دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

دوره یادگیری CompTIA A+ Core 2 (220-1002) Certification Crash Course

دانلود LiveLessons CompTIA A+ Core 2 (220-1002) Certification Crash Course

9,350 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی با تخفیف میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری با 10 درصد تخفیف
9350 تومان8415 تومان

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

در این مجموعه آموزش همه مباحث لازم برای شرکت و قبولی در آزمون بین المللی CompTIA A+ Core 2 (220-1002) Certification  را یاد گرفته ، در مثال های واقعی تمرین و تجربه خواهید کرد.

عنوان اصلی : CompTIA A+ Core 2 (220-1002) Certification Crash Course

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی LiveLessons است که بر روی 2 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 29 ساعت و 51 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :

desc
1 - CompTIA A+ Core 2 (220-1002) Introduction
2 - Domain Introduction
3 - Learning Objectives
4 - 1.1 Types of Workstation Operating Systems
5 - 1.2 32-bit versus 64-bit
6 - 1.3 Smartphone & Tablet Operating Systems
7 - 1.4 Vendor-Specific Limitations & OS Compatibility
8 - Learning Objectives
9 - 2.1 Comparison of Windows Versions and Features
10 - 2.2 Corporate versus Personal Needs
11 - Learning Objectives
12 - 3.1 Boot Methods
13 - 3.2 Types of Installations
14 - 3.3 Partitioning
15 - 3.4 File Systems & Formatting
16 - 3.5 Installation Considerations Part 1
17 - 3.6 Installation Considerations Part 2
18 - Learning Objectives
19 - 4.1 Introduction to Microsoft Command-Line Tools and Help
20 - 4.2 Command Prompt Basics (using Windows 8.1)
21 - 4.3 File-related Commands Part 1
22 - 4.4 File-related Commands Part 2
23 - 4.5 Disk and File Checking Tools
24 - 4.6 Working with Tasks
25 - 4.7 Command-Line Networking in Windows Part 1 (ipconfig and ping)
26 - 4.8 Command-Line Networking in Windows Part 2
27 - 4.9 DISM
28 - 4.10 Policy-based Commands
29 - 4.11 Additional Command-Line Tools
30 - Learning Objectives
31 - 5.1 Administrative Tools Part 1 (Computer Management and the MMC)
32 - 5.2 Administrative Tools Part 2 (Performance Monitor and WMD)
33 - 5.3 Administrative Tools Part 3 (Task Scheduler and Print Management)
34 - 5.4 Administrative Tools Part 4 (Local Users and Groups and Event Viewer)
35 - 5.5 Administrative Tools Part 5 (Windows Firewall and Local Security Policy)
36 - 5.6 Administrative Tools Part 6 (Component Services and Data Sources)
37 - 5.7 System Configuration Utility
38 - 5.8 Task Manager
39 - 5.9 Disk Management
40 - 5.10 System Utilities Part 1
41 - 5.11 System Utilities Part 2
42 - Learning Objectives
43 - 6.1 Internet Options
44 - 6.2 Refresh Rates and Frame Rates
45 - 6.3 Resolution
46 - 6.4 Color Depth
47 - 6.5 Aspect Ratio
48 - 6.6 Folder Options
49 - 6.7 System Properties - Windows 8.1
50 - 6.8 Power Options
51 - 6.9 Additional CP Icons Part 1 (Windows 8.1)
52 - 6.10 Additional CP Icons Part 2 ( Windows 10)
53 - Learning Objectives
54 - 7.1 System OS Requirements for Applications, Install Methods, and Security
55 - Learning Objectives
56 - 8.1 Introduction to Windows Networking
57 - 8.2 Types of Windows Networks
58 - 8.3 Sharing and Mapping
59 - 8.4 Administrative and Hidden Shares
60 - 8.5 Establishing Network Connections
61 - 8.6 Alternate IP Address
62 - 8.7 Proxy Settings
63 - 8.8 Remote Control of Windows Systems
64 - 8.9 Firewall Settings
65 - 8.10 Network Card Properties
66 - Learning Objectives
67 - 9.1 Basic Linux Commands Part 1
68 - 9.2 Basic Linux Commands Part 2
69 - 9.3 macOS and Linux Best Practices
70 - Domain Introduction
71 - Learning Objectives
72 - 1.1 Physical Security
73 - Learning Objectives
74 - 2.1 Active Directory
75 - 2.2 User Authentication
76 - 2.3 Firewall Security
77 - 2.4 MDM Policies and DLP
78 - 2.5 Certificates and Trust
79 - 2.6 Principle of Least Privilege
80 - Learning Objectives
81 - 3.1 Wireless Encryption Protocols
82 - 3.2 Wireless Authentication (Enterprise)
83 - Learning Objectives
84 - 4.1 Malware Part 1 Viruses and Worms
85 - 4.2 Malware Part 2 Trojans, Rootkits, Ransomware, and More
86 - 4.3 Keyloggers
87 - 4.4 Tools and Methods for Defeating Malware
88 - Learning Objectives
89 - 5.1 Social Engineering Part 1 Impersonation and Dumpster Diving
90 - 5.2 Social Engineering Part 2 Phishing, Shoulder Surfing, and Tailgating
91 - 5.3 Attacks on Passwords
92 - 5.4 Spoofing and MITM
93 - 5.5 DoS, DDoS, Botnets, and Zero-day Attacks
94 - Learning Objectives
95 - 6.1 Users and Groups
96 - 6.2 Shared Files and Folders
97 - 6.3 Permissions
98 - 6.4 System Files and Folders Part 1
99 - 6.5 System Files and Folders Part 2
100 - 6.6 BitLocker and EFS
101 - Learning Objectives
102 - 7.1 Password Best Practices
103 - 7.2 Account Management
104 - 7.3 Basic Active Directory Functions
105 - 7.4 Disabling AutoPlay Autorun
106 - Learning Objectives
107 - 8.1 Screen Locks
108 - 8.2 Best Practices in the Case of Loss or Theft
109 - 8.3 Additional Mobile Device Security
110 - Learning Objectives
111 - 9.1 Recycling & Repurposing Best Practices
112 - 9.2 Physical Destruction
113 - Learning Objectives
114 - 10.1 SOHO Wireless Security Part 1
115 - 10.2 SOHO Wireless Security Part 2
116 - Domain Introduction
117 - Learning Objectives
118 - 1.1 Review of the A+ Troubleshooting Process
119 - 1.2 Troubleshooting Windows Operating System Failures Part 1
120 - 1.3 Troubleshooting Windows Operating System Failures Part 2
121 - 1.4 Windows 10 Recovery Environment
122 - 1.5 Windows 8 7 Recovery Environment
123 - 1.6 Service Failures
124 - 1.7 Performance and Application Issues
125 - 1.8 Windows Troubleshooting Utilities Part 1
126 - 1.9 Windows Troubleshooting Utilities Part 2
127 - Learning Objectives
128 - 2.1 Invalid Certificate Issues
129 - 2.2 Common Symptoms and Potential Culprits
130 - 2.3 Tools Used to Solve Security Problems
131 - Learning Objectives
132 - 3.1 Malware Removal Procedure
133 - 3.2 Scenario - Scan For and Quarantine a Virus
134 - Learning Objectives
135 - 4.1 Troubleshooting Android and iOS
136 - 4.2 Common Symptoms and Potential Culprits
137 - 4.3 Tools Used to Solve Mobile Device Issues
138 - Learning Objectives
139 - 5.1 Common Symptoms of Mobile OS Security Issues
140 - 5.2 Tools Used to Solve Mobile OS Security Problems
141 - Domain Introduction
142 - Learning Objectives
143 - 1.1 Network Documentation
144 - 1.2 Knowledge Bases and Articles
145 - 1.3 Policy Documentation
146 - Learning Objectives
147 - 2.1 Purpose, Scope, and Analysis of Business Process Change
148 - Learning Objectives
149 - 3.1 Power Problems and Protective Devices
150 - 3.2 Backup and Recovery
151 - 3.3 Account Recovery Options
152 - Learning Objectives
153 - 4.1 ESD Prevention
154 - 4.2 Equipment Grounding
155 - 4.3 Toxic Waste Handling
156 - 4.4 Personal Safety
157 - Learning Objectives
158 - 5.1 MSDS Documentation
159 - 5.2 Environmental Controls
160 - 5.3 Power Concerns
161 - Learning Objectives
162 - 6.1 Incident Response
163 - 6.2 Licensing
164 - 6.3 Regulated Data
165 - Learning Objectives
166 - 7.1 Communication Techniques
167 - 7.2 Professionalism
168 - Learning Objectives
169 - 8.1 Introduction to Scripting
170 - 8.2 Scripting in PowerShell
171 - 8.3 Scripting in Bash
172 - Learning Objectives
173 - 9.1 RDP
174 - 9.2 Telnet and SSH
175 - CompTIA A+ Core 2 (220-1002) Summary
176 - Appendix Overview
177 - 1.3 Windows 7 and 8 Upgrade Paths
178 - 2.6 Hands-on Windows 8 Installation Part 1
179 - 2.7 Hands-on Windows 8 Installation Part 2
180 - 4.1 Administrative Tools - Windows 8.1
181 - 4.5 Migration Upgrade Tools
182 - 6.2 Networking Connections - Windows 8.1
183 - 6.6 Remote Control - Windows 8.1
184 - 6.7 Proxy Settings - Windows 8.1
185 - 6.8 Firewall Settings - Windows 8.1
186 - 8.2 OS X and Linux Tools
187 - 8.3 OS X Features
188 - 17.3 Permissions - Windows 8.1
189 - 15.4 More Computerized Attacks
190 - 15.5 Protecting Systems From Threats
191 - 18.3 Best Practices - Windows 8.1

مشخصات این مجموعه :
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزشهای ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 2 حلقه دیسک
مدت زمان آموزش 29 ساعت و 51 دقیقه !
محصول موسسه آموزشی LiveLessons