دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

آموزش صفر تا صد Bash Scripting

دانلود LiveLessons Learning Path: Bash Scripting

7,000 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
7000 تومان6300 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی قدم به قدم صفر تا صد کدنویسی اسکریپت های Bash را یاد گرفته و در پروژه های واقعی همراه با مدرس دوره تمرین خواهید کرد. 

عنوان اصلی : Learning Path: Bash Scripting

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 9 ساعت و 49 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

Bash Scripting Learning Path by Sander van Vugt
Introduction 00:00:51
Bash Scripting Fundamentals by Sander van Vugt
Introduction 00:01:13
Lesson 1: Creating Your First Shell Script
Learning objectives 00:00:36
1.1 Why Scripting in Bash Makes Sense 00:02:39
1.2 Choosing an Editor 00:02:45
1.3 Core Bash Script Ingredients 00:07:01
1.4 Storing and Running the Script 00:06:52
1.5 Using Bash Internal Commands versus External Commands 00:03:27
1.6 Finding Help About Scripting Components 00:03:30
Exercise 1 00:00:47
Exercise 1 Solution 00:03:52
Lesson 2: Working with Variables and Parameters
Learning objectives 00:00:39
2.1 About Terminology 00:01:57
2.2 Using and Defining Variables 00:04:57
2.3 Defining Variables with the read Command 00:09:14
2.4 Understanding Variables and Subshells 00:06:23
2.5 Sourcing 00:06:24
2.6 Quoting 00:07:32
2.7 Handling Script Arguments 00:13:57
2.8 Understanding the Need to Use Shift 00:04:21
2.9 Using Command Substitution 00:02:14
2.10 String Verification 00:04:16
2.11 Using Here Documents 00:05:02
Exercise 2 00:00:44
Exercise 2 Solution 00:01:49
Lesson 3: Transforming Input
Learning objectives 00:00:34
3.1 Working with Substitution Operators 00:05:34
3.2 Using Pattern Matching Operators 00:06:41
3.3 Understanding Regular Expressions 00:03:22
3.4 Calculating 00:04:43
Exercise 3 00:00:50
Exercise 3 Solution 00:01:47
Lesson 4: Using Essential External Tools
Learning objectives 00:00:29
4.1 Using grep 00:02:19
4.2 Using test 00:05:25
4.3 Using cut and sort 00:04:40
4.4 Using tail and head 00:01:21
4.5 Using sed 00:03:40
4.6 Using awk 00:04:37
4.7 Using tr 00:01:33
Exercise 4 00:00:52
Exercise 4 Solution 00:01:42
Lesson 5: Using Conditional Statements
Learning objectives 00:00:25
5.1 Using if then fi 00:03:36
5.2 Using && and || 00:05:45
5.3 Using for 00:07:35
5.4 Using case 00:04:54
5.5 Using while and until 00:05:33
Exercise 5 00:01:38
Exercise 5 Solution 00:02:38
Lesson 6: Using Advanced Scripting Options
Learning objectives 00:00:28
6.1 Working with Options 00:05:30
6.2 Using Functions 00:03:45
6.3 Working with Arrays 00:04:30
6.4 Defining Menu Interfaces 00:06:29
6.5 Using trap 00:02:30
Exercise 6 00:01:13
Exercise 6 Solution 00:07:29
Lesson 7: Script Debugging and Analyzing
Learning objectives 00:00:36
7.1 Design Considerations 00:03:32
7.2 Common Analyzing Tools 00:04:00
7.3 Using bash -x 00:02:00
Exercise 7 00:00:33
Exercise 7 Solution 00:05:57
Lesson 8: Scripting by Example
Learning objectives 00:00:35
8.1 Monitoring CPU Utilization Part 1 00:10:38
8.2 Monitoring CPU Utilization Part 2 00:09:03
8.3 Practicing Calculation 00:07:22
8.4 Reading an init Script 00:06:28
8.5 Using a Countdown Script 00:03:34
8.6 Efficient if then fi 00:04:53
8.7 Simple Process Monitoring 00:06:38
Summary
Bash Scripting Fundamentals: Summary 00:00:25
