16.2 Configure public load balancer
085 - 16.3 Troubleshoot load balancing
086 - Learning objectives
087 - 17.1 Monitor on-premise connectivity
088 - 17.2 Use Network Watcher
089 - 17.3 Troubleshoot external networking
090 - 17.4 Troubleshoot virtual networking connectivity
091 - Learning objectives
092 - 18.1 Create and configure Azure VPN Gateway
093 - 18.2 Create and configure site to site VPN
094 - 18.3 Configure ExpressRoute
095 - 18.4 Verify on-premises connectivity
096 - Module introduction
097 - Learning objectives
098 - 19.1 Add custom domains
099 - 19.2 Configure Azure AD Join
1 - 19.3 Configure self-service password reset
101 - 19.4 Manage multiple directories
102 - Learning objectives
103 - 20.1 Create and manage users and groups
104 - 20.2 Manage device settings
105 - 20.3 Perform bulk user updates
106 - 20.4 Manage guest accounts
107 - Learning objectives
108 - 21.1 Install and configure Azure AD Connect
109 - 21.2 Use AD Connect to configure federation
110 - 21.3 Manage password sync and password writeback
111 - Learning objectives
112 - 22.1 Configure user accounts for MFA
113 - 22.2 Configure various MFA settings
114 - Exam AZ-103 Microsoft Azure Administrator Summary

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 4 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons