دسته بندی

در حال حاضر محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.

پنل کاربری

رمز خود را فراموش کرده اید؟ اگر اولین بار است از سایت جدید استفاده میکنید باید پسورد خود را ریست نمایید.

کورس کدنویسی به زبان Linux

دانلود PacktPub Linux Fundamentals

10,900 تومان
بیش از یک محصول به صورت دانلودی میخواهید؟ محصول را به سبد خرید اضافه کنید.
افزودن به سبد خرید
خرید دانلودی فوری

در این روش نیاز به افزودن محصول به سبد خرید و تکمیل اطلاعات نیست و شما پس از وارد کردن ایمیل خود و طی کردن مراحل پرداخت لینک های دریافت محصولات را در ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

ویدئو معرفی این محصول

با مشاهده این کورس آموزشی از طریق انجام پروژه های واقعی و به زبانی بسیار ساده مطالب فراوانی را در رابطه با برنامه نویسی به زبان لینوکس یاد می گیرید.

عنوان اصلی : Linux Fundamentals

این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی PacktPub است که بر روی 1 حلقه دیسک ارائه شده و به مدت زمان 5 ساعت و 46 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش آشنا می شویم :


Getting Started with Linux:
Introduction
Possible Options to Use Linux on macOS and Windows
Creating a Linux Container Using Docker
What is Shell, Terminal, and Command?
Getting Information about the Linux Computer
How Shell Understands That You Have Entered a Command?
Getting Help on Commands Using the Man Utility
Command Options
Command Arguments
Arguments for Options

Processes in Linux:
What are Processes?
List Running Processes
Starting Additional Processes and Killing Processes
Installing the htop Package Using apt-get
Using the htop Utility
Summary for Processes Monitoring

Data Streams and Piping in Linux:
Data Streams of the Process
Redirecting STDOUT and STDERR to the File
Where do Process Data Streams Send Data by Default?
How to Send Data to STDIN and Redirect STDOUT and STDERR?
Piping
Summary for the Data Streams and Piping

Files and Directories Management in Linux:
Introduction to Files and Directories Management
Linux File System Structure and Navigation
Listing Files and Directories
Exploring Subdirectories of the Root Directory
Creating and Removing Directories and Files
Creating New Files
Editing Files Using the Vim and Nano Editors
Copying and Moving Files and Directories
Reading Files
Filtering Text Using the grep Command
Soft versus Hard Links
Creating Hard and Soft Links

Search Operations in Linux:
Introduction to the Find Command
Searching Files Using the Find Command
Some Other Examples of the Find Command
Executing Additional Commands inside the Find Operation
Xargs Command
Piping Results of the Find Command to the Other Command Using Xargs

Compressing and Sorting in Linux:
Overview of the tar and gzip Utilities
Creating and Extracting Compressed Archive Using tar and gzip
Sorting Files Using the ls Command
Sorting Contents of Files Using the Sort Utility

User Management and Permissions in Linux:
Introduction to the User Management in Linux
Creating Users Using the useradd Command
Creating a New User Using the adduser Command
Changing Ownership of the File
Changing Permissions

Executable Files and Scripting in Linux:
Creating Executable Script
Adding Path to the Scripts into the PATH Variable
Summary for Users, Permissions, and Scripts

Networking in Linux:
Introduction to Linux Networking
Exploring IP Address Settings
Verifying Connectivity with Remote Servers
Enabling Secure Shell (SSH) on the Linux Server
Connecting to the Linux Server Remotely Using Secure Shell (SSH)
Using the curl and wget Utilites

Environment Variables in Linux:
Environment Variables
Solution – Script with Environment Variables Access

Summary:
Linux Course Summary