Advanced Bash Scripting by Sander van Vugt
Introduction 00:01:29
Lesson 1: Reviewing Basics
Learning objectives 00:00:40
1.1 Using Pattern Matching 00:03:41
1.2 Using Command Substitution 00:02:52
1.3 Using Arguments and Variables 00:07:30
1.4 Using Iteration Structures (Part 1) 00:07:32
1.5 Using Iteration Structures (Part 2) 00:06:24
1.6 Using Arrays 00:05:05
1.7 Using Functions 00:01:28
1.8 Analyzing Math Script 00:12:27
Exercise 1 00:01:24
Exercise 1 Solution (Part 1) 00:12:54
Exercise 1 Solution (Part 2) 00:05:46
Lesson 2: Scripting Best Practices
Learning objectives 00:00:33
2.1 Organizing Scripts 00:02:14
2.2 Working With Include Files 00:03:45
2.3 Using Internal vs. External Commands 00:02:56
2.4 Making Shell Scripts More Secure 00:04:59
2.5 Analyzing Foo Script 00:02:20
2.6 Analyzing Cd Script 00:02:54
Exercise 2 00:00:25
Exercise 2 Solution 00:05:13
Lesson 3: Understanding Syntax Differences
Learning objectives 00:00:35
3.1 Understanding the Origins of Bash 00:01:52
3.2 Using Bourne Style Syntax 00:04:02
3.3 Using C-Style Syntax 00:03:44
3.4 Using Different Methods to Test 00:03:17
3.5 Using Different Methods to Calculate 00:03:21
3.6 Analyzing Tcsh Script 00:03:59
3.7 Analyzing Tcsh Script in Bash 00:01:57
Exercise 3 00:00:20
Exercise 3 Solution 00:13:00
Lesson 4: Using Advanced awk, sed, and Regular Expressions
Learning objectives 00:00:39
4.1 Using Regular Expressions 00:04:52
4.2 Understanding sed Basics 00:05:31
4.3 Performing Advanced sed Operations 00:08:29
4.4 Understanding awk Basics 00:05:36
4.5 Performing Advanced awk Operations 00:05:38
Exercise 4 00:00:29
Exercise 4 Solution 00:01:53
Lesson 5: Analyzing Advanced Scripts
Learning objectives 00:00:31
5.1 Analyzing the Structure 00:01:27
5.2 Analyzing the Parts in the Script 00:01:47
5.3 Analyzing the /etc/init.d/network Script 00:12:04
5.4 Analyzing the /etc/profile Script 00:07:26
Exercise 5 00:00:39
Exercise 5 Solution 00:07:32
Lesson 6: Writing a Complex Script
Learning objectives 00:00:22
6.1 Defining the Mission Statement 00:03:35
6.2 Creating the Script Structure 00:02:57
6.3 Writing the Code 00:08:01
6.4 Considering Next Steps (Part 1) 00:11:17
6.5 Considering Next Steps (Part 2) 00:07:00
6.6 Implementing Next Steps 00:02:21
Exercise 6 00:00:49
Exercise 6 Solution (Part 1) 00:12:53
Exercise 6 Solution Part 2 00:14:16
Lesson 7: Scripting for Performance
Learning objectives 00:00:32
7.1 Optimizing Loops 00:01:48
7.2 Minimizing File Writes 00:01:56
7.3 Minimizing External Command Usage 00:03:09
7.4 Avoiding Useless Commands (cat /etc/passwd | grep root) 00:01:53
7.5 Minimizing Operations 00:03:32
7.6 Analyzing Script Performance with time 00:01:57
7.7 Analyzing Script Performance with strace 00:01:44
Exercise 7 00:00:25
Exercise 7 Solution 00:10:40
Lesson 8: Beyond Bash; Scripting in Python
Learning objectives 00:00:44
8.1 Comparing Bash to Python 00:03:02
8.2 Programming in Python 00:02:27
8.3 Writing your First Python Script 00:01:06
8.4 Working with Arguments 00:02:07
8.5 Using Indentation 00:02:37
8.6 Interactive Python 00:02:13
8.7 Writing Output to Files 00:02:07
Exercise 8 00:00:37
Exercise 8 Solution 00:01:21
Summary
Advanced Bash Scripting: Summary 00:00:31

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 9 ساعت و 49 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons